Szczegóły spółki

Nazwa "STEKOP" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5421023917
REGON 050357134
KRS 0000046053
Adres ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8020Z — działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.79 0.8
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.8 3.98
Płynność bieżąca (CR) 1.03 1.08
Płynność szybka (QR) 0.98 1.05
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.8 3.98
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.05% 1.32%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.01% 24.88%
Rentowność aktywów (ROA) 0.21% 4.99%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki