Szczegóły spółki

Nazwa "TECHNO-SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5840304288
REGON 190543954
KRS 0000054168
Adres ul. Siedlicka 6, 80-222 Gdańsk
Telefon 583 419 802
Faks 583 419 802
E-mail sekretariat@technoservice.com.pl
WWW b.d.
PKD
  • 2611Z — produkcja elementów elektronicznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.46 0.4
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.85 0.67
Płynność bieżąca (CR) 1.56 1.6
Płynność szybka (QR) 1.04 0.97
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.85 0.67
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.97% 4.19%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 12.73% 14.28%
Rentowność aktywów (ROA) 6.89% 8.55%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-03 02/2020 377 6062
Poz. 6062. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000054168. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26117/19/697]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 6062. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000054168. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26117/19/697]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-07-04 128/2019 1075 550202
Poz. 550202. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132771/19/279]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550202. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132771/19/279]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1075 550203
Poz. 550203. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132771/19/680]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550203. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132771/19/680]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1076 550204
Poz. 550204. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132771/19/81]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550204. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132771/19/81]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1076 550205
Poz. 550205. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132771/19/482]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550205. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132771/19/482]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1076 550206
Poz. 550206. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132792/19/203]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550206. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132792/19/203]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1076 550207
Poz. 550207. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132792/19/604]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550207. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132792/19/604]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1076 550208
Poz. 550208. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132792/19/5]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550208. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132792/19/5]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1076 550209
Poz. 550209. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132792/19/406]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550209. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/132792/19/406]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-31 212/2018 1246 873611
Poz. 873611. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.10.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13994/18/647]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO-
WANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMA-
TYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 2. 64
20 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
4 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUN-
KOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
5 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIE-
NIEM
Poz. 873611. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000054168. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 17.10.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13994/18/647]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO-
WANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMA-
TYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 2. 64
20 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
4 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUN-
KOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
5 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIE-
NIEM
2018-08-16 158/2018 139 320151
Poz. 320151. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/169159/18/91]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320151. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/169159/18/91]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-16 158/2018 139 320152
Poz. 320152. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/169382/18/449]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320152. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/169382/18/449]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-16 158/2018 139 320153
Poz. 320153. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/169383/18/850]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320153. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/169383/18/850]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-16 158/2018 139 320154
Poz. 320154. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/169384/18/251]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320154. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/169384/18/251]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-16 158/2018 139 320155
Poz. 320155. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/169385/18/652]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320155. „TECHNO-SERVICE” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000054168. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.10.2001.
[RDF/169385/18/652]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki