Szczegóły spółki

Nazwa "ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7792090814
REGON 639687456
KRS 0000060700
Adres ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań
Telefon 618 655 800
Faks 618 655 800
E-mail elmont@elektromontaz.com
WWW www.elektromontaz.com
PKD
  • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2019-11-13 219/2019 355
Poz. 1120264. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28574/19/966]

W dniu 05.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 1120264. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28574/19/966]

W dniu 05.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
2019-09-18 181/2019 372
Poz. 1029177. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21310/19/737]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 KSH
POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU
„ELEKTROMONTAŻ- POZNAŃ” S.A. (SPÓŁKA
PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ PG ENERGETYKA
SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) - ŁĄCZENIE
POPRZEZ PRZEJĘCIE. UCHWAŁA NR 1/2019 NAD-
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY POD FIRMĄ „ELEKTROMONTAŻ
- POZNAŃ” S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODJĘ-
TEJ 26.07.2019 R.
Poz. 1029177. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21310/19/737]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 KSH
POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU
„ELEKTROMONTAŻ- POZNAŃ” S.A. (SPÓŁKA
PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ PG ENERGETYKA
SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) - ŁĄCZENIE
POPRZEZ PRZEJĘCIE. UCHWAŁA NR 1/2019 NAD-
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY POD FIRMĄ „ELEKTROMONTAŻ
- POZNAŃ” S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODJĘ-
TEJ 26.07.2019 R.
2019-06-17 116/2019 515
Poz. 408584. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7296/19/22]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZY-
MAŃSKI 2. ŁUKASZ PRZEMYSŁAW 3. 85040504239
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 408584. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7296/19/22]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZY-
MAŃSKI 2. ŁUKASZ PRZEMYSŁAW 3. 85040504239
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-05-30 104/2019 682
Poz. 339754. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/384]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339754. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/384]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 682
Poz. 339755. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/785]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339755. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/785]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 682
Poz. 339756. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/186]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339756. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/186]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 682
Poz. 339757. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/587]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339757. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/114646/19/587]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-02 85/2019 328
Poz. 256139. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10465/19/370]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpi-
sać: 1 1. PG ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142784000
4. 0000376449 5. TAK
Poz. 256139. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10465/19/370]

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpi-
sać: 1 1. PG ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142784000
4. 0000376449 5. TAK
2019-04-16 75/2019 16
Poz. 20042. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-19586/2019]

Na podstawie art. 418 § 2 a oraz art. 358 § 3 ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w związku
z niezłożeniem przez akcjonariuszy dokumentów akcji Spółki
na wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z pod-
jęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
9 listopada 2018 r. uchwały nr 2/2018 o przymusowym wyku-
pie wszystkich akcji zwykłych imiennych Spółki serii A, nale-
żących do akcjonariuszy mniejszościowych, która to uchwała
nr 2/2018 wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów akcji
została zamieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 239/2018 (5627) poz. 55253 z dnia 11 grudnia 2018 r., Zarząd
Spółki „Elektromontaż - Poznań” S.A. z siedzibą w Poznaniu
unieważnia dokumenty akcji Spółki serii A o wartości nomi-
nalnej 3,40 zł każda, wystawione w dniu 15.03.2018 r., o nastę-
pujących numerach: 2 318 631-2 318 930, 5 392 703-5 392 722,
5 399 132-5 399 231.
Poz. 20042. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-19586/2019]

Na podstawie art. 418 § 2 a oraz art. 358 § 3 ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w związku
z niezłożeniem przez akcjonariuszy dokumentów akcji Spółki
na wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z pod-
jęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
9 listopada 2018 r. uchwały nr 2/2018 o przymusowym wyku-
pie wszystkich akcji zwykłych imiennych Spółki serii A, nale-
żących do akcjonariuszy mniejszościowych, która to uchwała
nr 2/2018 wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów akcji
została zamieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 239/2018 (5627) poz. 55253 z dnia 11 grudnia 2018 r., Zarząd
Spółki „Elektromontaż - Poznań” S.A. z siedzibą w Poznaniu
unieważnia dokumenty akcji Spółki serii A o wartości nomi-
nalnej 3,40 zł każda, wystawione w dniu 15.03.2018 r., o nastę-
pujących numerach: 2 318 631-2 318 930, 5 392 703-5 392 722,
5 399 132-5 399 231.
2019-02-28 42/2019 316
Poz. 90653. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31215/18/645]

W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.11.2018 R., NR
REP. A 11320/2018, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃ-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA ZIE-
LIŃSKA, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-RICHTER S.C.
61-706 POZNAŃ, UL. LIBELTA 1/3 UCHWAŁĄ NR
4/2018 NWZ, W TEN SPOSÓB, ŻE: 1) W§ 15 UST.
11 STATUTU: A. DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PKT
9 PRZENOSI SIĘ DO NOWEGO PKT 10, B. PKT
9 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, 2) W § 16 STA-
TUTU: A. PO UST. 3 DODAJE SIĘ UST.: 4, 5, 6, 7,
B. DOTYCHCZASOWY: UST. 4 OTRZYMUJE NR 8,
UST. 5 OTRZYMUJE NR 9, UST. 6 OTRZYMUJE NR
10, UST. 7 OTRZYMUJE NR 11, UST. 8 OTRZYMUJE
NR 12, A WYSTĘPUJĄCY W JEGO TREŚCI ZAPIS:
„UST. 13 I 14” ZMIENIA SIĘ NA „UST. 17 I 18”
, UST. 9 OTRZYMUJE NR 13, UST. 10 OTRZYMUJE
NR 14, UST. 11 OTRZYMUJE NR 15, UST. 12 OTRZY-
MUJE NR 16, UST. 13 OTRZYMUJE NR 17,UST. 14
OTRZYMUJE NR 18, UST. 15 OTRZYMUJE NR 19. C.
DODAJE SIĘ UST. 20. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STAŃCZUK 2. MACIEJ 3. 61111401232 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 90653. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31215/18/645]

W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.11.2018 R., NR
REP. A 11320/2018, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃ-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA ZIE-
LIŃSKA, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-RICHTER S.C.
61-706 POZNAŃ, UL. LIBELTA 1/3 UCHWAŁĄ NR
4/2018 NWZ, W TEN SPOSÓB, ŻE: 1) W§ 15 UST.
11 STATUTU: A. DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PKT
9 PRZENOSI SIĘ DO NOWEGO PKT 10, B. PKT
9 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, 2) W § 16 STA-
TUTU: A. PO UST. 3 DODAJE SIĘ UST.: 4, 5, 6, 7,
B. DOTYCHCZASOWY: UST. 4 OTRZYMUJE NR 8,
UST. 5 OTRZYMUJE NR 9, UST. 6 OTRZYMUJE NR
10, UST. 7 OTRZYMUJE NR 11, UST. 8 OTRZYMUJE
NR 12, A WYSTĘPUJĄCY W JEGO TREŚCI ZAPIS:
„UST. 13 I 14” ZMIENIA SIĘ NA „UST. 17 I 18”
, UST. 9 OTRZYMUJE NR 13, UST. 10 OTRZYMUJE
NR 14, UST. 11 OTRZYMUJE NR 15, UST. 12 OTRZY-
MUJE NR 16, UST. 13 OTRZYMUJE NR 17,UST. 14
OTRZYMUJE NR 18, UST. 15 OTRZYMUJE NR 19. C.
DODAJE SIĘ UST. 20. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STAŃCZUK 2. MACIEJ 3. 61111401232 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-01-18 13/2019 13
Poz. 3085. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-2657/2019]

Zarząd Spółki „Elektromontaż-Poznań” S.A., działając na
podstawie uchwały nr 3/2018 § 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2018 r., ogłasza, że biegły
rewident ustalił cenę jednej akcji, podlegającej przymuso-
wemu wykupowi na kwotę 12,14 zł.
Poz. 3085. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-2657/2019]

Zarząd Spółki „Elektromontaż-Poznań” S.A., działając na
podstawie uchwały nr 3/2018 § 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 9 listopada 2018 r., ogłasza, że biegły
rewident ustalił cenę jednej akcji, podlegającej przymuso-
wemu wykupowi na kwotę 12,14 zł.
2018-12-11 239/2018 15
Poz. 55253. „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-55032/2018]

Zarząd spółki Elektromontaż-Poznań S.A. z siedzibą w Pozna-
niu („Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 1 w zw.
z art. 418 § 3 KSH niniejszym ogłasza, iż:... (rozwiń)
Poz. 55253. „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-55032/2018]

Zarząd spółki Elektromontaż-Poznań S.A. z siedzibą w Pozna-
niu („Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 1 w zw.
z art. 418 § 3 KSH niniejszym ogłasza, iż:... (rozwiń)
2018-10-31 212/2018 14
Poz. 47691. „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-47595/2018]

Zarząd spółki „Elektromontaż-Poznań” Spółka Akcyjna, dzia-
łając na podstawie art. 401 § 2 KSH oraz § 15 ust. 3 Statutu... (rozwiń)
Poz. 47691. „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-47595/2018]

Zarząd spółki „Elektromontaż-Poznań” Spółka Akcyjna, dzia-
łając na podstawie art. 401 § 2 KSH oraz § 15 ust. 3 Statutu... (rozwiń)
2018-10-26 209/2018 17
Poz. 46971. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-46866/2018]

Na podstawie art. 358 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
- Kodeks spółek handlowych (t.j. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577
z późn. zm.), w związku z niezłożeniem przez część akcjonariu-
szy dokumentów akcji Spółki na wezwanie do złożenia doku-
mentów akcji w celu zmiany wartości nominalnej akcji z kwoty
10,00 zł na 3,40 zł każda akcja, spowodowanej dokonaniem
obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które to wezwanie
zamieszczone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym nr 33 (5421) poz. 6858 z dnia 15 lutego 2018 r., Zarząd
Spółki „Elektromontaż - Poznań” S.A. z siedzibą w Poznaniu
unieważnia dokumenty akcji Spółki serii A o wartości nomi-
nalnej 10,00 zł każda, wystawione w dniu 15.03.2000 r. oraz
w dniu 15.08.2015 r., o następujących numerach:... (rozwiń)
Poz. 46971. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-46866/2018]

Na podstawie art. 358 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
- Kodeks spółek handlowych (t.j. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577
z późn. zm.), w związku z niezłożeniem przez część akcjonariu-
szy dokumentów akcji Spółki na wezwanie do złożenia doku-
mentów akcji w celu zmiany wartości nominalnej akcji z kwoty
10,00 zł na 3,40 zł każda akcja, spowodowanej dokonaniem
obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które to wezwanie
zamieszczone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym nr 33 (5421) poz. 6858 z dnia 15 lutego 2018 r., Zarząd
Spółki „Elektromontaż - Poznań” S.A. z siedzibą w Poznaniu
unieważnia dokumenty akcji Spółki serii A o wartości nomi-
nalnej 10,00 zł każda, wystawione w dniu 15.03.2000 r. oraz
w dniu 15.08.2015 r., o następujących numerach:... (rozwiń)
2018-10-15 200/2018 11
Poz. 44898. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-44784/2018]

Zarząd spółki „Elektromontaż - Poznań” Spółka Akcyjna, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 3 statutu
Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy (NWZ) Spółki, które odbędzie się w dniu 9 listo-
pada 2018 r., o godzinie 1100 w siedzibie Spółki, tj. w Poznaniu,
przy ul. Wieruszowskiej 12/16.... (rozwiń)
Poz. 44898. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-44784/2018]

Zarząd spółki „Elektromontaż - Poznań” Spółka Akcyjna, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 15 ust. 3 statutu
Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy (NWZ) Spółki, które odbędzie się w dniu 9 listo-
pada 2018 r., o godzinie 1100 w siedzibie Spółki, tj. w Poznaniu,
przy ul. Wieruszowskiej 12/16.... (rozwiń)
2018-09-18 181/2018 648
Poz. 428544. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269145/18/236]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428544. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269145/18/236]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 648
Poz. 428545. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269146/18/637]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428545. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269146/18/637]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 648
Poz. 428546. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269147/18/38]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428546. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269147/18/38]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 648
Poz. 428547. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269148/18/439]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428547. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269148/18/439]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 649
Poz. 428548. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269436/18/619]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428548. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269436/18/619]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 649
Poz. 428549. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269437/18/20]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428549. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269437/18/20]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 649
Poz. 428550. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269438/18/421]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428550. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269438/18/421]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 649
Poz. 428551. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269439/18/822]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428551. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000060700. SYSTEM,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[RDF/269439/18/822]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-22 162/2018 12
Poz. 36409. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-36223/2018]

Zarząd Spółki „Elektromontaż - Poznań” S.A. w Poznaniu,
wpisanej do KRS pod nr 0000060700, na podstawie art. 399
§ 1 ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 września 2018 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Wieruszow-
ska 12/16.... (rozwiń)
Poz. 36409. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-36223/2018]

Zarząd Spółki „Elektromontaż - Poznań” S.A. w Poznaniu,
wpisanej do KRS pod nr 0000060700, na podstawie art. 399
§ 1 ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 września 2018 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Wieruszow-
ska 12/16.... (rozwiń)
2018-05-15 93/2018 14
Poz. 20186. „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-19720/2018]

Zarząd Spółki „Elektromontaż-Poznań” S.A. w Poznaniu,
wpisanej do KRS pod nr 0000060700, na podstawie art. 399
§ 1 ksh oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Wieruszow-
ska 12/16.... (rozwiń)
Poz. 20186. „ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-19720/2018]

Zarząd Spółki „Elektromontaż-Poznań” S.A. w Poznaniu,
wpisanej do KRS pod nr 0000060700, na podstawie art. 399
§ 1 ksh oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Wieruszow-
ska 12/16.... (rozwiń)
2018-02-15 33/2018 11
Poz. 6858. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-6158/2018]

Zarząd Spółki „Elektromontaż-Poznań” S.A. w Poznaniu,
wpisanej do KRS pod nr 0000060700, ogłasza, że w związku
z obniżeniem z dniem 1 lutego 2018 r. kapitału zakładowego
Spółki, w wyniku wydzielenia zorganizowanej części przed-
siębiorstwa Spółki w postaci Działu Zarządzania Nierucho-
mościami na spółkę przejmującą Budimex Inwestycje „Grun-
wald” S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieruszowska 12/16,
nastąpiła zmiana wartości nominalnej każdej akcji z 10 zł
na 3,40 zł.... (rozwiń)
Poz. 6858. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-6158/2018]

Zarząd Spółki „Elektromontaż-Poznań” S.A. w Poznaniu,
wpisanej do KRS pod nr 0000060700, ogłasza, że w związku
z obniżeniem z dniem 1 lutego 2018 r. kapitału zakładowego
Spółki, w wyniku wydzielenia zorganizowanej części przed-
siębiorstwa Spółki w postaci Działu Zarządzania Nierucho-
mościami na spółkę przejmującą Budimex Inwestycje „Grun-
wald” S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieruszowska 12/16,
nastąpiła zmiana wartości nominalnej każdej akcji z 10 zł
na 3,40 zł.... (rozwiń)
2018-02-08 28/2018 314
Poz. 37791. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/43265/17/396]

W dniu 01.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:... (rozwiń)
Poz. 37791. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/43265/17/396]

W dniu 01.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:... (rozwiń)
2018-01-04 03/2018 311
Poz. 3769. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/40995/17/853]

W dniu 27.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻYŁA 2. RADOSŁAW
3. 72031301179 wpisać: 2 1. GRICUK 2. PAWEŁ
3. 64100704930 3 1. WOJAK 2. RADOSŁAW JAN
3. 74071403831 4 1. PONIKOWSKI 2. SEBASTIAN
3. 79091501475
Poz. 3769. „ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000060700. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/40995/17/853]

W dniu 27.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻYŁA 2. RADOSŁAW
3. 72031301179 wpisać: 2 1. GRICUK 2. PAWEŁ
3. 64100704930 3 1. WOJAK 2. RADOSŁAW JAN
3. 74071403831 4 1. PONIKOWSKI 2. SEBASTIAN
3. 79091501475