Szczegóły spółki

Nazwa MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198
Adres ul. Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Telefon 126 176 601
Faks 126 176 601
E-mail marr@marr.pl
WWW b.d.
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
  • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 8560Z — działalność wspomagająca edukację
  • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.19 0.3
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.24 0.42
Płynność bieżąca (CR) 2.8 1.91
Płynność szybka (QR) 2.8 1.9
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.24 0.42
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 19.42% 10.04%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.67% 2.25%
Rentowność aktywów (ROA) 2.96% 1.58%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki