Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WODBUD" SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
NIP 7620002215
REGON 001315616
KRS 0000065599
Adres ul. 3 Maja 53, 07-200 Wyszków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-06-29 124/2020 19
Poz. 30606. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURY-
ZACJI w Wyszkowie. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 3 grudnia 2001 r.
[BMSiG-30735/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, zarejestrowa-
nej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie dnia
3.12.2001 r., KRS 0000065599, informuje, że 19 sierp-
nia 2020 roku, o godz. 1040, w siedzibie Spółki, w Wyszkowie,
ul. 3 Maja 53, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.... (rozwiń)
Poz. 30606. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURY-
ZACJI w Wyszkowie. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 3 grudnia 2001 r.
[BMSiG-30735/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, zarejestrowa-
nej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie dnia
3.12.2001 r., KRS 0000065599, informuje, że 19 sierp-
nia 2020 roku, o godz. 1040, w siedzibie Spółki, w Wyszkowie,
ul. 3 Maja 53, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.... (rozwiń)
2020-02-06 25/2020 297
Poz. 56241. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000065599. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45598/19/13]

W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@WODBUD.PL
4. Adres strony internetowej WWW.WODBUD.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.11.2019
R., REP. A NR 5001/2019, NOTARIUSZ PRONOBIS-
-PROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE. ZMIANA § 10 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 800000,00 ZŁ wykreślić: 3. 800 wpisać:
3. 1280 wykreślić: 4. 625,00 ZŁ wpisać: 4. 625,00 ZŁ
wykreślić: 5. 500000,00 ZŁ wpisać: 5. 800000,00 ZŁ... (rozwiń)
Poz. 56241. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000065599. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45598/19/13]

W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@WODBUD.PL
4. Adres strony internetowej WWW.WODBUD.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.11.2019
R., REP. A NR 5001/2019, NOTARIUSZ PRONOBIS-
-PROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE. ZMIANA § 10 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 800000,00 ZŁ wykreślić: 3. 800 wpisać:
3. 1280 wykreślić: 4. 625,00 ZŁ wpisać: 4. 625,00 ZŁ
wykreślić: 5. 500000,00 ZŁ wpisać: 5. 800000,00 ZŁ... (rozwiń)
2019-12-20 246/2019 367
Poz. 1184221. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000065599. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40386/19/333]

... (rozwiń)
Poz. 1184221. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000065599. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40386/19/333]

... (rozwiń)
2019-11-13 219/2019 68
Poz. 58436. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND-
LOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r., sygn. akt VIII GR 38/19, VIII GRu 1/19.
[BMSiG-58167/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodar-
czy, postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r., sygn. akt
VIII GR 38/19, o otwarcie postępowania układowego posta-
nowił:
  I. otworzyć postępowanie układowe dłużnika Przedsię-
   biorstwa Produkcyjno-Handlowego „WODBUD” spółki
   akcyjnej w Wyszkowie, ulica 3 Maja 53, 07-200 Wyszków,
   KRS 0000065599;
 II. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Katarzynę
   Dąbrowską-Doroszczyk;
 III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć VINDICO Doradztwo
   Gospodarcze spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
   w Warszawie (nr KRS 0000285859), reprezentowaną przez
   Prezesa Zarządu - Marcina Kopacza (licencja nr 827) oraz
   Wiceprezesa Zarządu - Daniela Pawła Zabłockiego (licen-
   cja nr 1008);
 IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać prze-
   pis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo
   restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978).... (rozwiń)
Poz. 58436. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND-
LOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r., sygn. akt VIII GR 38/19, VIII GRu 1/19.
[BMSiG-58167/2019]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodar-
czy, postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r., sygn. akt
VIII GR 38/19, o otwarcie postępowania układowego posta-
nowił:
  I. otworzyć postępowanie układowe dłużnika Przedsię-
   biorstwa Produkcyjno-Handlowego „WODBUD” spółki
   akcyjnej w Wyszkowie, ulica 3 Maja 53, 07-200 Wyszków,
   KRS 0000065599;
 II. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Katarzynę
   Dąbrowską-Doroszczyk;
 III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć VINDICO Doradztwo
   Gospodarcze spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
   w Warszawie (nr KRS 0000285859), reprezentowaną przez
   Prezesa Zarządu - Marcina Kopacza (licencja nr 827) oraz
   Wiceprezesa Zarządu - Daniela Pawła Zabłockiego (licen-
   cja nr 1008);
 IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać prze-
   pis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo
   restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978).... (rozwiń)
2019-11-08 217/2019 418
Poz. 1115844. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33172/19/412]

W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRONEK 2. ROMAN 3. 61111706856 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SUROWIECKI
2. PAWEŁ JULIAN 3. 45011503252 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SMÓŁKOWSKI 2. ADAM KON-
RAD 3. 75050409611 2 1. SUROWIECKI 2. PAWEŁ
JULIAN 3. 45011503252
Poz. 1115844. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33172/19/412]

W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRONEK 2. ROMAN 3. 61111706856 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SUROWIECKI
2. PAWEŁ JULIAN 3. 45011503252 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SMÓŁKOWSKI 2. ADAM KON-
RAD 3. 75050409611 2 1. SUROWIECKI 2. PAWEŁ
JULIAN 3. 45011503252
2019-09-04 171/2019 385
Poz. 1005383. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24239/19/100]

W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚWIEŻEK 2. BOŻENA GRAŻYNA 3. 64122110647
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SUROWIECKI
2. PAWEŁ JULIAN 3. 45011503252 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SUROWIECKA 2. IWONA
3. 72071500404 wpisać: 2 1. SUROWIECKI 2. PAWEŁ
JULIAN 3. 45011503252
Poz. 1005383. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWE „WODBUD” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24239/19/100]

W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚWIEŻEK 2. BOŻENA GRAŻYNA 3. 64122110647
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SUROWIECKI
2. PAWEŁ JULIAN 3. 45011503252 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SUROWIECKA 2. IWONA
3. 72071500404 wpisać: 2 1. SUROWIECKI 2. PAWEŁ
JULIAN 3. 45011503252
2019-08-09 154/2019 14
Poz. 41417. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-41643/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyszkowie (07-200),
ul. 3 Maja 53, KRS nr 0000065599, na podstawie art. 434 § 1
KSH oferuje akcje zwykłe na okaziciela serii „C”, co do których
akcjonariuszom służy prawo poboru na zasadzie subskryp-
cji zamkniętej, a także na podstawie art. 440 § 1 KSH wzywa
do zapisywania się na akcje zwykłe na okaziciela serii „D”,
co do których wyłączone zostało prawo poboru, informując,
co następuje:... (rozwiń)
Poz. 41417. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-41643/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyszkowie (07-200),
ul. 3 Maja 53, KRS nr 0000065599, na podstawie art. 434 § 1
KSH oferuje akcje zwykłe na okaziciela serii „C”, co do których
akcjonariuszom służy prawo poboru na zasadzie subskryp-
cji zamkniętej, a także na podstawie art. 440 § 1 KSH wzywa
do zapisywania się na akcje zwykłe na okaziciela serii „D”,
co do których wyłączone zostało prawo poboru, informując,
co następuje:... (rozwiń)
2019-07-01 125/2019 13
Poz. 34214. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-34045/2019]

ZARZĄD Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Warszawie dnia 3.12.2001 r., KRS 0000065599,
informuje, że 25 lipca 2019 roku, o godz. 1500, w siedzibie
Spółki, w Wyszkowie, ul. 3 Maja 53, odbędzie się Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)
Poz. 34214. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-34045/2019]

ZARZĄD Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Warszawie dnia 3.12.2001 r., KRS 0000065599,
informuje, że 25 lipca 2019 roku, o godz. 1500, w siedzibie
Spółki, w Wyszkowie, ul. 3 Maja 53, odbędzie się Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)
2019-05-14 92/2019 22
Poz. 24513. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-24151/2019]

              ZARZĄD... (rozwiń)
Poz. 24513. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-24151/2019]

              ZARZĄD... (rozwiń)
2018-05-04 86/2018 18
Poz. 18652. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-18043/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Warszawie dnia 3.12.2001 r., KRS 0000065599,
informuje, że 20.06.2018 roku, o godz. 1530, w siedzibie Spółki,
w Wyszkowie, ul. 3 Maja 53, odbędzie się Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)
Poz. 18652. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWE „WODBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000065599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grud-
nia 2001 r.
[BMSiG-18043/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „WOD-
BUD” Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Warszawie dnia 3.12.2001 r., KRS 0000065599,
informuje, że 20.06.2018 roku, o godz. 1530, w siedzibie Spółki,
w Wyszkowie, ul. 3 Maja 53, odbędzie się Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)