Szczegóły spółki

Nazwa "BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK" SPÓŁKA JAWNA
NIP 6491819622
REGON 270105557
KRS 0000053239
Adres ul. Ignacego Paderewskiego 114, 42-400 Zawiercie
Telefon 326 715 355
Faks 326 715 355
E-mail browar@katowice.home.pl
WWW b.d.
PKD
  • 1105Z — produkcja piwa
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-03 128/2020 200 371667
Poz. 371667. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SĄD REJO-
NOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.10.2001.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3982/20/494]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.03.2020 R. ZMIANA § 6A, WYKREŚLENIE
§ 5 UMOWY.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTU-
JĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WSPÓLNIK UPRAW-
NIONY DO REPREZENTACJI - EWA PIĄTEK wpisać:
2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMO-
DZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PIĄ-
TEK 2. PAWEŁ PIOTR 3. 79042917971 2 1. PIĄTEK
2. JOANNA KATARZYNA 3. 78010217509 3 1. PIĄTEK
CISZEK 2. MONIKA KATARZYNA 3. 77010416703
Poz. 371667. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SĄD REJO-
NOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.10.2001.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3982/20/494]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.03.2020 R. ZMIANA § 6A, WYKREŚLENIE
§ 5 UMOWY.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTU-
JĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WSPÓLNIK UPRAW-
NIONY DO REPREZENTACJI - EWA PIĄTEK wpisać:
2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMO-
DZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PIĄ-
TEK 2. PAWEŁ PIOTR 3. 79042917971 2 1. PIĄTEK
2. JOANNA KATARZYNA 3. 78010217509 3 1. PIĄTEK
CISZEK 2. MONIKA KATARZYNA 3. 77010416703
2019-05-16 94/2019 250 289147
Poz. 289147. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.10.2001.
[RDF/111685/19/852]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 289147. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.10.2001.
[RDF/111685/19/852]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-16 94/2019 250 289148
Poz. 289148. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.10.2001.
[RDF/111685/19/253]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 289148. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.10.2001.
[RDF/111685/19/253]

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-16 201/2018 174 641018
Poz. 641018. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.10.2001.
[RDF/479234/18/762]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 641018. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.10.2001.
[RDF/479234/18/762]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-16 201/2018 175 641019
Poz. 641019. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.10.2001.
[RDF/479235/18/163]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 641019. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.10.2001.
[RDF/479235/18/163]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-15 200/2018 163 625030
Poz. 625030. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.10.2001.
[RDF/459730/18/649]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 625030. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.10.2001.
[RDF/459730/18/649]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-15 200/2018 163 625031
Poz. 625031. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.10.2001.
[RDF/459731/18/50]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 625031. „BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000053239. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.10.2001.
[RDF/459731/18/50]

W dniu 15.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki