Szczegóły spółki

Nazwa FABRYKA WÓDEK "POLMOS ŁAŃCUT" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8150002890
REGON 690009127
KRS 0000038445
Adres ul. Kolejowa 1, 37-100 Łańcut
Telefon 172 254 261
Faks 172 254 261
E-mail sekretariat@polmoslancut.com.pl
WWW www.polmoslancut.com.pl
PKD
  • 1101Z — destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.04 1.05
Zadłużenie / kapitał (D/E) -23.24 -22.91
Płynność bieżąca (CR) 0.66 0.49
Płynność szybka (QR) 0.63 0.46
Złota/srebrna reguła bilansowa -23.24 -22.91
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -36.18% 1.13%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 597.58% -35.86%
Rentowność aktywów (ROA) -26.87% 1.64%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-20 76/2020 388 183363
Poz. 183363. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/576/20/160]

W dniu 02.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RYMAREK
2. TOMASZ EUZEBIUSZ 3. 68120201154 4. PRO-
KURENT SPÓŁKI UMOCOWANY DO DZIAŁANIA
ŁĄCZNIE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB DRUGIM
PROKURENTEM SPÓŁKI.
Poz. 183363. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/576/20/160]

W dniu 02.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RYMAREK
2. TOMASZ EUZEBIUSZ 3. 68120201154 4. PRO-
KURENT SPÓŁKI UMOCOWANY DO DZIAŁANIA
ŁĄCZNIE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB DRUGIM
PROKURENTEM SPÓŁKI.
2019-12-13 241/2019 390 1172519
Poz. 1172519. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14687/19/300]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. JURGELEVIČ 2. GENADIJ 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. COOPER 2. ROBERT
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1172519. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14687/19/300]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. JURGELEVIČ 2. GENADIJ 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. COOPER 2. ROBERT
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-12 134/2019 1108 669418
Poz. 669418. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/144305/19/859]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669418. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/144305/19/859]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1108 669419
Poz. 669419. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/144305/19/260]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669419. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/144305/19/260]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1108 669420
Poz. 669420. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/144305/19/661]
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669420. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/144305/19/661]
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1108 669421
Poz. 669421. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃCUT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/144305/19/62]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669421. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃCUT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/144305/19/62]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 592 452669
Poz. 452669. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/124183/19/342]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 452669. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/124183/19/342]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-06-25 121/2019 592 452670
Poz. 452670. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/124183/19/743]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 452670. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/124183/19/743]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-06-25 121/2019 593 452671
Poz. 452671. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃCUT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/124183/19/144]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 452671. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃCUT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/124183/19/144]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1080 833002
Poz. 833002. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/564506/18/612]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833002. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/564506/18/612]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1074 753214
Poz. 753214. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/518118/18/580]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753214. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃ-
CUT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/518118/18/580]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-17 202/2018 915 674830
Poz. 674830. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃCUT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/500361/18/5]

W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 674830. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃCUT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RDF/500361/18/5]

W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-09 89/2018 317 118378
Poz. 118378. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃCUT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SĄD REJO-
NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3529/18/994]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. DAUNYS 2. JOUZAS 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 118378. FABRYKA WÓDEK „POLMOS ŁAŃCUT”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000038445. SĄD REJO-
NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3529/18/994]

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. DAUNYS 2. JOUZAS 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki