Szczegóły spółki

Nazwa DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7280132188
REGON 470523923
KRS 0000045188
Adres al. marsz. Józefa Piłsudskiego 82, 92-202 Łódź
Telefon 747 420 264
Faks 747 420 264
E-mail b.d.
WWW www.dpsa.com.pl
PKD
 • 1812Z — pozostałe drukowanie
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.18 0.2
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.22 0.26
Płynność bieżąca (CR) 2.89 2.68
Płynność szybka (QR) 2.15 1.97
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.22 0.26
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -2.84% -7.76%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -5.59% -17.43%
Rentowność aktywów (ROA) -4.57% -13.87%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-16 115/2020 526 311530
Poz. 311530. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/204601/20/979]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311530. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/204601/20/979]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-16 115/2020 526 311531
Poz. 311531. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/204601/20/380]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311531. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/204601/20/380]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-16 115/2020 526 311532
Poz. 311532. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/204601/20/781]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311532. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/204601/20/781]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-16 115/2020 526 311533
Poz. 311533. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/204601/20/182]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311533. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/204601/20/182]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-01-10 06/2020 15 1074
Poz. 1074. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 września 2001 r.
[BMSiG-521/2020]

Zarząd Drukarni Prasowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
(dalej zwana „Spółką”), stosownie do art. 358 § 3 Kodeksu
spółek handlowych oraz na podstawie uchwały Zarządu
Spółki nr 5/2019 z dnia 9.12.2019 r., poniżej ogłasza wykaz
unieważnionych 8.230 dokumentów akcji imiennych Spółki:

dokumenty akcji imiennych serii A w ilości 7.995 sztuk
o numerach:
od 0000001 do 0006000
od 0008001 do 0009979
od 0009985 do 0010000
oraz
dokumenty akcji imiennych serii C w ilości 235 sztuk o nume-
rach od 1149766 do 1150000.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji imiennych
Spółki serii A został wydany jeden odcinek zbiorowy 7.995
akcji imiennych serii A o numerach:
od 0000001 do 0006000
od 0008001 do 0009979
od 0009985 do 0010000.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji imiennych
Spółki serii C, został wydany jeden odcinek zbiorowy 235 akcji
imiennych serii C o numerach od 1149766 do 1150000.
Poz. 1074. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 września 2001 r.
[BMSiG-521/2020]

Zarząd Drukarni Prasowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
(dalej zwana „Spółką”), stosownie do art. 358 § 3 Kodeksu
spółek handlowych oraz na podstawie uchwały Zarządu
Spółki nr 5/2019 z dnia 9.12.2019 r., poniżej ogłasza wykaz
unieważnionych 8.230 dokumentów akcji imiennych Spółki:

dokumenty akcji imiennych serii A w ilości 7.995 sztuk
o numerach:
od 0000001 do 0006000
od 0008001 do 0009979
od 0009985 do 0010000
oraz
dokumenty akcji imiennych serii C w ilości 235 sztuk o nume-
rach od 1149766 do 1150000.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji imiennych
Spółki serii A został wydany jeden odcinek zbiorowy 7.995
akcji imiennych serii A o numerach:
od 0000001 do 0006000
od 0008001 do 0009979
od 0009985 do 0010000.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji imiennych
Spółki serii C, został wydany jeden odcinek zbiorowy 235 akcji
imiennych serii C o numerach od 1149766 do 1150000.
2019-07-31 147/2019 1238 929758
Poz. 929758. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16178/19/17]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. „DOM WYDAWNICZY KRUSZONA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 639658940 4. 0000186191 5. TAK
Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. A - AKCJE
IMIENNE UPRZYWILEJOWANE wpisać: 1. A wykre-
ślić: 2. 10000 wpisać: 2. 10000 wykreślić: 3. AKCJE
UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU - AKCJOM
UPRZYWILEJOWANYM PRZYZNAJE SIĘ DWA
GŁOSY wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE
Poz. 929758. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16178/19/17]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. „DOM WYDAWNICZY KRUSZONA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 639658940 4. 0000186191 5. TAK
Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. A - AKCJE
IMIENNE UPRZYWILEJOWANE wpisać: 1. A wykre-
ślić: 2. 10000 wpisać: 2. 10000 wykreślić: 3. AKCJE
UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU - AKCJOM
UPRZYWILEJOWANYM PRZYZNAJE SIĘ DWA
GŁOSY wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE
2019-05-20 96/2019 569 301291
Poz. 301291. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/112144/19/576]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 301291. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/112144/19/576]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 569 301292
Poz. 301292. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/112144/19/977]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 301292. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/112144/19/977]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 569 301293
Poz. 301293. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/112144/19/378]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 301293. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/112144/19/378]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 569 301294
Poz. 301294. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/112144/19/779]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 301294. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/112144/19/779]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-12 50/2019 12 12979
Poz. 12979. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 września 2001 r.
[BMSiG-12484/2019]

Zgodnie z art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 i art. 5 § 3 Kodeksu
spółek handlowych Zarząd Drukarni Prasowej S.A. z siedzibą
w Łodzi ogłasza poniżej treść Uchwały numer 4 podjętej na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 listo-
pada 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji na pod-
stawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drukarnia Prasowa Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie przymusowego wykupienia akcji akcjonariu-
szy posiadających poniżej 5% kapitału zakładowego Spółki
przez akcjonariusza spółki DOM WYDAWNICZY KRUSZONA
Spółka z o.o.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drukarnia Prasowa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie
art. 418 KSH, postanawia o przymusowym wykupie akcji
Spółki będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościo-
wych przez akcjonariusza spółki DOM WYDAWNICZY KRU-
SZONA Spółka z o.o., jednocześnie wskazując, że przymu-
sowym wykupem objętych zostanie 8.230 akcji imiennych
należących łącznie do 451 akcjonariuszy i obejmujące akcje
serii A w ilości 7.995 sztuk:
o numerach od 0000001 do 0006000
       od 0008001 do 0009979
       od 0009985 do 0010000
oraz akcje serii C w ilości 235 sztuk
o numerach od 11149766 do 1150000

DOM WYDAWNICZY KRUSZONA Spółka z o.o. dokona
wykupu akcji Spółki objętych przymusowym wykupem po
cenie ustalonej przez biegłego rewidenta wybranego przez
Walne Zgromadzenie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ponadto Zarząd Drukarni Prasowej Spółka Akcyjna, zgodnie
z treścią art. 418 § 2a Kodeksu spółek handlowych, informuje,
iż akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają
przymusowemu wykupowi, powinni w terminie miesiąca od
dnia ogłoszenia uchwały złożyć w siedzibie Drukarni Prasowej
Spółka Akcyjna dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do
rozporządzenia Spółki.
Jeżeli akcjonariusz nie złoży dokumentu akcji w terminie,
Zarząd unieważni ją w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlo-
wych, a nabywcy wyda nowy dokument akcji pod tym samym
numerem emisyjnym.


      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 12979. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 września 2001 r.
[BMSiG-12484/2019]

Zgodnie z art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 i art. 5 § 3 Kodeksu
spółek handlowych Zarząd Drukarni Prasowej S.A. z siedzibą
w Łodzi ogłasza poniżej treść Uchwały numer 4 podjętej na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 listo-
pada 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji na pod-
stawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drukarnia Prasowa Spółka Akcyjna z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie przymusowego wykupienia akcji akcjonariu-
szy posiadających poniżej 5% kapitału zakładowego Spółki
przez akcjonariusza spółki DOM WYDAWNICZY KRUSZONA
Spółka z o.o.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drukarnia Prasowa
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie
art. 418 KSH, postanawia o przymusowym wykupie akcji
Spółki będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościo-
wych przez akcjonariusza spółki DOM WYDAWNICZY KRU-
SZONA Spółka z o.o., jednocześnie wskazując, że przymu-
sowym wykupem objętych zostanie 8.230 akcji imiennych
należących łącznie do 451 akcjonariuszy i obejmujące akcje
serii A w ilości 7.995 sztuk:
o numerach od 0000001 do 0006000
       od 0008001 do 0009979
       od 0009985 do 0010000
oraz akcje serii C w ilości 235 sztuk
o numerach od 11149766 do 1150000

DOM WYDAWNICZY KRUSZONA Spółka z o.o. dokona
wykupu akcji Spółki objętych przymusowym wykupem po
cenie ustalonej przez biegłego rewidenta wybranego przez
Walne Zgromadzenie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ponadto Zarząd Drukarni Prasowej Spółka Akcyjna, zgodnie
z treścią art. 418 § 2a Kodeksu spółek handlowych, informuje,
iż akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają
przymusowemu wykupowi, powinni w terminie miesiąca od
dnia ogłoszenia uchwały złożyć w siedzibie Drukarni Prasowej
Spółka Akcyjna dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do
rozporządzenia Spółki.
Jeżeli akcjonariusz nie złoży dokumentu akcji w terminie,
Zarząd unieważni ją w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlo-
wych, a nabywcy wyda nowy dokument akcji pod tym samym
numerem emisyjnym.


      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2019-02-06 26/2019 286 57475
Poz. 57475. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/31397/18/116]

W dniu 30.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 08.11.2018 R., REPERTORIUM A NR 6359/2018,
ZASTĘPCA NOTARIALNY PIOTR SILSKI ZASTĘPCA
NOTARIUSZA PAWŁA ŻMUDA-TRZEBIATOW-
SKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNA-
NIU, UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 4500000,00 ZŁ
Poz. 57475. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/31397/18/116]

W dniu 30.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 08.11.2018 R., REPERTORIUM A NR 6359/2018,
ZASTĘPCA NOTARIALNY PIOTR SILSKI ZASTĘPCA
NOTARIUSZA PAWŁA ŻMUDA-TRZEBIATOW-
SKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNA-
NIU, UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 4500000,00 ZŁ
2018-08-07 152/2018 207 311105
Poz. 311105. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11417/18/635]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repre-
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. OWCZAREK 2. KRZYSZTOF
3. 61022010196 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. OGŁAZA 2. BEATA 3. 65091305041
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 311105. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11417/18/635]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repre-
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. OWCZAREK 2. KRZYSZTOF
3. 61022010196 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. OGŁAZA 2. BEATA 3. 65091305041
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-06-20 118/2018 343 197485
Poz. 197485. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/49508/18/405]

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 197485. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/49508/18/405]

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-20 118/2018 343 197486
Poz. 197486. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/49509/18/806]

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 197486. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/49509/18/806]

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-20 118/2018 343 197487
Poz. 197487. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/49510/18/518]

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 197487. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/49510/18/518]

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-20 118/2018 344 197488
Poz. 197488. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/49511/18/919]

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 197488. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.09.2001.
[RDF/49511/18/919]

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-30 64/2018 16 13662
Poz. 13662. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 września 2001 r.
[BMSiG-12665/2018]

             Ogłoszenie

Zarząd Drukarni Prasowej S.A. z siedzibą w Łodzi zwołuje
na dzień 26 kwietnia 2018 r., o godz. 11, w siedzibie Spółki,
w Łodzi przy al. J. Piłsudskiego 82 Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Wybory Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał
   i Wniosków.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdań: z dzia-
   łalności Spółki oraz finansowego za 2017 r., z wnioskiem
   co do rozliczenia wyniku finansowego i propozycją
   wypłaty dywidendy.
  7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r.
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych
   porządkiem obrad w punktach 6 i 7.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za
   rok 2017.
 10. Powołanie członka Zarządu Spółki.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 13662. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 września 2001 r.
[BMSiG-12665/2018]

             Ogłoszenie

Zarząd Drukarni Prasowej S.A. z siedzibą w Łodzi zwołuje
na dzień 26 kwietnia 2018 r., o godz. 11, w siedzibie Spółki,
w Łodzi przy al. J. Piłsudskiego 82 Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Wybory Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał
   i Wniosków.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdań: z dzia-
   łalności Spółki oraz finansowego za 2017 r., z wnioskiem
   co do rozliczenia wyniku finansowego i propozycją
   wypłaty dywidendy.
  7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r.
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach objętych
   porządkiem obrad w punktach 6 i 7.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za
   rok 2017.
 10. Powołanie członka Zarządu Spółki.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.
2018-02-01 23/2018 363 30544
Poz. 30544. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1573/18/51]

W dniu 25.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WYRZYKOW-
SKI 2. PIOTR GRZEGORZ 3. 72050809755 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 30544. DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000045188. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1573/18/51]

W dniu 25.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WYRZYKOW-
SKI 2. PIOTR GRZEGORZ 3. 72050809755 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki