Szczegóły spółki

Nazwa POZTEL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7790020519
REGON 632501388
KRS 0000063670
Adres ul. Jawornicka 8, 60-161 Poznań
Telefon 618 685 241
Faks 618 685 241
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 4730Z — sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
  • 4673Z — sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
  • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 4725Z — sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 4726Z — sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 4729Z — sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 4752Z — sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 5210B — magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  • 5510Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.36 0.55
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.57 1.21
Płynność bieżąca (CR) 7.03 2.51
Płynność szybka (QR) 6.01 2.02
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.57 1.21
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.7% -16.97%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.03% -32.26%
Rentowność aktywów (ROA) 0.66% -14.57%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki