Szczegóły spółki

Nazwa "ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7792090814
REGON 639687456
KRS 0000060700
Adres ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań
Telefon 618 655 800
Faks 618 655 800
E-mail elmont@elektromontaz.com
WWW www.elektromontaz.com
PKD
 • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.5 0.81
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.99 4.31
Płynność bieżąca (CR) 2.29 1.18
Płynność szybka (QR) 2.27 1.17
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.99 4.31
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.11% 3.66%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 15.89% 24.73%
Rentowność aktywów (ROA) 7.98% 4.66%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-13 219/2019 355 1120264
Poz. 1120264. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28574/19/966]

W dniu 05.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 1120264. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28574/19/966]

W dniu 05.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
2019-09-18 181/2019 372 1029177
Poz. 1029177. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21310/19/737]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 KSH
POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU
„ELEKTROMONTAŻ- POZNAŃ” S.A. (SPÓŁKA
PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ PG ENERGETYKA
SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) - ŁĄCZENIE
POPRZEZ PRZEJĘCIE. UCHWAŁA NR 1/2019 NAD-
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY POD FIRMĄ „ELEKTROMONTAŻ
- POZNAŃ” S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODJĘ-
TEJ 26.07.2019 R.
Poz. 1029177. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21310/19/737]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 KSH
POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU
„ELEKTROMONTAŻ- POZNAŃ” S.A. (SPÓŁKA
PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ PG ENERGETYKA
SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) - ŁĄCZENIE
POPRZEZ PRZEJĘCIE. UCHWAŁA NR 1/2019 NAD-
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY POD FIRMĄ „ELEKTROMONTAŻ
- POZNAŃ” S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODJĘ-
TEJ 26.07.2019 R.
2019-06-17 116/2019 515 408584
Poz. 408584. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7296/19/22]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZY-
MAŃSKI 2. ŁUKASZ PRZEMYSŁAW 3. 85040504239
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 408584. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7296/19/22]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZY-
MAŃSKI 2. ŁUKASZ PRZEMYSŁAW 3. 85040504239
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-05-30 104/2019 682 339754
Poz. 339754. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/384]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339754. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/384]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 682 339755
Poz. 339755. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/785]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339755. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/785]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 682 339756
Poz. 339756. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/186]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339756. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/186]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 682 339757
Poz. 339757. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/587]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339757. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/587]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-02 85/2019 328 256139
Poz. 256139. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10465/19/370]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpi-
sać: 1 1. PG ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142784000
4. 0000376449 5. TAK
Poz. 256139. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10465/19/370]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpi-
sać: 1 1. PG ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142784000
4. 0000376449 5. TAK
2019-04-16 75/2019 16 20042
Poz. 20042. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-19586/2019]

Na podstawie art. 418 § 2 a oraz art. 358 § 3 ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w związku
z niezłożeniem przez akcjonariuszy dokumentów akcji Spółki
na wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z pod-
jęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
9 listopada 2018 r. uchwały nr 2/2018 o przymusowym wyku-
pie wszystkich akcji zwykłych imiennych Spółki serii A, nale-
żących do akcjonariuszy mniejszościowych, która to uchwała
nr 2/2018 wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów akcji
została zamieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 239/2018 (5627) poz. 55253 z dnia 11 grudnia 2018 r., Zarząd
Spółki „Elektromontaż - Poznań” S.A. z siedzibą w Poznaniu
unieważnia dokumenty akcji Spółki serii A o wartości nomi-
nalnej 3,40 zł każda, wystawione w dniu 15.03.2018 r., o nastę-
pujących numerach: 2 318 631-2 318 930, 5 392 703-5 392 722,
5 399 132-5 399 231.
Poz. 20042. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-19586/2019]

Na podstawie art. 418 § 2 a oraz art. 358 § 3 ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w związku
z niezłożeniem przez akcjonariuszy dokumentów akcji Spółki
na wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z pod-
jęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
9 listopada 2018 r. uchwały nr 2/2018 o przymusowym wyku-
pie wszystkich akcji zwykłych imiennych Spółki serii A, nale-
żących do akcjonariuszy mniejszościowych, która to uchwała
nr 2/2018 wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów akcji
została zamieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 239/2018 (5627) poz. 55253 z dnia 11 grudnia 2018 r., Zarząd
Spółki „Elektromontaż - Poznań” S.A. z siedzibą w Poznaniu
unieważnia dokumenty akcji Spółki serii A o wartości nomi-
nalnej 3,40 zł każda, wystawione w dniu 15.03.2018 r., o nastę-
pujących numerach: 2 318 631-2 318 930, 5 392 703-5 392 722,
5 399 132-5 399 231.
2019-02-28 42/2019 316 90653
Poz. 90653. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31215/18/645]

W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.11.2018 R., NR
REP. A 11320/2018, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃ-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA ZIE-
LIŃSKA, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-RICHTER S.C.
61-706 POZNAŃ, UL. LIBELTA 1/3 UCHWAŁĄ NR
4/2018 NWZ, W TEN SPOSÓB, ŻE: 1) W§ 15 UST.
11 STATUTU: A. DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PKT
9 PRZENOSI SIĘ DO NOWEGO PKT 10, B. PKT
9 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, 2) W § 16 STA-
TUTU: A. PO UST. 3 DODAJE SIĘ UST.: 4, 5, 6, 7,
B. DOTYCHCZASOWY: UST. 4 OTRZYMUJE NR 8,
UST. 5 OTRZYMUJE NR 9, UST. 6 OTRZYMUJE NR
10, UST. 7 OTRZYMUJE NR 11, UST. 8 OTRZYMUJE
NR 12, A WYSTĘPUJĄCY W JEGO TREŚCI ZAPIS:
„UST. 13 I 14” ZMIENIA SIĘ NA „UST. 17 I 18”
, UST. 9 OTRZYMUJE NR 13, UST. 10 OTRZYMUJE
NR 14, UST. 11 OTRZYMUJE NR 15, UST. 12 OTRZY-
MUJE NR 16, UST. 13 OTRZYMUJE NR 17,UST. 14
OTRZYMUJE NR 18, UST. 15 OTRZYMUJE NR 19. C.
DODAJE SIĘ UST. 20. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STAŃCZUK 2. MACIEJ 3. 61111401232 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 90653. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31215/18/645]

W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.11.2018 R., NR
REP. A 11320/2018, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃ-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA ZIE-
LIŃSKA, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-RICHTER S.C.
61-706 POZNAŃ, UL. LIBELTA 1/3 UCHWAŁĄ NR
4/2018 NWZ, W TEN SPOSÓB, ŻE: 1) W§ 15 UST.
11 STATUTU: A. DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PKT
9 PRZENOSI SIĘ DO NOWEGO PKT 10, B. PKT
9 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, 2) W § 16 STA-
TUTU: A. PO UST. 3 DODAJE SIĘ UST.: 4, 5, 6, 7,
B. DOTYCHCZASOWY: UST. 4 OTRZYMUJE NR 8,
UST. 5 OTRZYMUJE NR 9, UST. 6 OTRZYMUJE NR
10, UST. 7 OTRZYMUJE NR 11, UST. 8 OTRZYMUJE
NR 12, A WYSTĘPUJĄCY W JEGO TREŚCI ZAPIS:
„UST. 13 I 14” ZMIENIA SIĘ NA „UST. 17 I 18”
, UST. 9 OTRZYMUJE NR 13, UST. 10 OTRZYMUJE
NR 14, UST. 11 OTRZYMUJE NR 15, UST. 12 OTRZY-
MUJE NR 16, UST. 13 OTRZYMUJE NR 17,UST. 14
OTRZYMUJE NR 18, UST. 15 OTRZYMUJE NR 19. C.
DODAJE SIĘ UST. 20. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STAŃCZUK 2. MACIEJ 3. 61111401232 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-01-18 13/2019 13 3085
Poz. 3085. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-2657/2019]

Zarząd Spółki „Elektromontaż-Poznań” S.A., działając na
podstawie uchwały nr 3/2018 § 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2018 r., ogłasza, że biegły
rewident ustalił cenę jednej akcji, podlegającej przymuso-
wemu wykupowi na kwotę 12,14 zł.
Poz. 3085. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-2657/2019]

Zarząd Spółki „Elektromontaż-Poznań” S.A., działając na
podstawie uchwały nr 3/2018 § 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2018 r., ogłasza, że biegły
rewident ustalił cenę jednej akcji, podlegającej przymuso-
wemu wykupowi na kwotę 12,14 zł.
2018-12-11 239/2018 15 55253
Poz. 55253. „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-55032/2018]

Zarząd spółki Elektromontaż-Poznań S.A. z siedzibą w Pozna-
niu („Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 1 w zw.
z art. 418 § 3 KSH niniejszym ogłasza, iż:

I. W dniu 9 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przymusowego
wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o następują-
cej treści:

        „UCHWAŁA numer 2/2018
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej
             pod firmą:
 „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” S.A. z siedzibą w Poznaniu
         z dnia 9 listopada 2018 r.
 w sprawie przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy
          mniejszościowych

                 §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Elektromontaż-
-Poznań” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając
na podstawie art. 418 § 1-3 oraz art. 416 § 3 KSH, na wnio-
sek PG Energetyki Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, KRS nr
0000376449, akcjonariusza posiadającego 98,96% (dziewięć-
dziesiąt osiem 96/100 procent) akcji w kapitale zakładowym
Spółki, uchwala przymusowy wykup wszystkich akcji zwy-
kłych imiennych Spółki należących do akcjonariuszy mniej-
szościowych, łącznie 56.310 (pięćdziesięciu sześciu tysięcy
trzystu dziesięciu), stanowiących łącznie 1,04% (jeden 4/100
procent) kapitału zakładowego Spółki, tj. akcji serii A, o nastę-
pujących numerach:
 5389864-5389873  5389914-5389918  5389979-5389988  2430041-2430560
 5389989-5389998  5389999-5390018  5390019-5390028  2351001-2351520

 2252902-2252972  5390061-5390070  2253754-2253824  5390081-5390110
 2280681-2280935  2343039-2343384  5390131-5390140  5390141-5390190  5399593-5399597  2264343-2264507  5399658-5399707   5399758-5399772
 2254038-2254108  2401441-2401960  5390481-5390495  2309331-2309630  2599561-2600080  2316831-2317130  5399773-5399777   5399778-5399797
 2274206-2274413  2305431-2305730  5390541-5390550  2281446-2281700  5399853-5399862  5399923-5399942  2462801-2463320   5399943-5399947
 5390536-5390540  5390551-5390560  5390711-5390720  5390721-5390730  5399958-5399962  5399983-5399992  2310831-2311130   5400023-5400032
 2419121-2419640  5390731-5390750  5391261-5391270  5391421-5391440  2328161-2328506  5400033-5400132  2459681-2460200   5400133-5400232
 2568881-2569400  5391441-5391460  5391461-5391465  5391486-5391495  5400393-5400402  5400403-5400412  5400433-5400437   5400438-5400442
 5391526-5391555  2328507-2328852  5391556-5391575  5391576-5391615  2399881-2400400  5400448-5400477  5400598-5400607   5400608-5400617
 2400401-2400920  5391616-5391625  5391646-5391655  5391706-5391715  5400618-5400622  2389481-2390000  5400623-5400722   2253612-2253682
 5391716-5391725  5391731-5391740  2572001-2572520  5391971-5392000  5400893-5400912  2470601-2471120  5401013-5401017   5400983-5401012
 2318331-2318630  2312031-2312330  5392001-5392005  5392006-5392015  5401018-5401037  5401043-5401047  2580841-2581360   5401098-5401107
 5392016-5392045  2569401-2569920  5392046-5392050  5392066-5392095  5401178-5401187  2253896-2253966  5401168-5401177   5401248-5401257
 5392111-5392120  5392151-5392157  2398321-2398840  5392188-5392192  2254109-2254179  5401308-5401357  5401383-5401402   2253257-2253327
 5392253-5392262  5392263-5392277  5392288-5392307  5392308-5392312  5401403-5401407  2602681-2603200  5401408-5401447   5401448-5401457
 5392313-5392322  5392323-5392332  2455521-2456040  5392333-5392342  2273374-2273581  5401488-5401497  2434201-2434720   5401508-5401517
 5392343-5392382  2342347-2342692  5392393-5392422  5392423-5392432  2575121-2575640  5401578-5401597  5401598-5401617   2539761-2540280
 2252831-2252901  5392433-5392462  2573561-2574080  2466441-2466960  5389919-5389928  5401623-5401627  2257522-2257637   2588121-2588640
 5392553-5392577  5406962-5406971  2595921-2596440  2294961-2295215  5401669-5401890  5401981-5401985  5402218-5402287   5402288-5402297
 5392663-5392682  5392683-5392692  5392693-5392702  2495561-2496080  2600601-2601120  5402298-5402317  2583961-2584480   5402318-5402367
 5392703-5392722  5392723-5392732  2272334-2272541  5392865-5392884  2317731-2318030  5402373-5402402  5402403-5402412   2258450-2258565
 5392885-5392889  5392920-5392924  2310231-2310530  5392945-5392964  5402413-5402422  5402458-5402477  2290881-2291135   5402605-5402654
 2467481-2468000  5392965-5393464  2285271-2285525  2253115-2253185  2593321-2593840  5402855-5402884  5402885-5402889   2484641-2485160
 5393465-5393514  5394000-5394009  2556401-2556920  5394110-5394119  5402890-5402939  2603201-2603720  2592281-2592800   5403150-5403159
 5394130-5394159  5394160-5394179  5394330-5394349  2253399-2253469  5403130-5403149  5403160-5403169  2576681-2577200   5403170-5403269
 5394440-5394459  5394460-5394469  2295726-2295980  5394470-5394479  2263518-2263682  5403370-5403379  5403380-5403399   5403400-5403409
 2534561-2535080  5394580-5394629  2306631-2306930  5394670-5394679  2587601-2588120  5403410-5403439  5403465-5403484   2331621-2331966
 2337849-2338194  5394680-5394689  5394690-5394739  2525201-2525720  5403670-5403699  5403750-5403769  5403830-5403839   2273790-2273997
 5394745-5394944  2291391-2291645  5394945-5394954  2567321-2567840  2486201-2486720  5404042-5404061  2590721-2591240   5404062-5404071
 5394975-5394984  5395000-5395049  5395840-5395844  2553281-2553800  5404072-5404091  5404202-5404211  5404212-5404221   5404222-5404231
 5395080-5395099  5395120-5395129  5395130-5395139  5395140-5395149  2280936-2281190  2271710-2271917  5404232-5404273   5404274-5404283
 5395150-5395159  5395290-5395309  5395340-5395349  5395350-5395369  5404394-5404413  5404414-5404423  5404474-5404483   2258914-2259029
 5395370-5395389  5395440-5395449  5395450-5395459  5395470-5395474  5404564-5404568  5404569-5404668  5404669-5404673   2253967-2254037
 2580321-2580840  2428481-2429000  5395475-5395484  5395485-5395494  5404674-5404703  2293941-2294195  5404704-5404713   5404714-5404718
 5395505-5395524  5395525-5395554  5395685-5395704  5395575-5395584  5404719-5404723  5404724-5404733  5404754-5404768   5404779-5404808
 5395585-5395594  2451881-2452400  5395595-5395604  2492961-2493480  5404819-5404819  2586561-2587080  5404840-5404844   2464881-2465400
 5395955-5395964  5395985-5396004  5396005-5396014  5396035-5396069  5404855-5404954  5404970-5404989  5404955-5404964   2264673-2264837
 5396080-5396099  2263683-2263847  5396100-5396109  5396120-5396134  5405005-5405014  5405015-5405019  5405020-5405029   5405030-5405039
 5396135-5396139  2475801-2476320  2335081-2335426  5396170-5396179  5405080-5405089  5405100-5405109  5405110-5405119   5405160-5405169
 5396180-5396184  2379081-2379600  5396215-5396234  2309031-2309330  2538201-2538720  5405170-5405209  2271918-2272125   5405210-5405259
 5396235-5396239  5396307-5396311  5407312-5407321  2263848-2264012  5405260-5405269  5405270-5405289  2465401-2465920   5405295-5405394
 5396362-5396391  5396392-5396411  5396422-5396521  5396522-5396526  5405405-5405409  5405410-5405429  5405500-5405509   5405510-5405539
 5396557-5396566  2541841-2542360  5396607-5396706  5396767-5396771  5405540-5405569  5405595-5405599  2566281-2566800   2599041-2599560
 5396807-5396811  2392081-2392600  5396817-5396826  5396827-5396836  5405680-5405801  2473201-2473720  5405802-5405831   5405842-5405851
 5396837-5396841  5397392-5397401  5397402-5397411  5397412-5397431  2373361-2373880  2269838-2270045  5405882-5405891   5405912-5405921
 2575641-2576160  5397477-5397481  5397502-5397541  5397572-5397581  5405922-5405931  5405932-5405951  5405952-5405971   5405982-5405991
 5397582-5397601  2292666-2292920  5397612-5397616  5397637-5397646  5405992-5406061  5406092-5406101  5406102-5406106   5406107-5406111
 5397647-5397676  2264178-2264342  5397792-5397811  2339925-2340270  5406112-5406121  2253825-2253895  5406137-5406156   5406237-5406286
 5397842-5397871  5397892-5397901  2273998-2274205  5397912-5397916  5406317-5406326  5406327-5406376  2512721-2513240   5406377-5406426
 5397917-5397921  5398312-5398321  5398322-5398351  5398382-5398391  5406427-5406431  5406432-5406581  5406602-5406606   5406667-5406671
 5398402-5398411  5398422-5398921  5398922-5398931  5398932-5399131  5406672-5406681  2288586-2288840  5406762-5406771   2524681-2525200
 2318631-2318930  5399132-5399231  5399232-5399252  5399268-5399307  5406772-5406821  5407082-5407086  5407087-5407096   5407107-5407111
 5399318-5399357  5399378-5399392  5399393-5399402  5399403-5399412  5407112-5407141  5407252-5407271  5407272-5407281   2397281-2397800
 2342693-2343038  5399423-5399432  2598001-2598520  5399458-5399477  2595401-2595920  5407332-5407431  2293431-2293685   5407432-5407441
 5399488-5399497  5399518-5399527  5399558-5399567  5399568-5399592  2274414-2274621  5407442-5407446  5407447-5407451   5407532-5407571
 2551201-2551720   5407647-5407656  2579281-2579800  5407897-5407916
 5407917-5407926   5396412-5396421  5397707-5397716  5397812-5397821
 5399913-5399922   5400443-5400447  5406932-5406941  5407997-5408080
 2405081-2405600   5408171-5408190  5408191-5408200              §2
Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi,
wymienione w § 1 niniejszej Uchwały zostaną wykupione
przez PG Energetykę sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, KRS nr
0000376449, akcjonariusza posiadającego 98,96% (dziewięć-
dziesiąt osiem 96/100 procent) akcji w kapitale zakładowym
Spółki.

             §3
Akcje będące przedmiotem przymusowego wykupu, zostaną
wykupione przez PG Energetykę sp. z o.o. z siedzibą w Rado-
miu, KRS nr 0000376449, po cenie ustalonej przez biegłego
powołanego przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 417
§ 1 KSH.

               §4
W związku z podjęciem niniejszej uchwały, akcjonariusze
mniejszościowi Spółki, których akcje są przedmiotem przy-
musowego wykupu, powinni w terminie 1 miesiąca od dnia
ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszej
uchwały złożyć w Spółce swoje dokumenty akcji (lub dowody
ich złożenia do rozporządzenia Spółki). Jeżeli akcjonariusze,
których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu nie
złożą dokumentów akcji (lub dowodów ich złożenia do rozpo-
rządzenia Spółki) w terminie miesiąca od dnia publikacji ogło-
szenia, Zarząd Spółki unieważni przysługujące wskazanym
wyżej akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie art. 358 KSH.

               §5
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd
Spółki jest upoważniony, w szczególności, do (i) zawierania,
na rachunek PG Energetyki sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,
KRS nr 0000376449, umów nabycia akcji z akcjonariuszami,
których akcje podlegają wykupowi, zgodnie z § 1 powy-
żej niniejszej uchwały; (ii) podjęcia czynności mających na
celu ustalenie miejsca zamieszkania akcjonariuszy, których
akcje podlegają wykupowi, zgodnie z § 1 powyżej niniejszej
uchwały; (iii) w przypadku nieustalenia miejsca zamieszka-
nia danego akcjonariusza-złożenia ceny wykupu do depozytu
sądowego.

              §6
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


II. Akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje są
przedmiotem przymusowego wykupu i którzy posiadają
dokumenty akcji Spółki, powinni w terminie 1 (jednego) mie-
siąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym złożyć je (lub dowody ich złożenia
do rozporządzenia Spółki) w siedzibie Spółki lub w Poznaniu
(kod pocztowy: 60-166) pod adresem: ul. Wieruszowska 12/16,
pokój numer 305. Jeżeli dani akcjonariusze nie złożą ww.
dokumentów akcji w tym terminie, wówczas Zarząd Spółki
unieważni przysługujące takim akcjonariuszom dokumenty
akcji w trybie art. 358 w zw. z art. 418 § 2a KSH.III. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zosta-
nie ustalona w wycenie przez biegłego rewidenta, Michała
Czerniaka (nr 10170) wybranego uchwałą walnego zgroma-

dzenia Spółki z dnia 9 listopada 2018 r., nie później niż do dnia
9 grudnia 2018 r. Biegły powiadomi Zarząd o wycenie oraz
złoży raport ze sporządzenia wyceny do sądu rejestrowego
właściwego dla Spółki, a Zarząd Spółki ogłosi ustaloną na
podstawie wyceny cenę wykupu akcji w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.

IV. PG Energetyka Sp. z o.o. wpłaci na rachunek bankowy
wskazany przez Spółkę należność równą cenie wszystkich
nabywanych akcji w terminie trzech tygodni od dnia ogło-
szenia ceny wykupu akcji w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym.

V. Zarząd Spółki (działając bezpośrednio lub poprzez nale-
życie umocowanego pełnomocnika Spółki), dokona wykupu
akcji akcjonariuszy mniejszościowych w terminie 1 (jednego)
miesiąca od upływu terminu złożenia akcji, o którym mowa
w pkt II powyżej (jednakże nie wcześniej niż po wpłaceniu
ceny wykupu przez PG Energetykę sp. z o.o. na rzecz Spółki,
z godnie z pkt IV powyżej).

VI. Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych
Spółki, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu,
do przekazywania Spółce, w terminie 1 (jednego) miesiąca od
dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym: (i) pełnego numeru rachunku bankowego, na
który powinna zostać uiszczona cena wykupu, wraz ze wska-
zaniem pełnej nazwy banku prowadzącego ten rachunek; lub
(ii) adresu akcjonariusza, na który Spółka powinna przesłać,
przekazem pocztowym, kwotę wykupu. Dane należy podawać
w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie, z podpisem
notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego,
przekazywanego w siedzibie Spółki w Poznaniu (kod pocztowy:
60-166) pod adresem: ul. Wieruszowska 12/16, pokój numer
305, od poniedziałku do piątku, w godz. 900-1500, po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania pod numerem
telefonu: 662 090 011. Wymogu formy pisemnej z podpisem
notarialnie poświadczonym lub w formy aktu notarialnego dla
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie
stosuje się, jeżeli akcjonariusz osobiście złoży ww. oświadcze-
nie po uprzedniej weryfikacji tożsamości przez i w obecności
należycie umocowanej osoby ze strony Spółki.

VII. Mając na uwadze czas, który upłynął od wpisania akcjona-
riuszy mniejszościowych do księgi akcyjnej Spółki oraz fakt,
że niektóre adresy akcjonariuszy mniejszościowych zostały
podane w sposób niewłaściwy lub niekompletny, Spółka
roześle do odnośnych akcjonariuszy mniejszościowych listy,
z prośbą o wskazanie danych, o których mowa w pkt VI (aktu-
alnych adresów lub numerów kont bankowych) pozwalają-
cych na uiszczenie na ich rzecz ceny wykupu akcji.

VIII. W przypadku braku podania danych, o których mowa
w pkt VI powyżej lub podania ich w sposób niewłaściwy lub
niekompletny (w tym pomimo wysłania listów, o których
mowa w pkt VII powyżej), jak również w każdym innym przy-
padku przewidzianym art. 467 Kodeksu cywilnego, kwota
ceny wykupu należna akcjonariuszowi mniejszościowemu
będzie składana do depozytu sądowego.IX. Akcjonariusze mniejszościowi są upoważnieni do dzia-
łania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowa-
nego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone
w formie pisemnej z podpisem akcjonariusza poświadczonym
notarialnie lub w formie aktu notarialnego.

X. Spadkobiercy akcjonariusza mniejszościowego powinni
przed podjęciem jakichkolwiek czynności przedstawić m.in.
akt zgonu akcjonariusza mniejszościowego, prawomocne
postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zare-
jestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony
przez notariusza.

XI. W przypadku współwłaścicieli, wypłata ceny wykupu akcji
nastąpi na podstawie Oświadczenia/dyspozycji wypłaty złożo-
nej przez wszystkich współwłaścicieli lub oświadczenia/dys-
pozycji wypłaty złożonej przez jednego ze współwłaścicieli
po okazaniu stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez
pozostałych współwłaścicieli. Pełnomocnictwo powinno
być udzielone w formie pisemnej z podpisem akcjonariusza
poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego.

XII. Akcjonariusz mniejszościowy lub jego przedstawiciel
zobowiązany jest do okazywania w toku czynności dotyczą-
cych wykupu ważnego dokumentu, potwierdzającego jego
tożsamość oraz w przypadku pełnomocnika, oryginału doku-
mentów potwierdzających umocowanie przedstawiciela,
zgodnie z pkt IX-XI powyżej.
Poz. 55253. „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-55032/2018]

Zarząd spółki Elektromontaż-Poznań S.A. z siedzibą w Pozna-
niu („Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 1 w zw.
z art. 418 § 3 KSH niniejszym ogłasza, iż:

I. W dniu 9 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przymusowego
wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o następują-
cej treści:

        „UCHWAŁA numer 2/2018
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej
             pod firmą:
 „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” S.A. z siedzibą w Poznaniu
         z dnia 9 listopada 2018 r.
 w sprawie przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy
          mniejszościowych

                 §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Elektromontaż-
-Poznań” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając
na podstawie art. 418 § 1-3 oraz art. 416 § 3 KSH, na wnio-
sek PG Energetyki Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, KRS nr
0000376449, akcjonariusza posiadającego 98,96% (dziewięć-
dziesiąt osiem 96/100 procent) akcji w kapitale zakładowym
Spółki, uchwala przymusowy wykup wszystkich akcji zwy-
kłych imiennych Spółki należących do akcjonariuszy mniej-
szościowych, łącznie 56.310 (pięćdziesięciu sześciu tysięcy
trzystu dziesięciu), stanowiących łącznie 1,04% (jeden 4/100
procent) kapitału zakładowego Spółki, tj. akcji serii A, o nastę-
pujących numerach:
 5389864-5389873  5389914-5389918  5389979-5389988  2430041-2430560
 5389989-5389998  5389999-5390018  5390019-5390028  2351001-2351520

 2252902-2252972  5390061-5390070  2253754-2253824  5390081-5390110
 2280681-2280935  2343039-2343384  5390131-5390140  5390141-5390190  5399593-5399597  2264343-2264507  5399658-5399707   5399758-5399772
 2254038-2254108  2401441-2401960  5390481-5390495  2309331-2309630  2599561-2600080  2316831-2317130  5399773-5399777   5399778-5399797
 2274206-2274413  2305431-2305730  5390541-5390550  2281446-2281700  5399853-5399862  5399923-5399942  2462801-2463320   5399943-5399947
 5390536-5390540  5390551-5390560  5390711-5390720  5390721-5390730  5399958-5399962  5399983-5399992  2310831-2311130   5400023-5400032
 2419121-2419640  5390731-5390750  5391261-5391270  5391421-5391440  2328161-2328506  5400033-5400132  2459681-2460200   5400133-5400232
 2568881-2569400  5391441-5391460  5391461-5391465  5391486-5391495  5400393-5400402  5400403-5400412  5400433-5400437   5400438-5400442
 5391526-5391555  2328507-2328852  5391556-5391575  5391576-5391615  2399881-2400400  5400448-5400477  5400598-5400607   5400608-5400617
 2400401-2400920  5391616-5391625  5391646-5391655  5391706-5391715  5400618-5400622  2389481-2390000  5400623-5400722   2253612-2253682
 5391716-5391725  5391731-5391740  2572001-2572520  5391971-5392000  5400893-5400912  2470601-2471120  5401013-5401017   5400983-5401012
 2318331-2318630  2312031-2312330  5392001-5392005  5392006-5392015  5401018-5401037  5401043-5401047  2580841-2581360   5401098-5401107
 5392016-5392045  2569401-2569920  5392046-5392050  5392066-5392095  5401178-5401187  2253896-2253966  5401168-5401177   5401248-5401257
 5392111-5392120  5392151-5392157  2398321-2398840  5392188-5392192  2254109-2254179  5401308-5401357  5401383-5401402   2253257-2253327
 5392253-5392262  5392263-5392277  5392288-5392307  5392308-5392312  5401403-5401407  2602681-2603200  5401408-5401447   5401448-5401457
 5392313-5392322  5392323-5392332  2455521-2456040  5392333-5392342  2273374-2273581  5401488-5401497  2434201-2434720   5401508-5401517
 5392343-5392382  2342347-2342692  5392393-5392422  5392423-5392432  2575121-2575640  5401578-5401597  5401598-5401617   2539761-2540280
 2252831-2252901  5392433-5392462  2573561-2574080  2466441-2466960  5389919-5389928  5401623-5401627  2257522-2257637   2588121-2588640
 5392553-5392577  5406962-5406971  2595921-2596440  2294961-2295215  5401669-5401890  5401981-5401985  5402218-5402287   5402288-5402297
 5392663-5392682  5392683-5392692  5392693-5392702  2495561-2496080  2600601-2601120  5402298-5402317  2583961-2584480   5402318-5402367
 5392703-5392722  5392723-5392732  2272334-2272541  5392865-5392884  2317731-2318030  5402373-5402402  5402403-5402412   2258450-2258565
 5392885-5392889  5392920-5392924  2310231-2310530  5392945-5392964  5402413-5402422  5402458-5402477  2290881-2291135   5402605-5402654
 2467481-2468000  5392965-5393464  2285271-2285525  2253115-2253185  2593321-2593840  5402855-5402884  5402885-5402889   2484641-2485160
 5393465-5393514  5394000-5394009  2556401-2556920  5394110-5394119  5402890-5402939  2603201-2603720  2592281-2592800   5403150-5403159
 5394130-5394159  5394160-5394179  5394330-5394349  2253399-2253469  5403130-5403149  5403160-5403169  2576681-2577200   5403170-5403269
 5394440-5394459  5394460-5394469  2295726-2295980  5394470-5394479  2263518-2263682  5403370-5403379  5403380-5403399   5403400-5403409
 2534561-2535080  5394580-5394629  2306631-2306930  5394670-5394679  2587601-2588120  5403410-5403439  5403465-5403484   2331621-2331966
 2337849-2338194  5394680-5394689  5394690-5394739  2525201-2525720  5403670-5403699  5403750-5403769  5403830-5403839   2273790-2273997
 5394745-5394944  2291391-2291645  5394945-5394954  2567321-2567840  2486201-2486720  5404042-5404061  2590721-2591240   5404062-5404071
 5394975-5394984  5395000-5395049  5395840-5395844  2553281-2553800  5404072-5404091  5404202-5404211  5404212-5404221   5404222-5404231
 5395080-5395099  5395120-5395129  5395130-5395139  5395140-5395149  2280936-2281190  2271710-2271917  5404232-5404273   5404274-5404283
 5395150-5395159  5395290-5395309  5395340-5395349  5395350-5395369  5404394-5404413  5404414-5404423  5404474-5404483   2258914-2259029
 5395370-5395389  5395440-5395449  5395450-5395459  5395470-5395474  5404564-5404568  5404569-5404668  5404669-5404673   2253967-2254037
 2580321-2580840  2428481-2429000  5395475-5395484  5395485-5395494  5404674-5404703  2293941-2294195  5404704-5404713   5404714-5404718
 5395505-5395524  5395525-5395554  5395685-5395704  5395575-5395584  5404719-5404723  5404724-5404733  5404754-5404768   5404779-5404808
 5395585-5395594  2451881-2452400  5395595-5395604  2492961-2493480  5404819-5404819  2586561-2587080  5404840-5404844   2464881-2465400
 5395955-5395964  5395985-5396004  5396005-5396014  5396035-5396069  5404855-5404954  5404970-5404989  5404955-5404964   2264673-2264837
 5396080-5396099  2263683-2263847  5396100-5396109  5396120-5396134  5405005-5405014  5405015-5405019  5405020-5405029   5405030-5405039
 5396135-5396139  2475801-2476320  2335081-2335426  5396170-5396179  5405080-5405089  5405100-5405109  5405110-5405119   5405160-5405169
 5396180-5396184  2379081-2379600  5396215-5396234  2309031-2309330  2538201-2538720  5405170-5405209  2271918-2272125   5405210-5405259
 5396235-5396239  5396307-5396311  5407312-5407321  2263848-2264012  5405260-5405269  5405270-5405289  2465401-2465920   5405295-5405394
 5396362-5396391  5396392-5396411  5396422-5396521  5396522-5396526  5405405-5405409  5405410-5405429  5405500-5405509   5405510-5405539
 5396557-5396566  2541841-2542360  5396607-5396706  5396767-5396771  5405540-5405569  5405595-5405599  2566281-2566800   2599041-2599560
 5396807-5396811  2392081-2392600  5396817-5396826  5396827-5396836  5405680-5405801  2473201-2473720  5405802-5405831   5405842-5405851
 5396837-5396841  5397392-5397401  5397402-5397411  5397412-5397431  2373361-2373880  2269838-2270045  5405882-5405891   5405912-5405921
 2575641-2576160  5397477-5397481  5397502-5397541  5397572-5397581  5405922-5405931  5405932-5405951  5405952-5405971   5405982-5405991
 5397582-5397601  2292666-2292920  5397612-5397616  5397637-5397646  5405992-5406061  5406092-5406101  5406102-5406106   5406107-5406111
 5397647-5397676  2264178-2264342  5397792-5397811  2339925-2340270  5406112-5406121  2253825-2253895  5406137-5406156   5406237-5406286
 5397842-5397871  5397892-5397901  2273998-2274205  5397912-5397916  5406317-5406326  5406327-5406376  2512721-2513240   5406377-5406426
 5397917-5397921  5398312-5398321  5398322-5398351  5398382-5398391  5406427-5406431  5406432-5406581  5406602-5406606   5406667-5406671
 5398402-5398411  5398422-5398921  5398922-5398931  5398932-5399131  5406672-5406681  2288586-2288840  5406762-5406771   2524681-2525200
 2318631-2318930  5399132-5399231  5399232-5399252  5399268-5399307  5406772-5406821  5407082-5407086  5407087-5407096   5407107-5407111
 5399318-5399357  5399378-5399392  5399393-5399402  5399403-5399412  5407112-5407141  5407252-5407271  5407272-5407281   2397281-2397800
 2342693-2343038  5399423-5399432  2598001-2598520  5399458-5399477  2595401-2595920  5407332-5407431  2293431-2293685   5407432-5407441
 5399488-5399497  5399518-5399527  5399558-5399567  5399568-5399592  2274414-2274621  5407442-5407446  5407447-5407451   5407532-5407571
 2551201-2551720   5407647-5407656  2579281-2579800  5407897-5407916
 5407917-5407926   5396412-5396421  5397707-5397716  5397812-5397821
 5399913-5399922   5400443-5400447  5406932-5406941  5407997-5408080
 2405081-2405600   5408171-5408190  5408191-5408200              §2
Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi,
wymienione w § 1 niniejszej Uchwały zostaną wykupione
przez PG Energetykę sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, KRS nr
0000376449, akcjonariusza posiadającego 98,96% (dziewięć-
dziesiąt osiem 96/100 procent) akcji w kapitale zakładowym
Spółki.

             §3
Akcje będące przedmiotem przymusowego wykupu, zostaną
wykupione przez PG Energetykę sp. z o.o. z siedzibą w Rado-
miu, KRS nr 0000376449, po cenie ustalonej przez biegłego
powołanego przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 417
§ 1 KSH.

               §4
W związku z podjęciem niniejszej uchwały, akcjonariusze
mniejszościowi Spółki, których akcje są przedmiotem przy-
musowego wykupu, powinni w terminie 1 miesiąca od dnia
ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszej
uchwały złożyć w Spółce swoje dokumenty akcji (lub dowody
ich złożenia do rozporządzenia Spółki). Jeżeli akcjonariusze,
których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu nie
złożą dokumentów akcji (lub dowodów ich złożenia do rozpo-
rządzenia Spółki) w terminie miesiąca od dnia publikacji ogło-
szenia, Zarząd Spółki unieważni przysługujące wskazanym
wyżej akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie art. 358 KSH.

               §5
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd
Spółki jest upoważniony, w szczególności, do (i) zawierania,
na rachunek PG Energetyki sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,
KRS nr 0000376449, umów nabycia akcji z akcjonariuszami,
których akcje podlegają wykupowi, zgodnie z § 1 powy-
żej niniejszej uchwały; (ii) podjęcia czynności mających na
celu ustalenie miejsca zamieszkania akcjonariuszy, których
akcje podlegają wykupowi, zgodnie z § 1 powyżej niniejszej
uchwały; (iii) w przypadku nieustalenia miejsca zamieszka-
nia danego akcjonariusza-złożenia ceny wykupu do depozytu
sądowego.

              §6
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


II. Akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje są
przedmiotem przymusowego wykupu i którzy posiadają
dokumenty akcji Spółki, powinni w terminie 1 (jednego) mie-
siąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym złożyć je (lub dowody ich złożenia
do rozporządzenia Spółki) w siedzibie Spółki lub w Poznaniu
(kod pocztowy: 60-166) pod adresem: ul. Wieruszowska 12/16,
pokój numer 305. Jeżeli dani akcjonariusze nie złożą ww.
dokumentów akcji w tym terminie, wówczas Zarząd Spółki
unieważni przysługujące takim akcjonariuszom dokumenty
akcji w trybie art. 358 w zw. z art. 418 § 2a KSH.III. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zosta-
nie ustalona w wycenie przez biegłego rewidenta, Michała
Czerniaka (nr 10170) wybranego uchwałą walnego zgroma-

dzenia Spółki z dnia 9 listopada 2018 r., nie później niż do dnia
9 grudnia 2018 r. Biegły powiadomi Zarząd o wycenie oraz
złoży raport ze sporządzenia wyceny do sądu rejestrowego
właściwego dla Spółki, a Zarząd Spółki ogłosi ustaloną na
podstawie wyceny cenę wykupu akcji w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.

IV. PG Energetyka Sp. z o.o. wpłaci na rachunek bankowy
wskazany przez Spółkę należność równą cenie wszystkich
nabywanych akcji w terminie trzech tygodni od dnia ogło-
szenia ceny wykupu akcji w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym.

V. Zarząd Spółki (działając bezpośrednio lub poprzez nale-
życie umocowanego pełnomocnika Spółki), dokona wykupu
akcji akcjonariuszy mniejszościowych w terminie 1 (jednego)
miesiąca od upływu terminu złożenia akcji, o którym mowa
w pkt II powyżej (jednakże nie wcześniej niż po wpłaceniu
ceny wykupu przez PG Energetykę sp. z o.o. na rzecz Spółki,
z godnie z pkt IV powyżej).

VI. Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych
Spółki, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu,
do przekazywania Spółce, w terminie 1 (jednego) miesiąca od
dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym: (i) pełnego numeru rachunku bankowego, na
który powinna zostać uiszczona cena wykupu, wraz ze wska-
zaniem pełnej nazwy banku prowadzącego ten rachunek; lub
(ii) adresu akcjonariusza, na który Spółka powinna przesłać,
przekazem pocztowym, kwotę wykupu. Dane należy podawać
w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie, z podpisem
notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego,
przekazywanego w siedzibie Spółki w Poznaniu (kod pocztowy:
60-166) pod adresem: ul. Wieruszowska 12/16, pokój numer
305, od poniedziałku do piątku, w godz. 900-1500, po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania pod numerem
telefonu: 662 090 011. Wymogu formy pisemnej z podpisem
notarialnie poświadczonym lub w formy aktu notarialnego dla
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie
stosuje się, jeżeli akcjonariusz osobiście złoży ww. oświadcze-
nie po uprzedniej weryfikacji tożsamości przez i w obecności
należycie umocowanej osoby ze strony Spółki.

VII. Mając na uwadze czas, który upłynął od wpisania akcjona-
riuszy mniejszościowych do księgi akcyjnej Spółki oraz fakt,
że niektóre adresy akcjonariuszy mniejszościowych zostały
podane w sposób niewłaściwy lub niekompletny, Spółka
roześle do odnośnych akcjonariuszy mniejszościowych listy,
z prośbą o wskazanie danych, o których mowa w pkt VI (aktu-
alnych adresów lub numerów kont bankowych) pozwalają-
cych na uiszczenie na ich rzecz ceny wykupu akcji.

VIII. W przypadku braku podania danych, o których mowa
w pkt VI powyżej lub podania ich w sposób niewłaściwy lub
niekompletny (w tym pomimo wysłania listów, o których
mowa w pkt VII powyżej), jak również w każdym innym przy-
padku przewidzianym art. 467 Kodeksu cywilnego, kwota
ceny wykupu należna akcjonariuszowi mniejszościowemu
będzie składana do depozytu sądowego.IX. Akcjonariusze mniejszościowi są upoważnieni do dzia-
łania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowa-
nego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone
w formie pisemnej z podpisem akcjonariusza poświadczonym
notarialnie lub w formie aktu notarialnego.

X. Spadkobiercy akcjonariusza mniejszościowego powinni
przed podjęciem jakichkolwiek czynności przedstawić m.in.
akt zgonu akcjonariusza mniejszościowego, prawomocne
postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zare-
jestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony
przez notariusza.

XI. W przypadku współwłaścicieli, wypłata ceny wykupu akcji
nastąpi na podstawie Oświadczenia/dyspozycji wypłaty złożo-
nej przez wszystkich współwłaścicieli lub oświadczenia/dys-
pozycji wypłaty złożonej przez jednego ze współwłaścicieli
po okazaniu stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez
pozostałych współwłaścicieli. Pełnomocnictwo powinno
być udzielone w formie pisemnej z podpisem akcjonariusza
poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego.

XII. Akcjonariusz mniejszościowy lub jego przedstawiciel
zobowiązany jest do okazywania w toku czynności dotyczą-
cych wykupu ważnego dokumentu, potwierdzającego jego
tożsamość oraz w przypadku pełnomocnika, oryginału doku-
mentów potwierdzających umocowanie przedstawiciela,
zgodnie z pkt IX-XI powyżej.
2018-10-31 212/2018 14 47691
Poz. 47691. „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-47595/2018]

Zarząd spółki „Elektromontaż-Poznań” Spółka Akcyjna, dzia-
łając na podstawie art. 401 § 2 KSH oraz § 15 ust. 3 StatutuSpółki, w związku żądaniem akcjonariusza reprezentującego
ponad 20% kapitału zakładowego Spółki, ogłasza, że do
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 9 listopada 2018 r., na godzinę
1100, w siedzibie Spółki, tj. w Poznaniu przy ul. Wieruszow-
skiej 12/16, po punkcie 10 dodaje się punkt 11 w brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki”.

Dotychczasowy punkt 11 (Wolne wnioski) otrzymuje nr 12,
a dotychczasowy punkt 12 (Zamknięcie obrad) otrzymuje nr 13.
Poz. 47691. „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-47595/2018]

Zarząd spółki „Elektromontaż-Poznań” Spółka Akcyjna, dzia-
łając na podstawie art. 401 § 2 KSH oraz § 15 ust. 3 StatutuSpółki, w związku żądaniem akcjonariusza reprezentującego
ponad 20% kapitału zakładowego Spółki, ogłasza, że do
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 9 listopada 2018 r., na godzinę
1100, w siedzibie Spółki, tj. w Poznaniu przy ul. Wieruszow-
skiej 12/16, po punkcie 10 dodaje się punkt 11 w brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki”.

Dotychczasowy punkt 11 (Wolne wnioski) otrzymuje nr 12,
a dotychczasowy punkt 12 (Zamknięcie obrad) otrzymuje nr 13.
2018-10-26 209/2018 17 46971
Poz. 46971. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-46866/2018]

Na podstawie art. 358 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
- Kodeks spółek handlowych (t.j. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577
z późn. zm.), w związku z niezłożeniem przez część akcjonariu-
szy dokumentów akcji Spółki na wezwanie do złożenia doku-
mentów akcji w celu zmiany wartości nominalnej akcji z kwoty
10,00 zł na 3,40 zł każda akcja, spowodowanej dokonaniem
obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które to wezwanie
zamieszczone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym nr 33 (5421) poz. 6858 z dnia 15 lutego 2018 r., Zarząd
Spółki „Elektromontaż - Poznań” S.A. z siedzibą w Poznaniu
unieważnia dokumenty akcji Spółki serii A o wartości nomi-
nalnej 10,00 zł każda, wystawione w dniu 15.03.2000 r. oraz
w dniu 15.08.2015 r., o następujących numerach:

2252831-2252901,     2253115-2253185,  2253257-2253327,
2253399-2253469,     2253612-2253682,  2253754-2254037,
2254109-2254179,     2257522-2257637,  2258450-2258565,
2258914-2259029,     2263518-2263847,  2263848-2264012,
2264178-2264507,     2264673-2264837,  2271710-2271917,
2271918-2272125,     2272334-2272541,  2273790-2274205,
2274206-2274621,     2280681-2281190,  2285271-2285525,
2288586-2288840,     2290881-2291135,  2292666-2292920,
2293431-2293685,     2293941-2294195,  2294961-2295215,
2295726-2295980,     2305431-2305730,  2306631-2306930,
2309031-2309630,     2310231-2310530,  2316831-2317130,
2318331-2318930,     2328161-2328852,  2335081-2335426,2337849-2338194,
2373361-2373880,
2397281-2397800,
2419121-2419640,
2434201-2434720,
2464881-2465920,
2534561-2535080,
2553281-2553800,
2572001-2572520,
2576681-2577200,
2586561-2587080,
2598001-2598520,
2602681-2603720,
5389979-5390028,
5390481-5390495,
5391261-5391270,
5391526-5391625,
5391731-5391740,
5392111-5392120,
5392288-5392382,
5392663-5392702,
5392920-5392924,
5394000-5394009,
5394160-5394179,
5394580-5394629,
5394975-5394984,
5395120-5395159,
5395440-5395459,
5395575-5395604,
5395955-5395964,
5396080-5396109,
5396215-5396239,
5396557-5396566,
5396817-5396841,
5397502-5397541,
5397637-5397676,
5397842-5397871,
5398312-5398351,
5398422-5399252,
5399378-5399412,
5399488-5399497,
5399658-5399707,
5399913-5399942,
5400033-5400132,
5400598-5400607,
5400893-5400912,
5401043-5401047,
5401248-5401257,
5401488-5401497,
5401623-5401627,
5402218-5402317,
5402605-5402654,
5403150-5403269,
5403670-5403699,
5404072-5404091,
5404474-5404483,
5404779-5404808,
5404855-5404964,
5405020-5405029,
5405100-5405119,
5405260-5405289,
5405500-5405569,2339925-2340270,
2379081-2379600,
2399881-2400920,
2428481-2429000,
2451881-2452400,
2492961-2493480,
2539761-2540280,
2556401-2556920,
2573561-2574080,
2579281-2579800,
2587601-2588640,
2599561-2600080,
5389864-5389873,
5390081-5390110,
5390541-5390560,
5391421-5391465,
5391646-5391655,
5391971-5392045,
5392151-5392157,
5392393-5392422,
5392723-5392732,
5392945-5392964,
5394110-5394119,
5394330-5394349,
5394670-5394739,
5395000-5395049,
5395290-5395309,
5395470-5395494,
5395685-5395704,
5395985-5396014,
5396120-5396139,
5396307-5396311,
5396767-5396771,
5397392-5397431,
5397572-5397601,
5397707-5397716,
5397892-5397901,
5398382-5398391,
5399268-5399307,
5399423-5399432,
5399518-5399527,
5399758-5399797,
5399958-5399962,
5400393-5400412,
5400608-5400617,
5400983-5401012,
5401098-5401107,
5401308-5401357,
5401508-5401517,
5401669-5401890,
5402403-5402422,
5402885-5402889,
5403370-5403439,
5403750-5403769,
5404202-5404283,
5404564-5404733,
5404819-5404819,
5404970-5404989,
5405030-5405039,
5405160-5405169,
5405295-5405394,
5405595-5405599,2342347-2343384,
2392081-2392600,
2401441-2401960,
2430041-2430560,
2455521-2456040,
2524681-2525720,
2551201-2551720,
2567321-2567840,
2575121-2576160,
2580841-2581360,
2595401-2596440,
2600601-2601120,
5389914-5389928,
5390131-5390190,
5390711-5390750,
5391486-5391495,
5391706-5391725,
5392066-5392095,
5392253-5392277,
5392423-5392462,
5392865-5392889,
5393465-5393514,
5394130-5394159,
5394440-5394479,
5394745-5394954,
5395080-5395099,
5395340-5395389,
5395505-5395554,
5395840-5395844,
5396035-5396069,
5396170-5396184,
5396362-5396526,
5396807-5396811,
5397477-5397481,
5397612-5397616,
5397792-5397821,
5397912-5397921,
5398402-5398411,
5399318-5399357,
5399458-5399477,
5399558-5399597,
5399853-5399862,
5399983-5399992,
5400433-5400477,
5400618-5400622,
5401018-5401037,
5401168-5401187,
5401383-5401457,
5401578-5401617,
5401981-5401985,
5402458-5402477,
5403130-5403149,
5403465-5403484,
5403830-5403839,
5404394-5404423,
5404754-5404768,
5404840-5404844,
5405005-5405019,
5405080-5405089,
5405210-5405259,
5405405-5405429,
5405842-5405851,5405882-5405891,  5405912-5405971,    5405982-5406061,
5406092-5406121,  5406137-5406156,    5406237-5406286,
5406317-5406581,  5406602-5406606,    5406667-5406681,
5406762-5406821,  5406932-5406941,    5407082-5407096,
5407107-5407141,  5407252-5407281,    5407312-5407321,
5407332-5407451,  5407532-5407571,    5407647-5407656,
5407917-5407926,  5407997-5408080,    5408171-5408200.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji zostaną wysta-
wione nowe dokumenty akcji o wartości nominalnej 3,40 zł
każda akcja. Koszty unieważnienia dokumentu akcji i wydania
nowego dokumentu ponosi Spółka.
Poz. 46971. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-46866/2018]

Na podstawie art. 358 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
- Kodeks spółek handlowych (t.j. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577
z późn. zm.), w związku z niezłożeniem przez część akcjonariu-
szy dokumentów akcji Spółki na wezwanie do złożenia doku-
mentów akcji w celu zmiany wartości nominalnej akcji z kwoty
10,00 zł na 3,40 zł każda akcja, spowodowanej dokonaniem
obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które to wezwanie
zamieszczone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym nr 33 (5421) poz. 6858 z dnia 15 lutego 2018 r., Zarząd
Spółki „Elektromontaż - Poznań” S.A. z siedzibą w Poznaniu
unieważnia dokumenty akcji Spółki serii A o wartości nomi-
nalnej 10,00 zł każda, wystawione w dniu 15.03.2000 r. oraz
w dniu 15.08.2015 r., o następujących numerach:

2252831-2252901,     2253115-2253185,  2253257-2253327,
2253399-2253469,     2253612-2253682,  2253754-2254037,
2254109-2254179,     2257522-2257637,  2258450-2258565,
2258914-2259029,     2263518-2263847,  2263848-2264012,
2264178-2264507,     2264673-2264837,  2271710-2271917,
2271918-2272125,     2272334-2272541,  2273790-2274205,
2274206-2274621,     2280681-2281190,  2285271-2285525,
2288586-2288840,     2290881-2291135,  2292666-2292920,
2293431-2293685,     2293941-2294195,  2294961-2295215,
2295726-2295980,     2305431-2305730,  2306631-2306930,
2309031-2309630,     2310231-2310530,  2316831-2317130,
2318331-2318930,     2328161-2328852,  2335081-2335426,2337849-2338194,
2373361-2373880,
2397281-2397800,
2419121-2419640,
2434201-2434720,
2464881-2465920,
2534561-2535080,
2553281-2553800,
2572001-2572520,
2576681-2577200,
2586561-2587080,
2598001-2598520,
2602681-2603720,
5389979-5390028,
5390481-5390495,
5391261-5391270,
5391526-5391625,
5391731-5391740,
5392111-5392120,
5392288-5392382,
5392663-5392702,
5392920-5392924,
5394000-5394009,
5394160-5394179,
5394580-5394629,
5394975-5394984,
5395120-5395159,
5395440-5395459,
5395575-5395604,
5395955-5395964,
5396080-5396109,
5396215-5396239,
5396557-5396566,
5396817-5396841,
5397502-5397541,
5397637-5397676,
5397842-5397871,
5398312-5398351,
5398422-5399252,
5399378-5399412,
5399488-5399497,
5399658-5399707,
5399913-5399942,
5400033-5400132,
5400598-5400607,
5400893-5400912,
5401043-5401047,
5401248-5401257,
5401488-5401497,
5401623-5401627,
5402218-5402317,
5402605-5402654,
5403150-5403269,
5403670-5403699,
5404072-5404091,
5404474-5404483,
5404779-5404808,
5404855-5404964,
5405020-5405029,
5405100-5405119,
5405260-5405289,
5405500-5405569,2339925-2340270,
2379081-2379600,
2399881-2400920,
2428481-2429000,
2451881-2452400,
2492961-2493480,
2539761-2540280,
2556401-2556920,
2573561-2574080,
2579281-2579800,
2587601-2588640,
2599561-2600080,
5389864-5389873,
5390081-5390110,
5390541-5390560,
5391421-5391465,
5391646-5391655,
5391971-5392045,
5392151-5392157,
5392393-5392422,
5392723-5392732,
5392945-5392964,
5394110-5394119,
5394330-5394349,
5394670-5394739,
5395000-5395049,
5395290-5395309,
5395470-5395494,
5395685-5395704,
5395985-5396014,
5396120-5396139,
5396307-5396311,
5396767-5396771,
5397392-5397431,
5397572-5397601,
5397707-5397716,
5397892-5397901,
5398382-5398391,
5399268-5399307,
5399423-5399432,
5399518-5399527,
5399758-5399797,
5399958-5399962,
5400393-5400412,
5400608-5400617,
5400983-5401012,
5401098-5401107,
5401308-5401357,
5401508-5401517,
5401669-5401890,
5402403-5402422,
5402885-5402889,
5403370-5403439,
5403750-5403769,
5404202-5404283,
5404564-5404733,
5404819-5404819,
5404970-5404989,
5405030-5405039,
5405160-5405169,
5405295-5405394,
5405595-5405599,2342347-2343384,
2392081-2392600,
2401441-2401960,
2430041-2430560,
2455521-2456040,
2524681-2525720,
2551201-2551720,
2567321-2567840,
2575121-2576160,
2580841-2581360,
2595401-2596440,
2600601-2601120,
5389914-5389928,
5390131-5390190,
5390711-5390750,
5391486-5391495,
5391706-5391725,
5392066-5392095,
5392253-5392277,
5392423-5392462,
5392865-5392889,
5393465-5393514,
5394130-5394159,
5394440-5394479,
5394745-5394954,
5395080-5395099,
5395340-5395389,
5395505-5395554,
5395840-5395844,
5396035-5396069,
5396170-5396184,
5396362-5396526,
5396807-5396811,
5397477-5397481,
5397612-5397616,
5397792-5397821,
5397912-5397921,
5398402-5398411,
5399318-5399357,
5399458-5399477,
5399558-5399597,
5399853-5399862,
5399983-5399992,
5400433-5400477,
5400618-5400622,
5401018-5401037,
5401168-5401187,
5401383-5401457,
5401578-5401617,
5401981-5401985,
5402458-5402477,
5403130-5403149,
5403465-5403484,
5403830-5403839,
5404394-5404423,
5404754-5404768,
5404840-5404844,
5405005-5405019,
5405080-5405089,
5405210-5405259,
5405405-5405429,
5405842-5405851,5405882-5405891,  5405912-5405971,    5405982-5406061,
5406092-5406121,  5406137-5406156,    5406237-5406286,
5406317-5406581,  5406602-5406606,    5406667-5406681,
5406762-5406821,  5406932-5406941,    5407082-5407096,
5407107-5407141,  5407252-5407281,    5407312-5407321,
5407332-5407451,  5407532-5407571,    5407647-5407656,
5407917-5407926,  5407997-5408080,    5408171-5408200.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji zostaną wysta-
wione nowe dokumenty akcji o wartości nominalnej 3,40 zł
każda akcja. Koszty unieważnienia dokumentu akcji i wydania
nowego dokumentu ponosi Spółka.
2018-10-15 200/2018 11 44898
Poz. 44898. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-44784/2018]

Zarząd spółki „Elektromontaż - Poznań” Spółka Akcyjna, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 3 statutu
Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy (NWZ) Spółki, które odbędzie się w dniu 9 listo-
pada 2018 r., o godzinie 1100 w siedzibie Spółki, tj. w Poznaniu,
przy ul. Wieruszowskiej 12/16.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyj-
    nej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przymusowego
    wykupu akcji.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego mają-
    cego ustalić cenę wykupu akcji.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu
    Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
    Statutu Spółki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradza-
    nia Członków Rady Nadzorczej.
  11. Wolne wnioski.

Stosownie do treści art. 402 KSH propozycja zmiany Statutu
obejmuje:

1) zmianę w § 15 ust. 11 Statutu

i. dotychczasową treść pkt 9 przenosi się do nowego pkt 10
ii. pkt 9 otrzymuje brzmienie: „powzięcie uchwały w przed-
miocie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku
regulowanym i ich dematerializacji”

2) zmianę w § 16 Statutu

i. po ust. 3 dodaje się ust.: 4, 5, 6, 7 w następującym brzmie-
niu:
ust. 4: „Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warsza-
wie („Inwestor”) przysługuje prawo powoływania i odwoły-
wania jednego członka Rady Nadzorczej.”

ust. 5: „Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez
Inwestora następuje w drodze pisemnego oświadczenia Inwe-
stora skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej
osoby. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu danego
członka Rady Nadzorczej Spółki jest skuteczne z chwilą dorę-
czenia takiego oświadczenia Spółce.”

ust. 6: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących prze-
pisów prawa, powołany przez Inwestora członek Rady Nad-zorczej Spółki może być odwołany wyłącznie przez Inwestora,
z wyjątkiem sytuacji, w której (i) członek Rady Nadzorczej
powołany przez Inwestora zaprzestanie spełniać wymogi
określone w art. 18 Kodeksu Spółek Handlowych; lub (ii) Inwe-
stor utraci status wspólnika spółki PG Energetyka sp. z o.o.
z siedzibą w Radomiu - wówczas (w przypadku pkt (i) lub (ii))
powołany przez Inwestora członek Rady Nadzorczej Spółki
może być odwołany przez Walne Zgromadzenie.”

ust. 7: „W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady
Nadzorczej powołanego przez Inwestora, prawo do powoła-
nia nowego członka Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie
Inwestorowi, w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.”

ii. dotychczasowy:
ust. 4 otrzymuje nr 8,
ust. 5 otrzymuje nr 9,
ust. 6 otrzymuje nr 10,
ust. 7 otrzymuje nr 11,
ust. 8 otrzymuje nr 12, a występujący w jego treści zapis:
   „ust. 13 i 14” zmienia się na „ust. 17 i 18”
ust. 9 otrzymuje nr 13,
ust. 10 otrzymuje nr 14,
ust. 11 otrzymuje nr 15,
ust. 12 otrzymuje nr 16,
ust. 13 otrzymuje nr 17,
ust. 14 otrzymuje nr 18,
ust. 15 otrzymuje nr 19.

iii. dodaje się ust. 20 w brzmieniu: „Jeżeli w skład Rady
Nadzorczej nie wchodzi członek powołany przez Inwestora,
Inwestorowi przysługuje prawo powołania obserwatora przy
Radzie Nadzorczej Spółki. Ustępy 5 i 6 niniejszego § 16 sto-
suje się odpowiednio.”
Poz. 44898. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-44784/2018]

Zarząd spółki „Elektromontaż - Poznań” Spółka Akcyjna, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 3 statutu
Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy (NWZ) Spółki, które odbędzie się w dniu 9 listo-
pada 2018 r., o godzinie 1100 w siedzibie Spółki, tj. w Poznaniu,
przy ul. Wieruszowskiej 12/16.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyj-
    nej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przymusowego
    wykupu akcji.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego mają-
    cego ustalić cenę wykupu akcji.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu
    Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
    Statutu Spółki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradza-
    nia Członków Rady Nadzorczej.
  11. Wolne wnioski.

Stosownie do treści art. 402 KSH propozycja zmiany Statutu
obejmuje:

1) zmianę w § 15 ust. 11 Statutu

i. dotychczasową treść pkt 9 przenosi się do nowego pkt 10
ii. pkt 9 otrzymuje brzmienie: „powzięcie uchwały w przed-
miocie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku
regulowanym i ich dematerializacji”

2) zmianę w § 16 Statutu

i. po ust. 3 dodaje się ust.: 4, 5, 6, 7 w następującym brzmie-
niu:
ust. 4: „Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warsza-
wie („Inwestor”) przysługuje prawo powoływania i odwoły-
wania jednego członka Rady Nadzorczej.”

ust. 5: „Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez
Inwestora następuje w drodze pisemnego oświadczenia Inwe-
stora skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej
osoby. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu danego
członka Rady Nadzorczej Spółki jest skuteczne z chwilą dorę-
czenia takiego oświadczenia Spółce.”

ust. 6: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących prze-
pisów prawa, powołany przez Inwestora członek Rady Nad-zorczej Spółki może być odwołany wyłącznie przez Inwestora,
z wyjątkiem sytuacji, w której (i) członek Rady Nadzorczej
powołany przez Inwestora zaprzestanie spełniać wymogi
określone w art. 18 Kodeksu Spółek Handlowych; lub (ii) Inwe-
stor utraci status wspólnika spółki PG Energetyka sp. z o.o.
z siedzibą w Radomiu - wówczas (w przypadku pkt (i) lub (ii))
powołany przez Inwestora członek Rady Nadzorczej Spółki
może być odwołany przez Walne Zgromadzenie.”

ust. 7: „W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady
Nadzorczej powołanego przez Inwestora, prawo do powoła-
nia nowego członka Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie
Inwestorowi, w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.”

ii. dotychczasowy:
ust. 4 otrzymuje nr 8,
ust. 5 otrzymuje nr 9,
ust. 6 otrzymuje nr 10,
ust. 7 otrzymuje nr 11,
ust. 8 otrzymuje nr 12, a występujący w jego treści zapis:
   „ust. 13 i 14” zmienia się na „ust. 17 i 18”
ust. 9 otrzymuje nr 13,
ust. 10 otrzymuje nr 14,
ust. 11 otrzymuje nr 15,
ust. 12 otrzymuje nr 16,
ust. 13 otrzymuje nr 17,
ust. 14 otrzymuje nr 18,
ust. 15 otrzymuje nr 19.

iii. dodaje się ust. 20 w brzmieniu: „Jeżeli w skład Rady
Nadzorczej nie wchodzi członek powołany przez Inwestora,
Inwestorowi przysługuje prawo powołania obserwatora przy
Radzie Nadzorczej Spółki. Ustępy 5 i 6 niniejszego § 16 sto-
suje się odpowiednio.”
2018-09-18 181/2018 648 428544
Poz. 428544. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269145/18/236]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428544. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269145/18/236]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 648 428545
Poz. 428545. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269146/18/637]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428545. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269146/18/637]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 648 428546
Poz. 428546. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269147/18/38]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428546. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269147/18/38]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 648 428547
Poz. 428547. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269148/18/439]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428547. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269148/18/439]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 649 428548
Poz. 428548. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269436/18/619]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428548. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269436/18/619]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 649 428549
Poz. 428549. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269437/18/20]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428549. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269437/18/20]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 649 428550
Poz. 428550. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269438/18/421]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428550. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269438/18/421]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 649 428551
Poz. 428551. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269439/18/822]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428551. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269439/18/822]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-22 162/2018 12 36409
Poz. 36409. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-36223/2018]

Zarząd Spółki „Elektromontaż - Poznań” S.A. w Poznaniu,
wpisanej do KRS pod nr 0000060700, na podstawie art. 399
§ 1 ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 września 2018 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Wieruszow-
ska 12/16.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowa-
  nia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Wyborczej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
  zorczej.
 7. Zamknięcie obrad.
Poz. 36409. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-36223/2018]

Zarząd Spółki „Elektromontaż - Poznań” S.A. w Poznaniu,
wpisanej do KRS pod nr 0000060700, na podstawie art. 399
§ 1 ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 września 2018 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Wieruszow-
ska 12/16.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowa-
  nia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Wyborczej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
  zorczej.
 7. Zamknięcie obrad.
2018-05-15 93/2018 14 20186
Poz. 20186. „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-19720/2018]

Zarząd Spółki „Elektromontaż-Poznań” S.A. w Poznaniu,
wpisanej do KRS pod nr 0000060700, na podstawie art. 399
§ 1 ksh oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Wieruszow-
ska 12/16.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał
    i Wniosków.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2017 r.  7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawoz-
    dania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy
    Kapitałowej „Elektromontaż-Poznań” S.A. za 2017 r.
  8. Przedstawienie:
     a. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
       sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
       Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.,
     b. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
       skonsolidowanego sprawozdania finansowego
       oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitało-
       wej „Elektromontaż-Poznań” S.A. za 2017 r.,
     c. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
       2017 r.
  9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
     a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
       za 2017 r.,
     b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za 2017 r.,
     c. podziału zysku za 2017 r. i przeznaczenia nie podzie-
       lonego zysku z lat ubiegłych,
     d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
       finansowego Grupy Kapitałowej „Elektromontaż-
       -Poznań” S.A. za 2017 r.,
     e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
       Kapitałowej „Elektromontaż-Poznań” S.A. za 2017 r.,
     f. udzielenia Członkom organów Spółki absoluto-
       rium.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
    zorczej.
  11. Zamknięcie obrad.
Poz. 20186. „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-19720/2018]

Zarząd Spółki „Elektromontaż-Poznań” S.A. w Poznaniu,
wpisanej do KRS pod nr 0000060700, na podstawie art. 399
§ 1 ksh oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Wieruszow-
ska 12/16.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał
    i Wniosków.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za 2017 r.  7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawoz-
    dania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy
    Kapitałowej „Elektromontaż-Poznań” S.A. za 2017 r.
  8. Przedstawienie:
     a. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
       sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
       Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.,
     b. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
       skonsolidowanego sprawozdania finansowego
       oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitało-
       wej „Elektromontaż-Poznań” S.A. za 2017 r.,
     c. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
       2017 r.
  9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
     a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
       za 2017 r.,
     b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki za 2017 r.,
     c. podziału zysku za 2017 r. i przeznaczenia nie podzie-
       lonego zysku z lat ubiegłych,
     d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
       finansowego Grupy Kapitałowej „Elektromontaż-
       -Poznań” S.A. za 2017 r.,
     e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
       Kapitałowej „Elektromontaż-Poznań” S.A. za 2017 r.,
     f. udzielenia Członkom organów Spółki absoluto-
       rium.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
    zorczej.
  11. Zamknięcie obrad.
2018-02-15 33/2018 11 6858
Poz. 6858. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-6158/2018]

Zarząd Spółki „Elektromontaż-Poznań” S.A. w Poznaniu,
wpisanej do KRS pod nr 0000060700, ogłasza, że w związku
z obniżeniem z dniem 1 lutego 2018 r. kapitału zakładowego
Spółki, w wyniku wydzielenia zorganizowanej części przed-
siębiorstwa Spółki w postaci Działu Zarządzania Nierucho-
mościami na spółkę przejmującą Budimex Inwestycje „Grun-
wald” S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieruszowska 12/16,
nastąpiła zmiana wartości nominalnej każdej akcji z 10 zł
na 3,40 zł.

Na podstawie art. 358 ksh wzywa się akcjonariuszy do złoże-
nia w Spółce w terminie do dnia 12.03.2018 r. dokumentów
akcji w celu zmiany wartości nominalnej akcji. Dokumenty
akcji nie złożone w ustalonym powyżej terminie zostaną
unieważnione. W miejsce złożonych dokumentów akcji,
a także unieważnionych dokumentów zostaną wydane nowedokumenty akcji o wartości nominalnej 3,40 zł każda akcja.
W miejsce obniżonej wartości akcji akcjonariusze otrzymają
ekwiwalentną wartość akcji w Spółce przejmującej.
Poz. 6858. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-6158/2018]

Zarząd Spółki „Elektromontaż-Poznań” S.A. w Poznaniu,
wpisanej do KRS pod nr 0000060700, ogłasza, że w związku
z obniżeniem z dniem 1 lutego 2018 r. kapitału zakładowego
Spółki, w wyniku wydzielenia zorganizowanej części przed-
siębiorstwa Spółki w postaci Działu Zarządzania Nierucho-
mościami na spółkę przejmującą Budimex Inwestycje „Grun-
wald” S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieruszowska 12/16,
nastąpiła zmiana wartości nominalnej każdej akcji z 10 zł
na 3,40 zł.

Na podstawie art. 358 ksh wzywa się akcjonariuszy do złoże-
nia w Spółce w terminie do dnia 12.03.2018 r. dokumentów
akcji w celu zmiany wartości nominalnej akcji. Dokumenty
akcji nie złożone w ustalonym powyżej terminie zostaną
unieważnione. W miejsce złożonych dokumentów akcji,
a także unieważnionych dokumentów zostaną wydane nowedokumenty akcji o wartości nominalnej 3,40 zł każda akcja.
W miejsce obniżonej wartości akcji akcjonariusze otrzymają
ekwiwalentną wartość akcji w Spółce przejmującej.
2018-02-08 28/2018 314 37791
Poz. 37791. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/43265/17/396]

W dniu 01.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 09.11.2017 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃ-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,
REP. A NR 9178/2017 - ZMIENIONO UST. 1 I WYKRE-
ŚLONO UST. 2 W § 9 STATUTU I PRZYJĘTO JEGO
TEKST JEDNOLITY.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 54082000,00 ZŁ
wpisać: 1. 18387880,00 ZŁ wykreślić: 4. 10,00 ZŁ
wpisać: 4. 3,40 ZŁ wykreślić: 5. 54082000,00 ZŁ
wpisać: 5. 18387880,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRICUK 2. PAWEŁ
3. 64100704930 2 1. WOJAK 2. RADOSŁAW JAN
3. 74071403831 3 1. PONIKOWSKI 2. SEBASTIAN
3. 79091501475
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE
CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
2. PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4 KSH
(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE), PRZEZ PRZE-
NIESIENIE PRZEZ „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKĘ DZIELONĄ) NA
BUDIMEX INWESTYCJE „GRUNWALD” SPÓŁKA
AKCYJNA (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) ZORGANI-
ZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
DZIELONEJ W POSTACI DZIAŁU ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI. UCHWAŁA NR 1(5)/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZE-
NIA SPÓŁKI DZIELONEJ Z DNIA 9.11.2017 R.,
ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ELŻ-
BIETĘ ZIELIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, REP. A NR 9178/2017. UCHWAŁA NR
3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZE-
NIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 14.12.2017 R.,
ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA JACKA
NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, REP. A NR 10951/2017.
Poz. 37791. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/43265/17/396]

W dniu 01.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 09.11.2017 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃ-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,
REP. A NR 9178/2017 - ZMIENIONO UST. 1 I WYKRE-
ŚLONO UST. 2 W § 9 STATUTU I PRZYJĘTO JEGO
TEKST JEDNOLITY.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 54082000,00 ZŁ
wpisać: 1. 18387880,00 ZŁ wykreślić: 4. 10,00 ZŁ
wpisać: 4. 3,40 ZŁ wykreślić: 5. 54082000,00 ZŁ
wpisać: 5. 18387880,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRICUK 2. PAWEŁ
3. 64100704930 2 1. WOJAK 2. RADOSŁAW JAN
3. 74071403831 3 1. PONIKOWSKI 2. SEBASTIAN
3. 79091501475
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE
CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
2. PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4 KSH
(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE), PRZEZ PRZE-
NIESIENIE PRZEZ „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKĘ DZIELONĄ) NA
BUDIMEX INWESTYCJE „GRUNWALD” SPÓŁKA
AKCYJNA (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) ZORGANI-
ZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
DZIELONEJ W POSTACI DZIAŁU ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI. UCHWAŁA NR 1(5)/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZE-
NIA SPÓŁKI DZIELONEJ Z DNIA 9.11.2017 R.,
ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ELŻ-
BIETĘ ZIELIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, REP. A NR 9178/2017. UCHWAŁA NR
3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZE-
NIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 14.12.2017 R.,
ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA JACKA
NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, REP. A NR 10951/2017.
2018-01-04 03/2018 311 3769
Poz. 3769. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/40995/17/853]

W dniu 27.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻYŁA 2. RADOSŁAW
3. 72031301179 wpisać: 2 1. GRICUK 2. PAWEŁ
3. 64100704930 3 1. WOJAK 2. RADOSŁAW JAN
3. 74071403831 4 1. PONIKOWSKI 2. SEBASTIAN
3. 79091501475
Poz. 3769. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/40995/17/853]

W dniu 27.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻYŁA 2. RADOSŁAW
3. 72031301179 wpisać: 2 1. GRICUK 2. PAWEŁ
3. 64100704930 3 1. WOJAK 2. RADOSŁAW JAN
3. 74071403831 4 1. PONIKOWSKI 2. SEBASTIAN
3. 79091501475

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki