Szczegóły spółki

Nazwa KORPORACJA INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5260303042
REGON 006230528
KRS 0000051957
Adres ul. Piękna 24/26A lok. 1, 00-549 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 7490Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.58 0.43
Zadłużenie / kapitał (D/E) -2.73 0.75
Płynność bieżąca (CR) 0.37 20.11
Płynność szybka (QR) 0.37 20.11
Złota/srebrna reguła bilansowa -2.73 0.75
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 200.08% -136.03%
Rentowność aktywów (ROA) -115.34% -77.75%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-14 220/2019 351 1122654
Poz. 1122654. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITA-
ŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/181123/19/140]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1122654. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITA-
ŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/181123/19/140]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-14 220/2019 351 1122655
Poz. 1122655. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITA-
ŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/181124/19/852]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1122655. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITA-
ŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/181124/19/852]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-14 220/2019 351 1122656
Poz. 1122656. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITA-
ŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/181124/19/253]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1122656. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITA-
ŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/181124/19/253]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-14 220/2019 352 1122657
Poz. 1122657. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITA-
ŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/181124/19/654]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1122657. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITA-
ŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/181124/19/654]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-16 94/2019 583 294784
Poz. 294784. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITAŁO-
WYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/111704/19/789]


W dniu 11.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 294784. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITAŁO-
WYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/111704/19/789]


W dniu 11.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-16 94/2019 584 294785
Poz. 294785. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITAŁO-
WYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/111704/19/190]

W dniu 11.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 294785. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITAŁO-
WYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/111704/19/190]

W dniu 11.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-16 94/2019 584 294786
Poz. 294786. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITAŁO-
WYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/111704/19/591]

W dniu 11.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 294786. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITAŁO-
WYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/111704/19/591]

W dniu 11.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-16 94/2019 584 294787
Poz. 294787. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITAŁO-
WYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/111704/19/992]

W dniu 11.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 294787. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITAŁO-
WYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[RDF/111704/19/992]

W dniu 11.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-01-07 04/2019 246 10698
Poz. 10698. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITA-
ŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/78089/18/819]

W dniu 27.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DN. 28.09.2018R., REP. A NR
7214/2018, NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §27
STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1285100,00 ZŁ
wpisać: 1. 1685100,00 ZŁ wykreślić: 3. 257020
wpisać: 3. 337020 wykreślić: 4. 5,00 ZŁ wpisać:
4. 5,00 ZŁ wykreślić: 5. 1285100,00 ZŁ wpisać:
5. 1685100,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE IMIENNE
SERII K 2. 80000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE
Poz. 10698. KORPORACJA INWESTYCJI KAPITA-
ŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051957.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/78089/18/819]

W dniu 27.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DN. 28.09.2018R., REP. A NR
7214/2018, NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §27
STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1285100,00 ZŁ
wpisać: 1. 1685100,00 ZŁ wykreślić: 3. 257020
wpisać: 3. 337020 wykreślić: 4. 5,00 ZŁ wpisać:
4. 5,00 ZŁ wykreślić: 5. 1285100,00 ZŁ wpisać:
5. 1685100,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE IMIENNE
SERII K 2. 80000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki