Szczegóły spółki

Nazwa "DRUK - INTRO" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5562379504
REGON 092575329
KRS 0000051437
Adres ul. Świętokrzyska 32, 88-100 Inowrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 1812Z — pozostałe drukowanie
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.61 0.57
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.6 1.31
Płynność bieżąca (CR) 0.86 0.95
Płynność szybka (QR) 0.63 0.7
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.6 1.31
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.7% 5.75%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 9.52% 14.2%
Rentowność aktywów (ROA) 3.67% 6.16%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-10 27/2020 379 61758
Poz. 61758. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/749/20/602]

W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 61758. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/749/20/602]

W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-06-19 118/2019 657 428845
Poz. 428845. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/122212/19/376]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 428845. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/122212/19/376]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-19 118/2019 657 428846
Poz. 428846. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/122213/19/88]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 428846. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/122213/19/88]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-19 118/2019 657 428847
Poz. 428847. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/122213/19/489]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 428847. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/122213/19/489]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-19 118/2019 657 428848
Poz. 428848. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/122213/19/890]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 428848. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/122213/19/890]

W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-20 183/2018 636 448483
Poz. 448483. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/276041/18/325]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448483. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/276041/18/325]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-20 183/2018 636 448484
Poz. 448484. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/276042/18/726]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448484. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/276042/18/726]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-20 183/2018 636 448485
Poz. 448485. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/276043/18/127]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448485. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/276043/18/127]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-20 183/2018 636 448486
Poz. 448486. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/276044/18/528]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448486. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[RDF/276044/18/528]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-29 20/2018 265 26332
Poz. 26332. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/510/18/851]

W dniu 23.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. OLESIEJUK
2. JACEK JAROSŁAW 3. 64011807951 4. ŁĄCZNA
Z KATARZYNĄ ROGALSKĄ LUB KAROLEM
STOJEK 2 1. OLESIEJUK 2. KRZYSZTOF TADE-
USZ 3. 68062300753 4. ŁĄCZNA Z KATARZYNĄ
ROGALSKĄ LUB KAROLEM STOJEK 3 1. ROGAL-
SKA 2. KATARZYNA 3. 70101805686 4. ŁĄCZNA
Z KRZYSZTOFEM TADEUSZEM OLESIEJUK LUB
JACKIEM JAROSŁAWEM OLESIEJUK 4 1. STOJEK
2. KAROL 3. 78101401499 4. ŁĄCZNA Z KRZYSZTO-
FEM TADEUSZEM OLESIEJUK LUB JACKIEM JARO-
SŁAWEM OLESIEJUK
Poz. 26332. „DRUK - INTRO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000051437. SĄD REJONOWY W BYDGOSZ-
CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/510/18/851]

W dniu 23.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. OLESIEJUK
2. JACEK JAROSŁAW 3. 64011807951 4. ŁĄCZNA
Z KATARZYNĄ ROGALSKĄ LUB KAROLEM
STOJEK 2 1. OLESIEJUK 2. KRZYSZTOF TADE-
USZ 3. 68062300753 4. ŁĄCZNA Z KATARZYNĄ
ROGALSKĄ LUB KAROLEM STOJEK 3 1. ROGAL-
SKA 2. KATARZYNA 3. 70101805686 4. ŁĄCZNA
Z KRZYSZTOFEM TADEUSZEM OLESIEJUK LUB
JACKIEM JAROSŁAWEM OLESIEJUK 4 1. STOJEK
2. KAROL 3. 78101401499 4. ŁĄCZNA Z KRZYSZTO-
FEM TADEUSZEM OLESIEJUK LUB JACKIEM JARO-
SŁAWEM OLESIEJUK

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki