Szczegóły spółki

Nazwa SUPER KRAK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6771003991
REGON 350732551
KRS 0000032563
Adres ul. Bociana 6, 31-231 Kraków
Telefon 0124150293
Faks 0124150293
E-mail b.d.
WWW www.superkrak.com.pl
PKD
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.04 0.05
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.05 0.05
Płynność bieżąca (CR) 17.53 14.75
Płynność szybka (QR) 3.15 5.51
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.05 0.05
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 37.05% 7.96%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.04% 2.15%
Rentowność aktywów (ROA) 3.86% 2.04%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-11-20 224/2018 1722 1092444
Poz. 1092444. SUPER KRAK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000032563. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.07.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/29923/18/432]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MACHETA 2. ANDRZEJ ALEKSANDER
3. 65112802474 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WOŁ-
KOWSKI 2. WOJCIECH JERZY 3. 72021200798
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. PIĘ-
TAK 2. MARIUSZ ANDRZEJ 3. 70052705536 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. SKUCIŃSKA DEJ 2. MAG-
DALENA ANITA 3. 73102800506 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1092444. SUPER KRAK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000032563. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.07.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/29923/18/432]

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MACHETA 2. ANDRZEJ ALEKSANDER
3. 65112802474 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WOŁ-
KOWSKI 2. WOJCIECH JERZY 3. 72021200798
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. PIĘ-
TAK 2. MARIUSZ ANDRZEJ 3. 70052705536 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. SKUCIŃSKA DEJ 2. MAG-
DALENA ANITA 3. 73102800506 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
2018-09-13 178/2018 556 398870
Poz. 398870. SUPER KRAK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000032563. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.07.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19353/18/782]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.06.2018 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.
A NR 4398/2018 - ZMIANA §16 UST.2 PKT H/ STA-
TUTU
Poz. 398870. SUPER KRAK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000032563. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.07.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19353/18/782]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.06.2018 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.
A NR 4398/2018 - ZMIANA §16 UST.2 PKT H/ STA-
TUTU

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki