Szczegóły spółki

Nazwa ASCO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000047225
Adres ZAMOYSKIEGO 31, 30-519 KRAKÓW
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4633Z — sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.1 0.04
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.11 0.04
Płynność bieżąca (CR) 1.0 3.57
Płynność szybka (QR) 0.99 3.57
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.11 0.04
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 25.28% 39.55%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.47% 6.67%
Rentowność aktywów (ROA) 4.92% 6.43%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki