Szczegóły spółki

Nazwa GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5271024937
REGON 011125180
KRS 0000050329
Adres ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6430Z — działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
  • 6612Z — działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.19 0.45
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.23 0.81
Płynność bieżąca (CR) 14.01 8.06
Płynność szybka (QR) 14.01 8.06
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.23 0.81
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 19.6% 12.1%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 18.44% 31.05%
Rentowność aktywów (ROA) 14.95% 17.18%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-22 78/2020 427 193367
Poz. 193367. GENERALI INVESTMENTS TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22247/20/451]

W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. KOZŁOWICZ 2. KRZYSZTOF MARCIN
3. 76011311932 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 193367. GENERALI INVESTMENTS TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22247/20/451]

W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. KOZŁOWICZ 2. KRZYSZTOF MARCIN
3. 76011311932 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2020-03-19 55/2020 290 129826
Poz. 129826. GENERALI INVESTMENTS TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17809/20/923]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. POPIELEWSKA 2. MAŁGORZATA KATARZYNA
3. 72021301826 5. CZŁONEK 6. NIE
Poz. 129826. GENERALI INVESTMENTS TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17809/20/923]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. POPIELEWSKA 2. MAŁGORZATA KATARZYNA
3. 72021301826 5. CZŁONEK 6. NIE
2020-01-31 21/2020 304 47452
Poz. 47452. GENERALI INVESTMENTS TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2036/20/513]

W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej TFI@GENERALI-
-INVESTMENTS.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.GENERALI-INVESTMENTS.PL
Poz. 47452. GENERALI INVESTMENTS TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2036/20/513]

W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej TFI@GENERALI-
-INVESTMENTS.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.GENERALI-INVESTMENTS.PL
2019-10-29 210/2019 443 1097786
Poz. 1097786. GENERALI INVESTMENTS TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73282/19/862]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MICHALAK
2. TOMASZ MAREK 3. 75040605412 4. PROKURA
ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM Z PROKURENTÓW
Poz. 1097786. GENERALI INVESTMENTS TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73282/19/862]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MICHALAK
2. TOMASZ MAREK 3. 75040605412 4. PROKURA
ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM Z PROKURENTÓW
2019-10-24 207/2019 412 1090993
Poz. 1090993. GENERALI INVESTMENTS TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70689/19/860]

W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. GÓRA DUBIELA 2. MAŁGORZATA EWA
3. 61041803560 5. PREZES 6. NIE
Poz. 1090993. GENERALI INVESTMENTS TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70689/19/860]

W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. GÓRA DUBIELA 2. MAŁGORZATA EWA
3. 61041803560 5. PREZES 6. NIE
2019-10-23 206/2019 463 1088717
Poz. 1088717. GENERALI INVESTMENTS TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69709/19/25]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PIWOWAR 2. GRZEGORZ PAWEŁ 3. 63111002574
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIWOWAR 2. GRZE-
GORZ PAWEŁ 3. 63111002574 wpisać: 2 1. BALUTA
2. BEATA 3. 75043013425
Poz. 1088717. GENERALI INVESTMENTS TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69709/19/25]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PIWOWAR 2. GRZEGORZ PAWEŁ 3. 63111002574
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIWOWAR 2. GRZE-
GORZ PAWEŁ 3. 63111002574 wpisać: 2 1. BALUTA
2. BEATA 3. 75043013425
2019-08-28 166/2019 367 993282
Poz. 993282. GENERALI INVESTMENTS TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53280/19/46]

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. UNION
INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWE-
STYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. GENE-
RALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18
CZERWCA 2019 R., REPERTORIUM A NUMER
5484/2019, ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA ADAMA SUCHTY PRZY UL. SIENNEJ 39,
00-121 WARSZAWA, UCHYLENIE DOTYCHCZASO-
WYCH POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI I USTA-
LENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. UNION ASSET MANAGEMENT HOLDING AG
5. TAK wpisać: 2 1. GENERALI CEE HOLDING B.V.
5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. FEDAK 2. KAZIMIERZ PIOTR 3. 75020808356
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SILLEM 2. NIKO-
LAUS 2 1. SCHINDLER 2. ALEXANDER 3 1. HAU-
EISEN 2. GUNTER 4 1. MANSFELD 2. WOLFGANG
HERMAN 5 1. KNIGGE 2. ROLF RICHARD wpisać:
6 1. BENES 2. JOSEF 7 1. FEDYNA 2. MACIEJ
JANUSZ 3. 78081400578 8 1. PILGRAM 2. GREGOR
9 1. ORLICKI 2. MARCIN KAROL 3. 70080900790
10 1. SIMONCELLI 2. ANDREA 3. 52090718930 11
1. PIWOWAR 2. GRZEGORZ PAWEŁ 3. 63111002574
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDU-
SZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSO-
WYCH wpisać: 2 1. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-


ZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 1 2. 66
12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA
Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWA-
RÓW GIEŁDOWYCH 2 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
wykreślić: 3 2. 65 23 Z TWORZENIE FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIE NIMI ORAZ
REPREZENTOWANIE ICH WOBEC OSÓB TRZECICH
4 2. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ-
DZANIEM FUNDUSZAMI 5 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN-
SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
Poz. 993282. GENERALI INVESTMENTS TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53280/19/46]

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. UNION
INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWE-
STYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. GENE-
RALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18
CZERWCA 2019 R., REPERTORIUM A NUMER
5484/2019, ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA ADAMA SUCHTY PRZY UL. SIENNEJ 39,
00-121 WARSZAWA, UCHYLENIE DOTYCHCZASO-
WYCH POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI I USTA-
LENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. UNION ASSET MANAGEMENT HOLDING AG
5. TAK wpisać: 2 1. GENERALI CEE HOLDING B.V.
5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. FEDAK 2. KAZIMIERZ PIOTR 3. 75020808356
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SILLEM 2. NIKO-
LAUS 2 1. SCHINDLER 2. ALEXANDER 3 1. HAU-
EISEN 2. GUNTER 4 1. MANSFELD 2. WOLFGANG
HERMAN 5 1. KNIGGE 2. ROLF RICHARD wpisać:
6 1. BENES 2. JOSEF 7 1. FEDYNA 2. MACIEJ
JANUSZ 3. 78081400578 8 1. PILGRAM 2. GREGOR
9 1. ORLICKI 2. MARCIN KAROL 3. 70080900790
10 1. SIMONCELLI 2. ANDREA 3. 52090718930 11
1. PIWOWAR 2. GRZEGORZ PAWEŁ 3. 63111002574
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDU-
SZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSO-
WYCH wpisać: 2 1. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-


ZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 1 2. 66
12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA
Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWA-
RÓW GIEŁDOWYCH 2 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
wykreślić: 3 2. 65 23 Z TWORZENIE FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIE NIMI ORAZ
REPREZENTOWANIE ICH WOBEC OSÓB TRZECICH
4 2. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ-
DZANIEM FUNDUSZAMI 5 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN-
SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
2019-05-21 97/2019 451 305040
Poz. 305040. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/112198/19/969]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 305040. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/112198/19/969]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-21 97/2019 451 305041
Poz. 305041. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/112199/19/681]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 305041. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/112199/19/681]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-21 97/2019 451 305042
Poz. 305042. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/112199/19/82]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 305042. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/112199/19/82]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-21 97/2019 451 305043
Poz. 305043. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/112199/19/483]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 305043. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/112199/19/483]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-20 224/2018 1726 1092507
Poz. 1092507. UNION INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60003/18/270]

W dniu 17.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 31.08.2018 R., REP. A NR
13472/2018, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
DODANO § 6A.
Poz. 1092507. UNION INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60003/18/270]

W dniu 17.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 31.08.2018 R., REP. A NR
13472/2018, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
DODANO § 6A.
2018-11-06 215/2018 1181 927578
Poz. 927578. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/757731/18/118]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927578. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/757731/18/118]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1181 927579
Poz. 927579. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/757732/18/519]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927579. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/757732/18/519]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1181 927580
Poz. 927580. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/757733/18/920]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927580. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/757733/18/920]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1181 927581
Poz. 927581. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/757734/18/321]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 927581. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.10.2001.
[RDF/757734/18/321]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-19 55/2018 220 74102
Poz. 74102. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7573/18/477]

W dniu 12.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JESCH 2. BJÖRN
Poz. 74102. UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000050329. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7573/18/477]

W dniu 12.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JESCH 2. BJÖRN

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki