Szczegóły spółki

Nazwa MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA W TRZEBINI
NIP 6280000629
REGON 270558543
KRS 0000032343
Adres ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 9420Z — działalność związków zawodowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.64 0.68
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.77 2.16
Płynność bieżąca (CR) 1.34 1.29
Płynność szybka (QR) 1.16 1.14
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.77 2.16
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -0.05% 0.15%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -1.84% 6.26%
Rentowność aktywów (ROA) -0.66% 1.98%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-09 70/2020 138 153647
Poz. 153647. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA
AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.09.2001.
[RDF/193400/20/642]

W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 153647. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA
AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.09.2001.
[RDF/193400/20/642]

W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-09 70/2020 138 153648
Poz. 153648. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA
AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.09.2001.
[RDF/193400/20/43]

W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 153648. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA
AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.09.2001.
[RDF/193400/20/43]

W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-06-05 108/2019 400 360773
Poz. 360773. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA
AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4947/19/312]

W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
Poz. 360773. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA
AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4947/19/312]

W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
2019-04-24 80/2019 560 238916
Poz. 238916. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE
SPÓŁKA AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5000/19/383]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.03.2019 R. - ZMIANA § 3 UST. 1; § 18 PKT D);
§ 24 UST. 1 PKT E); § 24 UST. 3; § 26 PKT C); § 27
UST. 3; § 28 UST. 1 ORAZ § 29 UST. 1; - DODANIE
PKT 6 W § 9 ORAZ LIT. C) W § 13 UST. 2
Poz. 238916. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE
SPÓŁKA AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5000/19/383]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.03.2019 R. - ZMIANA § 3 UST. 1; § 18 PKT D);
§ 24 UST. 1 PKT E); § 24 UST. 3; § 26 PKT C); § 27
UST. 3; § 28 UST. 1 ORAZ § 29 UST. 1; - DODANIE
PKT 6 W § 9 ORAZ LIT. C) W § 13 UST. 2
2019-01-02 01/2019 276 1544
Poz. 1544. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA
AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19568/18/310]

W dniu 19.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. DURA 2. ZBIGNIEW 3. 74032709536 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 2 1. ŁOŚ 2. WIESŁAW 3. 62030315338
5. CZŁONEK ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMI-
SJA REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. DURA 2. ZBI-
GNIEW 3. 74032709536 wpisać: 2 1. JASKÓLSKI
2. MAREK 3. 77070216958 3 1. KĘSEK 2. BOGU-
SŁAWA 3. 63040304707 4 1. JOCHYMEK 2. ŁUKASZ
3. 81091015630

     x) instytucje badawcze
Poz. 1544. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA
AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19568/18/310]

W dniu 19.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. DURA 2. ZBIGNIEW 3. 74032709536 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 2 1. ŁOŚ 2. WIESŁAW 3. 62030315338
5. CZŁONEK ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMI-
SJA REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. DURA 2. ZBI-
GNIEW 3. 74032709536 wpisać: 2 1. JASKÓLSKI
2. MAREK 3. 77070216958 3 1. KĘSEK 2. BOGU-
SŁAWA 3. 63040304707 4 1. JOCHYMEK 2. ŁUKASZ
3. 81091015630

     x) instytucje badawcze
2018-11-06 215/2018 1271 928960
Poz. 928960. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA
AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5894/18/681]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej MONIKA.MALCZYK-
-NOWAK@ORLEN.PL
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 928960. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA
AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5894/18/681]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej MONIKA.MALCZYK-
-NOWAK@ORLEN.PL
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
2018-06-26 122/2018 479 214976
Poz. 214976. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE
SPÓŁKA AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/9431/18/432]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MATZ 2. JACEK 3. 65021701697 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 2 1. MATZ 2. GRAŻYNA 3. 66092005824
5. CZŁONEK ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMI-
SJA REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. BEDNARSKI
2. JANUSZ 3. 58011009857
     x) instytucje badawcze
Poz. 214976. MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY
ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE
SPÓŁKA AKCYJNA W TRZEBINI. KRS 0000032343.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/9431/18/432]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MATZ 2. JACEK 3. 65021701697 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 2 1. MATZ 2. GRAŻYNA 3. 66092005824
5. CZŁONEK ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMI-
SJA REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. BEDNARSKI
2. JANUSZ 3. 58011009857
     x) instytucje badawcze

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki