Szczegóły spółki

Nazwa ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5980004178
REGON 210506872
KRS 0000028810
Adres ul. Obodrzycka 73, 61-249 Poznań
Telefon 7582081, wewn. 205
Faks 7582081
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4519Z — sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.73 0.8
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.74 4.09
Płynność bieżąca (CR) 1.26 1.17
Płynność szybka (QR) 0.48 0.42
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.74 4.09
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.19% 2.11%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 28.1% 36.5%
Rentowność aktywów (ROA) 7.51% 7.17%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-17 137/2019 1122 729879
Poz. 729879. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/150035/19/194]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729879. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/150035/19/194]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1122 729880
Poz. 729880. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/150035/19/595]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729880. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/150035/19/595]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1122 729881
Poz. 729881. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/150036/19/307]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729881. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/150036/19/307]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1122 729882
Poz. 729882. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/150036/19/708]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729882. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/150036/19/708]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 406 287536
Poz. 287536. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/27327/18/288]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. JARNICKI 2. WIESŁAW ZDZISŁAW
3. 57041312058 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. MATUSZEWSKI 2. MAREK PRZEMY-
SŁAW 3. 77053107275 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. ODULIŃSKI 2. PIOTR STANISŁAW
3. 59102005097 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 287536. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/27327/18/288]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. JARNICKI 2. WIESŁAW ZDZISŁAW
3. 57041312058 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. MATUSZEWSKI 2. MAREK PRZEMY-
SŁAW 3. 77053107275 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. ODULIŃSKI 2. PIOTR STANISŁAW
3. 59102005097 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-05-14 92/2019 406 287537
Poz. 287537. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33162/18/88]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZYNDRALEWICZ
2. GABRIELA 3. 69013002625 wpisać: 2 1. SZCZE-
PAŃSKI 2. TOMASZ JÓZEF 3. 72071800832
Poz. 287537. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33162/18/88]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZYNDRALEWICZ
2. GABRIELA 3. 69013002625 wpisać: 2 1. SZCZE-
PAŃSKI 2. TOMASZ JÓZEF 3. 72071800832
2018-09-20 183/2018 647 448749
Poz. 448749. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/279710/18/881]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448749. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/279710/18/881]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-20 183/2018 647 448750
Poz. 448750. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/279711/18/282]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448750. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/279711/18/282]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-20 183/2018 648 448751
Poz. 448751. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/279712/18/683]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448751. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/279712/18/683]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-20 183/2018 648 448752
Poz. 448752. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/279713/18/84]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 448752. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 17.07.2001.
[RDF/279713/18/84]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-19 117/2018 368 193042
Poz. 193042. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11866/18/243]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ON ROAD TRUCK
SERVICES S.A. ODDZIAŁ W NIEPRUSZEWIE 2. kraj


POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃSKI gmina BUK miejscowość NIEPRU-
SZEWO 3. miejscowość NIEPRUSZEWO ulica
UL. ŚWIERKOWA nr domu 2 kod pocztowy 64-320
poczta BUK kraj POLSKA
Poz. 193042. ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000028810. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11866/18/243]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ON ROAD TRUCK
SERVICES S.A. ODDZIAŁ W NIEPRUSZEWIE 2. kraj


POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃSKI gmina BUK miejscowość NIEPRU-
SZEWO 3. miejscowość NIEPRUSZEWO ulica
UL. ŚWIERKOWA nr domu 2 kod pocztowy 64-320
poczta BUK kraj POLSKA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki