Szczegóły spółki

Nazwa PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8181471114
REGON 690587953
KRS 0000059050
Adres ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Małopolski
Telefon 667 664 084
Faks 667 664 084
E-mail marzena.rog@pzlsedziszow.pl
WWW b.d.
PKD
  • 2932Z — produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.6 0.73
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.52 2.74
Płynność bieżąca (CR) 1.31 1.25
Płynność szybka (QR) 0.5 0.61
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.52 2.74
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.28% -6.04%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.97% -25.98%
Rentowność aktywów (ROA) 0.38% -6.96%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-16 10/2020 281 23346
Poz. 23346. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15591/19/185]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 77 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOLNIK 2. PIOTR 3. 83071222599 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 23346. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15591/19/185]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 77 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOLNIK 2. PIOTR 3. 83071222599 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-22 140/2019 1151 790225
Poz. 790225. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/154729/19/95]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 74 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790225. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/154729/19/95]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 74 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1151 790226
Poz. 790226. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/154730/19/906]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 75 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790226. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/154730/19/906]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 75 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1152 790227
Poz. 790227. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/155448/19/770]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 76 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790227. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/155448/19/770]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 76 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-29 103/2019 592 331703
Poz. 331703. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/117/19/257]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SIKORSKI 2. ADAM
ANTONI 3. 72061603496
Poz. 331703. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/117/19/257]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SIKORSKI 2. ADAM
ANTONI 3. 72061603496
2019-04-01 64/2019 539 152280
Poz. 152280. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/20823/18/692]

W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 72 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SATŁAWA 2. BOGUSŁAW WŁADYSŁAW
3. 57103005054 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. DEC 2. AGNIESZKA MARIA 3. 90091710926
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. TRAFIAŁ 2. GRZE-
GORZ 3. 70021014650 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZYMAŃSKI
2. GRZEGORZ ZBIGNIEW 3. 60052803075 4. PRO-
KURA ODDZIELNA
Poz. 152280. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/20823/18/692]

W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 72 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SATŁAWA 2. BOGUSŁAW WŁADYSŁAW
3. 57103005054 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. DEC 2. AGNIESZKA MARIA 3. 90091710926
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. TRAFIAŁ 2. GRZE-
GORZ 3. 70021014650 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZYMAŃSKI
2. GRZEGORZ ZBIGNIEW 3. 60052803075 4. PRO-
KURA ODDZIELNA
2019-01-29 20/2019 280 45298
Poz. 45298. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/17820/18/979]

W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.10.2018 R., REP.A NR 7.581/2018, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF HOŃCZAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA, UL.GŁOWACKIEGO 31, 39-200 DĘBICA
ZMIANA PAR.6 STATUTU
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIKORSKI 2. ADAM 3. 72061603496 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WOLNIK 2. PIOTR
3. 83071222599) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO-
NYMI wpisać: 2 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZ-
KOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 45298. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/17820/18/979]

W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.10.2018 R., REP.A NR 7.581/2018, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF HOŃCZAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA, UL.GŁOWACKIEGO 31, 39-200 DĘBICA
ZMIANA PAR.6 STATUTU
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIKORSKI 2. ADAM 3. 72061603496 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WOLNIK 2. PIOTR
3. 83071222599) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO-
NYMI wpisać: 2 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZ-
KOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
2018-10-31 212/2018 1240 873475
Poz. 873475. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/615362/18/838]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873475. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/615362/18/838]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1240 873476
Poz. 873476. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/615363/18/239]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873476. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/615363/18/239]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1240 873477
Poz. 873477. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/615364/18/640]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873477. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/615364/18/640]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1240 873478
Poz. 873478. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/615365/18/41]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873478. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/615365/18/41]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1098 833417
Poz. 833417. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/581238/18/875]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833417. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/581238/18/875]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1098 833418
Poz. 833418. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/581239/18/276]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833418. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/581239/18/276]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1098 833419
Poz. 833419. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/581240/18/988]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833419. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/581240/18/988]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1098 833420
Poz. 833420. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/581241/18/389]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833420. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/581241/18/389]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1094 793861
Poz. 793861. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/537027/18/342]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793861. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/537027/18/342]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1094 793862
Poz. 793862. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/537028/18/743]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793862. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/537028/18/743]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1094 793863
Poz. 793863. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/537029/18/144]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793863. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/537029/18/144]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1094 793864
Poz. 793864. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/537030/18/856]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793864. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/537030/18/856]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1091 753607
Poz. 753607. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/652966/18/863]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753607. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/652966/18/863]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1091 753608
Poz. 753608. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/652967/18/264]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753608. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/652967/18/264]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1092 753609
Poz. 753609. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/652968/18/665]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753609. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/652968/18/665]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1092 753610
Poz. 753610. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/652969/18/66]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753610. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[RDF/652969/18/66]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 767 594768
Poz. 594768. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7888/18/106]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WOLNIK 2. PIOTR 3. 83071222599 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZYMAŃSKI
2. GRZEGORZ ZBIGNIEW 3. 60052803075 4. PRO-
KURA ODDZIELNA
Poz. 594768. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7888/18/106]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WOLNIK 2. PIOTR 3. 83071222599 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZYMAŃSKI
2. GRZEGORZ ZBIGNIEW 3. 60052803075 4. PRO-
KURA ODDZIELNA
2018-03-27 61/2018 226 83075
Poz. 83075. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5439/18/356]

W dniu 20.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. TOMASIK 2. GRZEGORZ 3. 82021415331
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 83075. PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059050. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5439/18/356]

W dniu 20.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. TOMASIK 2. GRZEGORZ 3. 82021415331
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki