Szczegóły spółki

Nazwa CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8630001399
REGON 830000977
KRS 0000038326
Adres ul. ks. Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2351Z — produkcja cementu
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-01-29 19/2020 269
Poz. 42858. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1976/20/635]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MALICKI 2. STEFAN 3. 52022306358 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 42858. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1976/20/635]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MALICKI 2. STEFAN 3. 52022306358 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-08-13 156/2019 356
Poz. 967845. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/54400/19/751]

W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LATO 2. GRZEGORZ PIOTR 3. 71061309814
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 967845. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/54400/19/751]

W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LATO 2. GRZEGORZ PIOTR 3. 71061309814
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-06-26 122/2019 642
Poz. 463373. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/125466/19/323]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463373. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/125466/19/323]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 642
Poz. 463374. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/125466/19/724]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463374. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/125466/19/724]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 642
Poz. 463375. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/125466/19/125]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463375. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/125466/19/125]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 642
Poz. 463376. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/125466/19/526]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463376. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/125466/19/526]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 642
Poz. 463377. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/125466/19/927]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Poz. 463377. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/125466/19/927]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
2019-02-01 23/2019 204
Poz. 51066. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3508/19/954]

W dniu 25.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GRUPA
OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. CEMENT
OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA... (rozwiń)
Poz. 51066. CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3508/19/954]

W dniu 25.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GRUPA
OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. CEMENT
OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA... (rozwiń)
2018-11-20 224/2018 1703
Poz. 1092186. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60209/18/878]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK DOKONANE NA
PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO
MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ OLSZTYŃSKIE
KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA GRUPĘ
OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKĘ PRZEJMU-
JĄCĄ). UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO... (rozwiń)
Poz. 1092186. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60209/18/878]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK DOKONANE NA
PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO
MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ OLSZTYŃSKIE
KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA GRUPĘ
OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKĘ PRZEJMU-
JĄCĄ). UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO... (rozwiń)
2018-06-15 115/2018 320
Poz. 184737. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326.SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/37121/18/687]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 184737. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326.SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/37121/18/687]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-15 115/2018 320
Poz. 184738. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326.SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/37122/18/88]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 184738. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326.SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/37122/18/88]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-15 115/2018 320
Poz. 184739. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/37123/18/489]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 184739. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/37123/18/489]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-15 115/2018 320
Poz. 184740. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326.SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/37124/18/890]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 184740. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326.SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/37124/18/890]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-15 115/2018 320
Poz. 184741. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326.SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/37125/18/291]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Poz. 184741. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326.SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[RDF/37125/18/291]

W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
2018-04-10 70/2018 230
Poz. 95413. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16786/18/139]

W dniu 03.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK DOKONANE NA
PODSTAWIE ART.492 §1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO
MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ CEMENTY OŻA-
ROWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA
GRUPĘ OŻARÓW SPÓŁKĘ AKCYJNĄ (SPÓŁKĘ
PRZEJMUJĄCĄ). UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJ-
NEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIU-
SZY GRUPY OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z DN.
08.03.2018R. - REP.A NR 1268/2018, NOTARIUSZ
SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CEMENTY
OŻAROWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ Z DN. 07.03.2018R. - REP.A NR
1386/2018, NOTARIUSZ ANDRZEJ UBA, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI.
Poz. 95413. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000038326. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16786/18/139]

W dniu 03.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK DOKONANE NA
PODSTAWIE ART.492 §1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO
MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ CEMENTY OŻA-
ROWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA
GRUPĘ OŻARÓW SPÓŁKĘ AKCYJNĄ (SPÓŁKĘ
PRZEJMUJĄCĄ). UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJ-
NEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIU-
SZY GRUPY OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z DN.
08.03.2018R. - REP.A NR 1268/2018, NOTARIUSZ
SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CEMENTY
OŻAROWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ Z DN. 07.03.2018R. - REP.A NR
1386/2018, NOTARIUSZ ANDRZEJ UBA, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI.
2018-03-20 56/2018 15
Poz. 11805. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000038326. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-11135/2018]

Zarząd Spółki Grupa Ożarów Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, działając w trybie art. 312 § 7 k.s.h. w związku
z art. 5031 § 1 pkt 3 i § 2 k.s.h., informuje o złożeniu przez
biegłego rewidenta Zbigniewa Radka w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Opinii niezależnego biegłego
rewidenta z dnia 1.03.2018 r. wraz z jej uzupełnieniem z dnia
6.03.2018 r.
Poz. 11805. GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000038326. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-11135/2018]

Zarząd Spółki Grupa Ożarów Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, działając w trybie art. 312 § 7 k.s.h. w związku
z art. 5031 § 1 pkt 3 i § 2 k.s.h., informuje o złożeniu przez
biegłego rewidenta Zbigniewa Radka w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Opinii niezależnego biegłego
rewidenta z dnia 1.03.2018 r. wraz z jej uzupełnieniem z dnia
6.03.2018 r.