Szczegóły spółki

Nazwa JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6170000864
REGON 250294031
KRS 0000043923
Adres ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2841Z — produkcja maszyn do obróbki metalu
 • 2893Z — produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.73 0.75
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.72 3.02
Płynność bieżąca (CR) 0.87 0.78
Płynność szybka (QR) 0.27 0.27
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.72 3.02
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -0.93% -1.7%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -3.61% -7.83%
Rentowność aktywów (ROA) -0.97% -1.95%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-14 135/2020 83 34442
Poz. 34442. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GRs 1/20.
[BMSiG-34272/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału
Gospodarczego, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyj-
nym Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek S.A z s. w Jarocinie,
KRS 0000043923, sygn. akt V GRs 1/20, postanowieniem
z dnia 3.07.2020 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 987
z późn. zm.; dalej: pr.rest.) zatwierdzono spis wierzytelności
złożony przez zarządcę w dniu 27.03.2020 r. oraz uzupeł-
niający spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu
20.04.2020 r.
Poz. 34442. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GRs 1/20.
[BMSiG-34272/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału
Gospodarczego, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyj-
nym Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek S.A z s. w Jarocinie,
KRS 0000043923, sygn. akt V GRs 1/20, postanowieniem
z dnia 3.07.2020 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 987
z późn. zm.; dalej: pr.rest.) zatwierdzono spis wierzytelności
złożony przez zarządcę w dniu 27.03.2020 r. oraz uzupeł-
niający spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu
20.04.2020 r.
2020-07-06 129/2020 466 382126
Poz. 382126. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/210022/20/524]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 382126. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/210022/20/524]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-06 129/2020 466 382127
Poz. 382127. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/210022/20/925]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 382127. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/210022/20/925]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-06 129/2020 466 382128
Poz. 382128. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/210023/20/637]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 382128. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/210023/20/637]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-06 129/2020 466 382129
Poz. 382129. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/210023/20/38]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 382129. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/210023/20/38]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-30 125/2020 483 361153
Poz. 361153. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIA-
REK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9396/20/239]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TERÄVÄ 2. ARI
wpisać: 2 1. SOBCZAK 2. ROMAN STANISŁAW
3. 61091513314
Poz. 361153. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIA-
REK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9396/20/239]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TERÄVÄ 2. ARI
wpisać: 2 1. SOBCZAK 2. ROMAN STANISŁAW
3. 61091513314
2020-06-19 118/2020 421 326931
Poz. 326931. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIA-
REK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8108/20/879]

W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BANASZAK
2. KRZYSZTOF 3. 85013012772 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
Poz. 326931. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIA-
REK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8108/20/879]

W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BANASZAK
2. KRZYSZTOF 3. 85013012772 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
2020-06-02 106/2020 108 24882
Poz. 24882. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GRs 1/20.
[BMSiG-24391/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału
Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restruk-
turyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyj-nym Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A z s. w Jarocinie,
KRS 0000043923, sygn. akt V GRs 1/20, zarządca złożył dnia
27.03.2020 r. spis wierzytelności.

W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postę-
powania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do
umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie
jest zgodny z jego oświadczeniem o którym mowa w art. 86
ust. 2 pkt 9 Prawa Restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie
złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku,
gdy wykaże że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego
niezależnych.

W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został
umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co
do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
Poz. 24882. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GRs 1/20.
[BMSiG-24391/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału
Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restruk-
turyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyj-nym Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A z s. w Jarocinie,
KRS 0000043923, sygn. akt V GRs 1/20, zarządca złożył dnia
27.03.2020 r. spis wierzytelności.

W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postę-
powania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do
umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie
jest zgodny z jego oświadczeniem o którym mowa w art. 86
ust. 2 pkt 9 Prawa Restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie
złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku,
gdy wykaże że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego
niezależnych.

W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został
umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co
do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
2020-06-02 106/2020 108 24883
Poz. 24883. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GRs 1/20.
[BMSiG-24396/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału
Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restruk-
turyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyj-
nym Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A z s. w Jarocinie,
KRS 0000043923, sygn. akt V GRs 1/20, zarządca złożył dnia
20.04.2020 r. uzupełniający spis wierzytelności.

W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postę-
powania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do
umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie
jest zgodny z jego oświadczeniem o którym mowa w art. 86
ust. 2 pkt 9 Prawa Restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie
złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku,
gdy wykaże że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego
niezależnych.

W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został
umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co
do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
Poz. 24883. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GRs 1/20.
[BMSiG-24396/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału
Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restruk-
turyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyj-
nym Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A z s. w Jarocinie,
KRS 0000043923, sygn. akt V GRs 1/20, zarządca złożył dnia
20.04.2020 r. uzupełniający spis wierzytelności.

W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postę-
powania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do
umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie
jest zgodny z jego oświadczeniem o którym mowa w art. 86
ust. 2 pkt 9 Prawa Restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie
złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku,
gdy wykaże że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego
niezależnych.

W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został
umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co
do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
2020-05-15 94/2020 14 21613
Poz. 21613. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r.
[BMSiG-21238/2020]

Prezes Zarządu Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka
Akcyjna w Jarocinie, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, podjął decyzję
o zwołaniu na dzień 15 czerwca 2020 r., godz. 1000, w Kance-
larii Notarialnej w Poznaniu, ul. Garbary 71/42, Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym
porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Skrutacyjnej
    oraz Uchwał i Wniosków.
   4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego zdolności do podejmowania
    uchwał.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz spra-
    wozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
   7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
    obrotowy 2019.
   8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
       za 2019 r., składającego z wprowadzenia do spra-
       wozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków
       i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu)
       własnym, rachunku przepływów pieniężnych
       dodatkowych informacji i objaśnień,
     b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki w 2019 r.,
     c) pokrycia straty netto powstałej w okresie sprawoz-
       dawczym 2019 r.,
     d) dalszego funkcjonowania Spółki w związku
       z art. 397 KSH,
     e) udzielenia członkom Zarządu pokwitowania
       z wykonania obowiązków w roku 2019 r.,     f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
      z działalności w 2019 r.,
    g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej pokwitowa-
      nia z wykonania obowiązków w roku 2019,
    h) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjona-
      riuszy Spółki.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.
Poz. 21613. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r.
[BMSiG-21238/2020]

Prezes Zarządu Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka
Akcyjna w Jarocinie, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, podjął decyzję
o zwołaniu na dzień 15 czerwca 2020 r., godz. 1000, w Kance-
larii Notarialnej w Poznaniu, ul. Garbary 71/42, Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym
porządkiem obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Skrutacyjnej
    oraz Uchwał i Wniosków.
   4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego zdolności do podejmowania
    uchwał.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz spra-
    wozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
   7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
    obrotowy 2019.
   8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
       za 2019 r., składającego z wprowadzenia do spra-
       wozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków
       i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu)
       własnym, rachunku przepływów pieniężnych
       dodatkowych informacji i objaśnień,
     b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki w 2019 r.,
     c) pokrycia straty netto powstałej w okresie sprawoz-
       dawczym 2019 r.,
     d) dalszego funkcjonowania Spółki w związku
       z art. 397 KSH,
     e) udzielenia członkom Zarządu pokwitowania
       z wykonania obowiązków w roku 2019 r.,     f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
      z działalności w 2019 r.,
    g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej pokwitowa-
      nia z wykonania obowiązków w roku 2019,
    h) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjona-
      riuszy Spółki.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.
2020-03-13 51/2020 93 14569
Poz. 14569. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923 SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GR 1/20.
[BMSiG-13870/2020]

Postanowieniem z dn. 26.02.2020 r. Sąd Rejonowy
w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt
V GR 1/20 otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika Jaro-
cińska Fabryka Obrabiarek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaro-
cinie, numer KRS 0000043923. Pozostawiono zarząd własny
dłużnikowi.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi
Dobrowolskiej oraz zarządcę w osobie Leszka Burzyńskiego,
numer licencji 1389.

Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościo-
wego (Dz. U. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma cha-
rakter postępowania głównego.

Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygnaturą
V GRs 1/20.

Art. 237. Prawo restrukturyzacyjne
 1) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszcze-
   nia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postę-   powania układowego w Monitorze Sądowym i Gospo-
   darczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce
   zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdo-
   wały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia
   obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszo-
   nego postępowania układowego w Monitorze Sądowym
   i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowie-
   nie o otwarciu postępowania wyłącznie w części doty-
   czącej jurysdykcji sądów polskich.
  2) O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Monitorze
   Sadowym i Gospodarczym.

Art. 290 Prawo restrukturyzacyjne
 Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia
 postępowania układowego przepisy art. 236 i art. 237 sto-
 suje się odpowiednio.
Poz. 14569. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923 SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GR 1/20.
[BMSiG-13870/2020]

Postanowieniem z dn. 26.02.2020 r. Sąd Rejonowy
w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt
V GR 1/20 otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika Jaro-
cińska Fabryka Obrabiarek Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaro-
cinie, numer KRS 0000043923. Pozostawiono zarząd własny
dłużnikowi.

Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi
Dobrowolskiej oraz zarządcę w osobie Leszka Burzyńskiego,
numer licencji 1389.

Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościo-
wego (Dz. U. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma cha-
rakter postępowania głównego.

Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygnaturą
V GRs 1/20.

Art. 237. Prawo restrukturyzacyjne
 1) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszcze-
   nia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postę-   powania układowego w Monitorze Sądowym i Gospo-
   darczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce
   zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdo-
   wały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia
   obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszo-
   nego postępowania układowego w Monitorze Sądowym
   i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowie-
   nie o otwarciu postępowania wyłącznie w części doty-
   czącej jurysdykcji sądów polskich.
  2) O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Monitorze
   Sadowym i Gospodarczym.

Art. 290 Prawo restrukturyzacyjne
 Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia
 postępowania układowego przepisy art. 236 i art. 237 sto-
 suje się odpowiednio.
2020-02-28 41/2020 15 10894
Poz. 10894. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 wrze-
śnia 2001 r.
[BMSiG-10370/2020]

Prezes Zarządu Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółki Akcyj-
nej w Jarocinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz art. 18 ust. 3 Statutu Spółki, pod-
jął decyzję o zwołaniu na dzień 23 marca 2020 r., godz. 1000,
w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, ul. Garbary 71/42, Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z nastę-
pującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  7. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nad-
   zorczej.
  8. Zakończenie Zgromadzenia.


      III.

 OGŁOSZENIA WYMAGANE

   PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 10894. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 wrze-
śnia 2001 r.
[BMSiG-10370/2020]

Prezes Zarządu Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółki Akcyj-
nej w Jarocinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz art. 18 ust. 3 Statutu Spółki, pod-
jął decyzję o zwołaniu na dzień 23 marca 2020 r., godz. 1000,
w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, ul. Garbary 71/42, Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z nastę-
pującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  7. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nad-
   zorczej.
  8. Zakończenie Zgromadzenia.


      III.

 OGŁOSZENIA WYMAGANE

   PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2020-02-25 38/2020 290 85987
Poz. 85987. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIA-
REK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3982/20/494]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. TERÄVÄ 2. ARI
Poz. 85987. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIA-
REK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3982/20/494]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. TERÄVÄ 2. ARI
2020-02-03 22/2020 259 49611
Poz. 49611. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIA-
REK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27547/19/135]

W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści: 
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. CARLSSON 2. ANDERS LARS - GÖSTA


3. 56120916233) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
- CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY
DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
PREZESA ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. CARLSSON 2. ANDERS
Poz. 49611. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIA-
REK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27547/19/135]

W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści: 
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. CARLSSON 2. ANDERS LARS - GÖSTA


3. 56120916233) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
- CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY
DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
PREZESA ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. CARLSSON 2. ANDERS
2019-11-26 228/2019 341 1141254
Poz. 1141254. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIA-
REK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24200/19/528]

W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RZEPCZYK
2. EWA 3. 61121513327 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1141254. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIA-
REK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24200/19/528]

W dniu 20.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RZEPCZYK
2. EWA 3. 61121513327 4. PROKURA SAMOISTNA
2019-07-17 137/2019 17 37218
Poz. 37218. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r.
[BMSiG-37199/2019]

Zarząd Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka Akcyjna
w Jarocinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 18 ust. 3 Statutu Spółki podjął decyzję,
o zwołaniu na dzień 20 sierpnia 2019 r., godz. 1000, w Kance-
larii Notarialnej w Poznaniu, ul. Garbary 71/42, Nadzwyczaj-
nego Walnego, Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 7. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
 8. Zakończenie Zgromadzenia.
Poz. 37218. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r.
[BMSiG-37199/2019]

Zarząd Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka Akcyjna
w Jarocinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 18 ust. 3 Statutu Spółki podjął decyzję,
o zwołaniu na dzień 20 sierpnia 2019 r., godz. 1000, w Kance-
larii Notarialnej w Poznaniu, ul. Garbary 71/42, Nadzwyczaj-
nego Walnego, Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 7. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
 8. Zakończenie Zgromadzenia.
2019-07-11 133/2019 1122 649550
Poz. 649550. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/141734/19/104]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649550. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/141734/19/104]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1122 649551
Poz. 649551. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/141734/19/505]W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649551. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/141734/19/505]W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1122 649552
Poz. 649552. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/141734/19/906]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649552. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/141734/19/906]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1122 649553
Poz. 649553. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/141734/19/307]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649553. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/141734/19/307]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-24 120/2019 578 444301
Poz. 444301. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIA-
REK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11899/19/412]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TONDAŚ 2. ROBERT 3. 69080313637 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CARLSSON
2. ANDERS LARS - GÖSTA 3. 56120916233 5. PRE-
ZES ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA
CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 444301. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIA-
REK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11899/19/412]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TONDAŚ 2. ROBERT 3. 69080313637 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CARLSSON
2. ANDERS LARS - GÖSTA 3. 56120916233 5. PRE-
ZES ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA
CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
2018-08-07 152/2018 209 311156
Poz. 311156. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/161192/18/0]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311156. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/161192/18/0]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-07 152/2018 209 311157
Poz. 311157. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/161193/18/401]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311157. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/161193/18/401]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-07 152/2018 209 311158
Poz. 311158. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/161194/18/802]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311158. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000043923. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.09.2001.
[RDF/161194/18/802]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-26 82/2018 13 17658
Poz. 17658. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r.
[BMSiG-16995/2018]

Prezes Zarządu Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka
Akcyjna w Jarocinie, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, podjął decyzję
o zwołaniu na dzień 8 czerwca 2018 r., godz. 1000, w Kance-
larii Notarialnej w Poznaniu, ul. Garbary 71/42, Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Uchwał i Wnio-
    sków oraz Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za rok obrotowy 2017.
  8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     2017 r., składającego z wprowadzenia do sprawoz-
     dania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat,
     dodatkowych informacji, objaśnień;
    b) pokrycia straty netto powstałej w okresie sprawoz-
     dawczym 2017 r.,   c) udzielenia członkom Zarządu pokwitowania z wyko-
     nania obowiązków w roku 2017,
   d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno-
     ści w 2017 r.,
   e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej pokwitowania
     z wykonania obowiązków w roku 2017.
  9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
Poz. 17658. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 września 2001 r.
[BMSiG-16995/2018]

Prezes Zarządu Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka
Akcyjna w Jarocinie, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, podjął decyzję
o zwołaniu na dzień 8 czerwca 2018 r., godz. 1000, w Kance-
larii Notarialnej w Poznaniu, ul. Garbary 71/42, Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Uchwał i Wnio-
    sków oraz Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za rok obrotowy 2017.
  8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     2017 r., składającego z wprowadzenia do sprawoz-
     dania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat,
     dodatkowych informacji, objaśnień;
    b) pokrycia straty netto powstałej w okresie sprawoz-
     dawczym 2017 r.,   c) udzielenia członkom Zarządu pokwitowania z wyko-
     nania obowiązków w roku 2017,
   d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno-
     ści w 2017 r.,
   e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej pokwitowania
     z wykonania obowiązków w roku 2017.
  9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki