Szczegóły spółki

Nazwa CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5570003305
REGON 090533210
KRS 0000044235
Adres ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno
Telefon 614 154 330
Faks 614 154 330
E-mail info@izoplo.pl
WWW b.d.
PKD
  • 2365Z — produkcja cementu wzmocnionego włóknem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.23 0.24
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.3 0.31
Płynność bieżąca (CR) 4.69 4.61
Płynność szybka (QR) 3.89 3.74
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.3 0.31
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.82% 3.26%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.47% 3.06%
Rentowność aktywów (ROA) 1.9% 2.33%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-05 129/2019 1071 569744
Poz. 569744. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/134645/19/807]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569744. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/134645/19/807]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1071 569745
Poz. 569745. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/134645/19/208]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569745. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/134645/19/208]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1071 569746
Poz. 569746. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/134645/19/609]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569746. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/134645/19/609]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1071 569747
Poz. 569747. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/134645/19/10]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569747. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/134645/19/10]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-09 89/2019 591 277475
Poz. 277475. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8074/19/447]

W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SODEMANN 2. CHRI-
STOFFER wpisać: 2 1. HAVEMOSE POULSEN
2. KARL
Poz. 277475. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8074/19/447]

W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SODEMANN 2. CHRI-
STOFFER wpisać: 2 1. HAVEMOSE POULSEN
2. KARL
2019-01-07 04/2019 244 10676
Poz. 10676. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26462/18/597]

W dniu 28.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ANDER-
SEN 2. KARSTEN) wykreślić: 2. KARSTEN wpisać:
2. KARSTEN RIIS
Poz. 10676. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26462/18/597]

W dniu 28.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ANDER-
SEN 2. KARSTEN) wykreślić: 2. KARSTEN wpisać:
2. KARSTEN RIIS
2018-12-05 235/2018 261 1150139
Poz. 1150139. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23918/18/690]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. HOULBERG 2. RIKKE
ALSTED 2 1. MOESGARD 2. JACOB wpisać:
3 1. SODEMANN 2. CHRISTOFFER 4 1. ANDERSEN
2. KARSTEN
Poz. 1150139. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23918/18/690]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. HOULBERG 2. RIKKE
ALSTED 2 1. MOESGARD 2. JACOB wpisać:
3 1. SODEMANN 2. CHRISTOFFER 4 1. ANDERSEN
2. KARSTEN
2018-09-07 174/2018 371 364063
Poz. 364063. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/204508/18/162]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364063. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/204508/18/162]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 371 364064
Poz. 364064. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/204509/18/563]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364064. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/204509/18/563]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 371 364065
Poz. 364065. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/204510/18/275]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364065. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/204510/18/275]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 371 364066
Poz. 364066. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/204511/18/676]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364066. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.09.2001.
[RDF/204511/18/676]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-12 134/2018 367 265422
Poz. 265422. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11203/18/508]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. POHJALAINEN
2. JANNE MARTTI wpisać: 2 1. AXELSEN 2. TORBEN
Poz. 265422. CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000044235. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11203/18/508]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. POHJALAINEN
2. JANNE MARTTI wpisać: 2 1. AXELSEN 2. TORBEN

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki