Szczegóły spółki

Nazwa KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9541875648
REGON 273298580
KRS 0000061876
Adres ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
Telefon 7572226
Faks 7572226
E-mail zarzad@kprgibsz.com.pl
WWW b.d.
PKD
  • 4299Z — roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.18 0.89
Zadłużenie / kapitał (D/E) -6.47 8.38
Płynność bieżąca (CR) 0.74 0.54
Płynność szybka (QR) 0.73 0.45
Złota/srebrna reguła bilansowa -6.47 8.38
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -17.21% -6.12%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 209.55% -103.5%
Rentowność aktywów (ROA) -38.31% -11.03%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-05 86/2020 310 216416
Poz. 216416. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7552/20/411]

W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WALTER
2. ROMAN 3. 63101711499 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 216416. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7552/20/411]

W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WALTER
2. ROMAN 3. 63101711499 4. PROKURA ODDZIELNA
2019-12-20 246/2019 74 66451
Poz. 66451. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT
GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA
w Mysłowicach. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 grudnia 2001 r., sygn. akt X GR 53/19/2, X GRp 14/19/2.
[BMSiG-66124/2019]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 roku,
wydanym w sprawie o sygn. akt X GR 53/19/2, otworzył przy-
spieszone postępowanie układowe w celu zawarcia układu
dłużnika Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych
i Budowy Szybów Spółki Akcyjnej w Mysłowicach, ul. Miko-
łowska 29, 41-400 Mysłowice, KRS 0000061876.

Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marzeny Pra-
skiej, a nadzorcę sądowego w osobie Marcina Ferdyna (Fer-
dyn), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 220.

Przyspieszone postępowanie układowe będzie prowadzone
pod sygn. akt X GRp 14/19/2.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego
obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znaj-
dowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dniaobwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie
o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurys-
dykcji.
Poz. 66451. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT
GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA
w Mysłowicach. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 grudnia 2001 r., sygn. akt X GR 53/19/2, X GRp 14/19/2.
[BMSiG-66124/2019]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 roku,
wydanym w sprawie o sygn. akt X GR 53/19/2, otworzył przy-
spieszone postępowanie układowe w celu zawarcia układu
dłużnika Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych
i Budowy Szybów Spółki Akcyjnej w Mysłowicach, ul. Miko-
łowska 29, 41-400 Mysłowice, KRS 0000061876.

Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Marzeny Pra-
skiej, a nadzorcę sądowego w osobie Marcina Ferdyna (Fer-
dyn), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 220.

Przyspieszone postępowanie układowe będzie prowadzone
pod sygn. akt X GRp 14/19/2.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego
obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znaj-
dowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dniaobwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie
o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurys-
dykcji.
2019-12-18 244/2019 357 1179510
Poz. 1179510. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/34745/19/329]

W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. FRAŚ
2. ANDRZEJ 3. 55080902416 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 1179510. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/34745/19/329]

W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. FRAŚ
2. ANDRZEJ 3. 55080902416 4. PROKURA
ODDZIELNA
2019-11-04 213/2019 446 1105633
Poz. 1105633. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28707/19/124]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KUCHAR-
SKI 2. PIOTR ANATOL 3. 72051705678 4. PRO-
KURA ODDZIELNA wpisać: 2 1. KUCHARSKA
2. AGNIESZKA 3. 74081808385 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 1105633. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28707/19/124]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KUCHAR-
SKI 2. PIOTR ANATOL 3. 72051705678 4. PRO-
KURA ODDZIELNA wpisać: 2 1. KUCHARSKA
2. AGNIESZKA 3. 74081808385 4. PROKURA
ODDZIELNA
2019-10-22 205/2019 389 1086158
Poz. 1086158. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/26394/19/264]

W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STY-
RYLSKI 2. JANUSZ 3. 53030508552 5. ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1086158. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/26394/19/264]

W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STY-
RYLSKI 2. JANUSZ 3. 53030508552 5. ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
2019-09-12 177/2019 387 1020156
Poz. 1020156. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/23762/19/690]

W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BUŁKA 2. ZBIGNIEW MARIAN 3. 58032504391
5. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1020156. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/23762/19/690]

W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BUŁKA 2. ZBIGNIEW MARIAN 3. 58032504391
5. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
2019-05-31 105/2019 361 343772
Poz. 343772. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/115321/19/569]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 343772. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/115321/19/569]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-31 105/2019 361 343773
Poz. 343773. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/115321/19/970]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 343773. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/115321/19/970]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-31 105/2019 362 343774
Poz. 343774. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/115321/19/371]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 343774. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/115321/19/371]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-31 105/2019 362 343775
Poz. 343775. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/115321/19/772]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 343775. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/115321/19/772]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-25 18/2019 274 41403
Poz. 41403. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/1369/19/937]

W dniu 18.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NOWEK 2. ROMAN
3. 50091802834 2 1. SKAWIŃSKI 2. EDWARD
3. 53072306855
Poz. 41403. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/1369/19/937]

W dniu 18.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NOWEK 2. ROMAN
3. 50091802834 2 1. SKAWIŃSKI 2. EDWARD
3. 53072306855
2018-11-20 224/2018 1707 1092235
Poz. 1092235. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/29098/18/775]

W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.08.2018R., REP. A NR 6946/2018, NOTARIUSZ
KATARZYNA KURZ, KANCELARIA NOTARIALNA
MGR KATARZYNA KURZNOTARIUSZ W MYSŁO-
WICACH PRZY UL. POWSTAŃCÓW 3, ZMIENIONO
§6
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. GÓRNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTY-
CYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ 3. 278240088 4. 0000205094 5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 510000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2500020,00 ZŁ wykreślić: 3. 1500 wpi-
sać: 3. 7353 wykreślić: 5. 510000,00 ZŁ wpisać:
5. 2500020,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 5853 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1092235. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/29098/18/775]

W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.08.2018R., REP. A NR 6946/2018, NOTARIUSZ
KATARZYNA KURZ, KANCELARIA NOTARIALNA
MGR KATARZYNA KURZNOTARIUSZ W MYSŁO-
WICACH PRZY UL. POWSTAŃCÓW 3, ZMIENIONO
§6
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. GÓRNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTY-
CYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ 3. 278240088 4. 0000205094 5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 510000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2500020,00 ZŁ wykreślić: 3. 1500 wpi-
sać: 3. 7353 wykreślić: 5. 510000,00 ZŁ wpisać:
5. 2500020,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 5853 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-11-14 220/2018 1469 1012386
Poz. 1012386. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16892/18/957]

W dniu 11.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość MYSŁOWICE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość MYSŁOWICE ulica MIKOŁOWSKA
nr domu 29 kod pocztowy 41-400 poczta MYSŁO-
WICE kraj POLSKA
Poz. 1012386. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16892/18/957]

W dniu 11.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość MYSŁOWICE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość MYSŁOWICE ulica MIKOŁOWSKA
nr domu 29 kod pocztowy 41-400 poczta MYSŁO-
WICE kraj POLSKA
2018-11-09 218/2018 1416 978560
Poz. 978560. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/8171/18/342]

W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość MYSŁOWICE ulica MIKOŁOWSKA
nr domu 29 kod pocztowy 41-400 poczta MYSŁO-
WICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość MYSŁO-
WICE kraj POLSKA
Poz. 978560. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/8171/18/342]

W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość MYSŁOWICE ulica MIKOŁOWSKA
nr domu 29 kod pocztowy 41-400 poczta MYSŁO-
WICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość MYSŁO-
WICE kraj POLSKA
2018-08-30 168/2018 245 342005
Poz. 342005. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19893/18/571]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KUCHARSKI
2. PIOTR ANATOL 3. 72051705678 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 342005. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19893/18/571]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KUCHARSKI
2. PIOTR ANATOL 3. 72051705678 4. PROKURA
ODDZIELNA
2018-07-09 131/2018 344 252409
Poz. 252409. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/111715/18/206]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252409. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/111715/18/206]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 344 252410
Poz. 252410. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/111716/18/607]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252410. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/111716/18/607]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 344 252411
Poz. 252411. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/111717/18/8]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252411. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/111717/18/8]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 344 252412
Poz. 252412. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/111718/18/409]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252412. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 11.12.2001.
[RDF/111718/18/409]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-02 01/2018 307 1514
Poz. 1514. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/43441/17/352]

W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SKAWIŃSKA
2. TERESA MARIA 3. 53093006084 wpisać: 2 1. SKA-
WIŃSKI 2. EDWARD 3. 53072306855
Poz. 1514. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061876. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/43441/17/352]

W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SKAWIŃSKA
2. TERESA MARIA 3. 53093006084 wpisać: 2 1. SKA-
WIŃSKI 2. EDWARD 3. 53072306855

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki