Szczegóły spółki

Nazwa STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9581260692
REGON 191621930
KRS 0000059342
Adres ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2511Z — produkcja konstrukcji metalowych i ich części
  • 2433Z — produkcja wyrobów formowanych na zimno
  • 3311Z — naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
  • 3011Z — produkcja statków i konstrukcji pływających
  • 4213Z — roboty związane z budową mostów i tuneli
  • 4299Z — roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 5020Z — transport morski i przybrzeżny towarów
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 3311Z — naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.82 1.16
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.56 -7.14
Płynność bieżąca (CR) 1.05 1.62
Płynność szybka (QR) 1.02 1.53
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.56 -7.14
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -38.32% -64.08%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -116.05% 168.85%
Rentowność aktywów (ROA) -20.87% -27.51%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-14 31/2020 301 70104
Poz. 70104. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059342. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1879/20/737]

W dniu 07.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 105 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.12.2019R., REPERTORIUM A NR 4889/2019,
NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART UL. KOSZY-
KOWA 69/2, 00-667 WARSZAWA UCHYLONO
DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO
NOWĄ
Poz. 70104. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059342. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1879/20/737]

W dniu 07.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 105 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.12.2019R., REPERTORIUM A NR 4889/2019,
NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART UL. KOSZY-
KOWA 69/2, 00-667 WARSZAWA UCHYLONO
DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO
NOWĄ
2019-10-18 203/2019 401 1081364
Poz. 1081364. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/178825/19/253]

W dniu 11.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 104 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1081364. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/178825/19/253]

W dniu 11.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 104 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-05 150/2019 400 947273
Poz. 947273. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/171077/19/580]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 101 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 947273. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/171077/19/580]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 101 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-05 150/2019 400 947274
Poz. 947274. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/171077/19/986]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 102 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 947274. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/171077/19/986]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 102 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-05 150/2019 400 947275
Poz. 947275. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/171078/19/906]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 103 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 947275. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/171078/19/906]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 103 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-13 91/2019 355 283841
Poz. 283841. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6373/19/207]

W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 100 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DNIA
28 GRUDNIA 2018 ROKU PRZED NOTARIUSZEM
ALEKSANDRĄ ZAPART PROWADZĄCĄ KANCE-
LARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE REP. A NR
5830/2018. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ
STATUTU I PRZYJĘTO NOWĄ.
Poz. 283841. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6373/19/207]

W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 100 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DNIA
28 GRUDNIA 2018 ROKU PRZED NOTARIUSZEM
ALEKSANDRĄ ZAPART PROWADZĄCĄ KANCE-
LARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE REP. A NR
5830/2018. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ
STATUTU I PRZYJĘTO NOWĄ.
2019-04-23 79/2019 485 231966
Poz. 231966. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6372/19/806]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 98 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HANYS 2. RAFAŁ 3. 69092912330 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZDROJEWSKI
2. PIOTR 3. 68040400477 5. WICEPREZES ZARZĄDU
DS. FINANSOWYCH 6. NIE
Poz. 231966. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6372/19/806]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 98 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HANYS 2. RAFAŁ 3. 69092912330 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZDROJEWSKI
2. PIOTR 3. 68040400477 5. WICEPREZES ZARZĄDU
DS. FINANSOWYCH 6. NIE
2019-03-26 60/2019 296 135416
Poz. 135416. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4766/19/351]

W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 97 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KRZEMIŃSKI 2. ADAM 3. 64051510059) wykreślić:
5. PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU wpi-
sać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. PERET 2. WOJ-
CIECH 3. 72021901910 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 135416. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4766/19/351]

W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 97 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KRZEMIŃSKI 2. ADAM 3. 64051510059) wykreślić:
5. PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU wpi-
sać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. PERET 2. WOJ-
CIECH 3. 72021901910 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-01-30 21/2019 220 47102
Poz. 47102. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059342. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26755/18/782]

W dniu 23.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 96 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SZTANDERA 2. PRZEMYSŁAW JAN
3. 65072009454 5. WICEPREZES ZARZĄDU DO
SPRAW FINANSOWYCH 6. NIE
Poz. 47102. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059342. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26755/18/782]

W dniu 23.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 96 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SZTANDERA 2. PRZEMYSŁAW JAN
3. 65072009454 5. WICEPREZES ZARZĄDU DO
SPRAW FINANSOWYCH 6. NIE
2018-12-27 249/2018 367 1186853
Poz. 1186853. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25742/18/187]

W dniu 14.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 95 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KRZEMIŃSKI 2. ADAM 3. 64051510059) wykreślić:
5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PEŁNIĄCY
OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU 2 (dla pozycji:
1. HANYS 2. RAFAŁ 3. 69092912330) wykreślić:
5. PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU wpi-
sać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
Poz. 1186853. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25742/18/187]

W dniu 14.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 95 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KRZEMIŃSKI 2. ADAM 3. 64051510059) wykreślić:
5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PEŁNIĄCY
OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU 2 (dla pozycji:
1. HANYS 2. RAFAŁ 3. 69092912330) wykreślić:
5. PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU wpi-
sać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-28 230/2018 429 1138352
Poz. 1138352. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/21514/18/540]

W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 94 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STOJEK 2. MARCIN JAKUB 3. 77042304092
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HANYS
2. RAFAŁ 3. 69092912330 5. PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wpisać: 1 1. MILEWICZ 2. MARCIN ADAM
3. 82103100911
Poz. 1138352. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/21514/18/540]

W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 94 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STOJEK 2. MARCIN JAKUB 3. 77042304092
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HANYS
2. RAFAŁ 3. 69092912330 5. PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wpisać: 1 1. MILEWICZ 2. MARCIN ADAM
3. 82103100911
2018-11-19 223/2018 1642 1072446
Poz. 1072446. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/865052/18/389]

W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 90 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072446. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/865052/18/389]

W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 90 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-19 223/2018 1642 1072447
Poz. 1072447. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/865053/18/790]

W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 91 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072447. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/865053/18/790]

W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 91 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-19 223/2018 1642 1072448
Poz. 1072448. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/865054/18/191]

W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 92 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072448. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/865054/18/191]

W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 92 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-19 223/2018 1642 1072449
Poz. 1072449. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/865055/18/592]

W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 93 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072449. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[RDF/865055/18/592]

W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 93 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-09 218/2018 1428 978726
Poz. 978726. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16980/18/935]

W dniu 23.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 89 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18
LIPCA 2018 ROKU REP. A NR 3890/2018 NOTARIUSZ
ANNA BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ NR 69
LOK.2, ZMIANA §13 UST.1 I §6.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TARUTA 2. KATE-
RYNA 2 1. TARUTA 2. TETYANA 3 1. FRANCKEVICS
2. KIRILO 4 1. ARTUSIO 2. CHRISTO
Poz. 978726. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16980/18/935]

W dniu 23.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 89 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18
LIPCA 2018 ROKU REP. A NR 3890/2018 NOTARIUSZ
ANNA BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ NR 69
LOK.2, ZMIANA §13 UST.1 I §6.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TARUTA 2. KATE-
RYNA 2 1. TARUTA 2. TETYANA 3 1. FRANCKEVICS
2. KIRILO 4 1. ARTUSIO 2. CHRISTO
2018-11-08 217/2018 1363 961715
Poz. 961715. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15799/18/592]W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 88 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. OGANESIAN 2. KAREN 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. BUIMISTER 2. LIUDMYLA 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. STOJEK 2. MARCIN
JAKUB 3. 77042304092 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
4 1. KRZEMIŃSKI 2. ADAM 3. 64051510059 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 961715. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000059342. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15799/18/592]W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 88 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. OGANESIAN 2. KAREN 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. BUIMISTER 2. LIUDMYLA 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. STOJEK 2. MARCIN
JAKUB 3. 77042304092 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
4 1. KRZEMIŃSKI 2. ADAM 3. 64051510059 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-04-04 66/2018 254 90062
Poz. 90062. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059342. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/35964/17/837]

W dniu 26.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 87 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-


cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MOROZOVA 2. YULIYA 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 90062. STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059342. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/35964/17/837]

W dniu 26.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 87 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-


cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MOROZOVA 2. YULIYA 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki