Szczegóły spółki

Nazwa SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9221332679
REGON 950273811
KRS 0000041580
Adres ul. Szczebrzeska lok. 19, 22-400 Zamość
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2893Z — produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.42 0.42
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.72 0.74
Płynność bieżąca (CR) 5.02 3.65
Płynność szybka (QR) 2.79 2.05
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.72 0.74
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.64% 9.69%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 21.37% 26.89%
Rentowność aktywów (ROA) 12.44% 15.48%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-20 12/2020 309 28121
Poz. 28121. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000041580. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/568/20/641]

W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOMASZ@SPO-
MASZ.BIZ.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
SPOMASZ.BIZ.PL
Poz. 28121. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000041580. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/568/20/641]

W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOMASZ@SPO-
MASZ.BIZ.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
SPOMASZ.BIZ.PL
2019-07-30 146/2019 1160 910261
Poz. 910261. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.09.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12715/19/210]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHOJ-
NACKI 2. TOMASZ 3. 59060617556 2 1. BERGIEL
2. MARIA 3. 59090510906 3 1. STADNIK 2. KRZYSZ-
TOF 3. 58121209473 wpisać: 4 1. PIKUZIŃSKI
2. ANDRZEJ 3. 78022306075 5 1. MAŚLANY
2. RYSZARD 3. 50053103199 6 1. PALAK 2. KAZI-
MIERZ 3. 56042118298
Poz. 910261. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.09.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12715/19/210]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHOJ-
NACKI 2. TOMASZ 3. 59060617556 2 1. BERGIEL
2. MARIA 3. 59090510906 3 1. STADNIK 2. KRZYSZ-
TOF 3. 58121209473 wpisać: 4 1. PIKUZIŃSKI
2. ANDRZEJ 3. 78022306075 5 1. MAŚLANY
2. RYSZARD 3. 50053103199 6 1. PALAK 2. KAZI-
MIERZ 3. 56042118298
2019-06-28 124/2019 804 483750
Poz. 483750. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/126682/19/786]W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483750. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/126682/19/786]W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 804 483751
Poz. 483751. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/126682/19/187]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483751. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/126682/19/187]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 804 483752
Poz. 483752. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/126682/19/588]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483752. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/126682/19/588]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 804 483753
Poz. 483753. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/126682/19/989]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483753. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/126682/19/989]

W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-08-07 152/2018 212 311218
Poz. 311218. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/159298/18/68]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311218. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/159298/18/68]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-07 152/2018 212 311219
Poz. 311219. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/159299/18/469]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311219. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/159299/18/469]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-07 152/2018 212 311220
Poz. 311220. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/159300/18/72]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311220. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/159300/18/72]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-07 152/2018 212 311221
Poz. 311221. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/159301/18/473]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311221. SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000041580. SYSTEM, wpis do
rejestru: 06.09.2001.
[RDF/159301/18/473]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki