Szczegóły spółki

Nazwa TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9462183910
REGON 431097230
KRS 0000061116
Adres ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
Telefon 0815340081
Faks 0815340081
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 9001Z — działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  • 9002Z — działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  • 9329Z — pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.33 0.33
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.49 0.49
Płynność bieżąca (CR) 0.09 0.12
Płynność szybka (QR) 0.08 0.11
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.49 0.49
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -20.75% -13.44%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -2.88% -1.99%
Rentowność aktywów (ROA) -1.93% -1.34%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki