Szczegóły spółki

Nazwa CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE "NOWY ŚWIAT" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5260250133
REGON 006935855
KRS 0000044482
Adres ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Telefon 226 617 965
Faks 226 617 965
E-mail cbf@cbf.com.pl
WWW www.cbf.com.pl
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.47 0.48
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.88 0.91
Płynność bieżąca (CR) 0.75 0.92
Płynność szybka (QR) 0.75 0.91
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.88 0.91
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 8.7% 12.99%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.54% 3.68%
Rentowność aktywów (ROA) 1.35% 1.93%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-01-02 01/2019 262 1417
Poz. 1417. CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE „NOWY
ŚWIAT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000044482. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86796/18/509]

W dniu 19.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻMIGRODZKA SZY-
MAŃSKA 2. ANNA 3. 61012801922
Poz. 1417. CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE „NOWY
ŚWIAT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000044482. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86796/18/509]

W dniu 19.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻMIGRODZKA SZY-
MAŃSKA 2. ANNA 3. 61012801922

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki