Szczegóły spółki

Nazwa ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO "FILTEX" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7291016600
REGON 470956935
KRS 0000041689
Adres ul. Senatorska 35/37, 93-192 Łódź
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 1395Z — produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-05-11 90/2020 22
Poz. 20888. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FILTEX”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041689. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSiG-20571/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FIL-
TEX” z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi
Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego - pod numerem KRS 0000041689, w dniu 6 wrze-
śnia 2001 r. zwołuje w dniu 20 czerwca 2020 r., o godzinie 900,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w Łodzi, ul. Senator-
ska 35/37.... (rozwiń)
Poz. 20888. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FILTEX”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041689. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSiG-20571/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FIL-
TEX” z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi
Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego - pod numerem KRS 0000041689, w dniu 6 wrze-
śnia 2001 r. zwołuje w dniu 20 czerwca 2020 r., o godzinie 900,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w Łodzi, ul. Senator-
ska 35/37.... (rozwiń)
2019-12-19 245/2019 311
Poz. 1181762. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO
„FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28789/19/494]

W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu... (rozwiń)
Poz. 1181762. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO
„FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28789/19/494]

W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu... (rozwiń)
2019-03-20 56/2019 15
Poz. 14749. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FILTEX”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041689. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSiG-14314/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FIL-
TEX” z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-
-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000041689, w dniu 6 września 2001 r.,
zwołuje w dniu 1 czerwca 2019 r., o godzinie 1000, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki, w Łodzi, ul. Senator-
ska 35/37.... (rozwiń)
Poz. 14749. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FILTEX”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041689. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSiG-14314/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FIL-
TEX” z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-
-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000041689, w dniu 6 września 2001 r.,
zwołuje w dniu 1 czerwca 2019 r., o godzinie 1000, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki, w Łodzi, ul. Senator-
ska 35/37.... (rozwiń)
2018-07-30 146/2018 259
Poz. 302187. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO
„FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.09.2001.
[RDF/152890/18/969]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302187. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO
„FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.09.2001.
[RDF/152890/18/969]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-30 146/2018 259
Poz. 302188. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO
„FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.09.2001.
[RDF/152891/18/370]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302188. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO
„FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 06.09.2001.
[RDF/152891/18/370]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-30 146/2018 259
Poz. 302189. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FIL-
TEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.09.2001.
[RDF/152892/18/771]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017... (rozwiń)
Poz. 302189. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FIL-
TEX” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000041689. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.09.2001.
[RDF/152892/18/771]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017... (rozwiń)
2018-04-12 72/2018 15
Poz. 15329. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FILTEX”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041689. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSiG-14727/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FIL-
TEX” z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-
-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000041689, w dniu 6 września 2001 r.
zwołuje w dniu 9 czerwca 2018 r., o godzinie 1000, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, w Łodzi, ul. Senatorska 35/37.... (rozwiń)
Poz. 15329. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FILTEX”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041689. SĄD REJO-
NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSiG-14727/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FIL-
TEX” z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-
-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000041689, w dniu 6 września 2001 r.
zwołuje w dniu 9 czerwca 2018 r., o godzinie 1000, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, w Łodzi, ul. Senatorska 35/37.... (rozwiń)