Szczegóły spółki

Nazwa MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7671498404
REGON 570872230
KRS 0000028223
Adres Nowa Wiśniewka 18, 77-411
Telefon 0672931919, wewn. 26
Faks 0672931919
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 0130Z — rozmnażanie roślin
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.26 0.7
Zadłużenie / kapitał (D/E) -4.85 2.39
Płynność bieżąca (CR) 0.03 0.09
Płynność szybka (QR) 0.03 0.07
Złota/srebrna reguła bilansowa -4.85 2.39
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -243.69% 8423.97%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 105.13% 177.91%
Rentowność aktywów (ROA) -27.29% 52.5%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-26 101/2020 89 23414
Poz. 23414. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Wiśniewce.
KRS 0000028223. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 lipca 2001 r., sygn. akt XI GRp 6/18.
[BMSiG-22963/2020]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wyko-
naniem układu przyjętego w ramach przyśpieszonego postę-
powania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dlaspraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłuż-
nika MYCELA S.A. w restrukturyzacji z s. w Nowej Wiśniewce
(KRS 0000028223), sygn. akt XI GRp 6/18, informuje, iż działa-
jąc na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
- Prawo Restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 6, Spra-
wozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz
wykonywania układu.

                 Nadzorca wykonania układu
                         Jacek Kieruj
                      (licencja doradcy
                restrukturyzacyjnego nr 1081)
Poz. 23414. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Wiśniewce.
KRS 0000028223. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 lipca 2001 r., sygn. akt XI GRp 6/18.
[BMSiG-22963/2020]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wyko-
naniem układu przyjętego w ramach przyśpieszonego postę-
powania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dlaspraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłuż-
nika MYCELA S.A. w restrukturyzacji z s. w Nowej Wiśniewce
(KRS 0000028223), sygn. akt XI GRp 6/18, informuje, iż działa-
jąc na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
- Prawo Restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 6, Spra-
wozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz
wykonywania układu.

                 Nadzorca wykonania układu
                         Jacek Kieruj
                      (licencja doradcy
                restrukturyzacyjnego nr 1081)
2020-03-04 44/2020 102 12218
Poz. 12218. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Wiśniewce.
KRS 0000028223. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 lipca 2001 r., sygn. akt XI GRp 6/18.
[BMSiG-11547/2020]

Nadzorca wykonania układu sprawujący nadzór nad wyko-
naniem układu przyjętego w ramach przyśpieszonego postę-
powania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłuż-
nika MYCELA S.A. w restrukturyzacji z s. w Nowej Wiśniewce
(KRS 0000028223), sygn. akt XI GRp 6/18, informuje, iż działa-
jąc na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
- Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, V. spra-
wozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz
wykonywania układu.
Poz. 12218. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Wiśniewce.
KRS 0000028223. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 lipca 2001 r., sygn. akt XI GRp 6/18.
[BMSiG-11547/2020]

Nadzorca wykonania układu sprawujący nadzór nad wyko-
naniem układu przyjętego w ramach przyśpieszonego postę-
powania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłuż-
nika MYCELA S.A. w restrukturyzacji z s. w Nowej Wiśniewce
(KRS 0000028223), sygn. akt XI GRp 6/18, informuje, iż działa-
jąc na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
- Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, V. spra-
wozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz
wykonywania układu.
2019-11-27 229/2019 89 61290
Poz. 61290. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA w Pozna-
niu, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt XI
GRp 6/18.
[BMSiG-61023/2019]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wyko-
naniem układu przyjętego w ramach przyśpieszonego postę-powania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłuż-
nika MYCELA S.A. w restrukturyzacji z s. w Nowej Wiśniewce
(KRS 0000028223), sygn. akt XI GRp 6/18, informuje, iż działa-
jąc na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
- Prawo Restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych IV. spra-
wozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz
wykonywania układu.

Nadzorca wykonania układu Jacek Kieruj (licencja doradcy
restrukturyzacyjnego nr 1081).
Poz. 61290. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA w Pozna-
niu, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt XI
GRp 6/18.
[BMSiG-61023/2019]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wyko-
naniem układu przyjętego w ramach przyśpieszonego postę-powania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłuż-
nika MYCELA S.A. w restrukturyzacji z s. w Nowej Wiśniewce
(KRS 0000028223), sygn. akt XI GRp 6/18, informuje, iż działa-
jąc na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
- Prawo Restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych IV. spra-
wozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz
wykonywania układu.

Nadzorca wykonania układu Jacek Kieruj (licencja doradcy
restrukturyzacyjnego nr 1081).
2019-10-07 194/2019 459 1060348
Poz. 1060348. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.07.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18237/19/575]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym 1 (dla pozycji: nr wpisu 27 data wpisu
12.06.2018) wpisać: 2. sposób 16.10.2018 data SĄD
REJONOWY POZNAŃ -STARE MIASTO W POZNA-
NIU WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY DO SPRAW UPA-
DŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, XI
GRP 6/18, ZATWIERDZENIE UKŁADU
Poz. 1060348. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.07.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18237/19/575]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym 1 (dla pozycji: nr wpisu 27 data wpisu
12.06.2018) wpisać: 2. sposób 16.10.2018 data SĄD
REJONOWY POZNAŃ -STARE MIASTO W POZNA-
NIU WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY DO SPRAW UPA-
DŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, XI
GRP 6/18, ZATWIERDZENIE UKŁADU
2019-09-11 176/2019 60 46871
Poz. 46871. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURY-
ZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223 SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA w Poznaniu, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18 lipca 200 r.
[BMSiG-46776/2019]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wyko-
naniem układu przyjętego w ramach przyśpieszonego postę-
powania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłuż-
nika MYCELA S.A. w restrukturyzacji z s. w Nowej Wiśniewce(KRS 0000028223), sygn. akt XI GRp 6/18, informuje, iż działa-
jąc na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
- Prawo Restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, I. i II. sprawoz-
danie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wyko-
nywania układu.

Nadzorca wykonania układu Jacek Kieruj (licencja doradcy
restrukturyzacyjnego nr 1081).
Poz. 46871. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURY-
ZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223 SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA w Poznaniu, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18 lipca 200 r.
[BMSiG-46776/2019]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wyko-
naniem układu przyjętego w ramach przyśpieszonego postę-
powania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłuż-
nika MYCELA S.A. w restrukturyzacji z s. w Nowej Wiśniewce(KRS 0000028223), sygn. akt XI GRp 6/18, informuje, iż działa-
jąc na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
- Prawo Restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, I. i II. sprawoz-
danie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wyko-
nywania układu.

Nadzorca wykonania układu Jacek Kieruj (licencja doradcy
restrukturyzacyjnego nr 1081).
2019-09-04 171/2019 68 45710
Poz. 45710. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt
XI GRp 6/18.
[BMSiG-45450/2019]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wyko-
naniem układu przyjętego w ramach przyśpieszonego postę-
powania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłuż-
nika MYCELA S.A. w restrukturyzacji z s. w Nowej Wiśniewce
(KRS 0000028223), sygn. akt XI GRp 6/18, informuje, iż działa-
jąc na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
- Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, III. spra-
wozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz
wykonywania układu.

Nadzorca wykonania układu Jacek Kieruj (licencja doradcy
restrukturyzacyjnego nr 1081).
Poz. 45710. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt
XI GRp 6/18.
[BMSiG-45450/2019]

Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wyko-
naniem układu przyjętego w ramach przyśpieszonego postę-
powania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłuż-
nika MYCELA S.A. w restrukturyzacji z s. w Nowej Wiśniewce
(KRS 0000028223), sygn. akt XI GRp 6/18, informuje, iż działa-
jąc na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
- Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, III. spra-
wozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz
wykonywania układu.

Nadzorca wykonania układu Jacek Kieruj (licencja doradcy
restrukturyzacyjnego nr 1081).
2019-08-26 164/2019 386 988805
Poz. 988805. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/173751/19/364]

W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 988805. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/173751/19/364]

W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-26 164/2019 386 988806
Poz. 988806. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/173751/19/765]

W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 988806. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/173751/19/765]

W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-26 164/2019 386 988807
Poz. 988807. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/173751/19/166]

W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 988807. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/173751/19/166]

W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-26 164/2019 386 988808
Poz. 988808. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/173751/19/567]

W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 988808. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/173751/19/567]

W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 15 35106
Poz. 35106. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r.
[BMSiG-34940/2019]

Zarząd „MYCELA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z sie-
dzibą w Nowej Wiśniewce, wpisanej w dniu 18.07.2001 r.
pod nr KRS 0000028223 do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie MYCELA SA, które odbędzie się dnia 5 sierpnia 2019 r.,
o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej w Jastrowiu przy ul. Woj-
ska Polskiego nr 17.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania prawo-
    mocnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    za rok 2018.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady
    Nadzorczej za rok 2018.
  8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania
    Zarządu z działalności spółki za rok 2018.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finan-
    sowego Spółki za rok 2018.
  10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty/podziale zysku za
    rok 2018.
  11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom
    Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018.
  12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018.
  13. Wolne wnioski i sprawy różne.
  14. Zamknięcie obrad.
Poz. 35106. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r.
[BMSiG-34940/2019]

Zarząd „MYCELA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z sie-
dzibą w Nowej Wiśniewce, wpisanej w dniu 18.07.2001 r.
pod nr KRS 0000028223 do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie MYCELA SA, które odbędzie się dnia 5 sierpnia 2019 r.,
o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej w Jastrowiu przy ul. Woj-
ska Polskiego nr 17.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania prawo-
    mocnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    za rok 2018.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady
    Nadzorczej za rok 2018.
  8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania
    Zarządu z działalności spółki za rok 2018.
  9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finan-
    sowego Spółki za rok 2018.
  10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty/podziale zysku za
    rok 2018.
  11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom
    Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018.
  12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018.
  13. Wolne wnioski i sprawy różne.
  14. Zamknięcie obrad.
2019-07-04 128/2019 1066 550001
Poz. 550001. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.07.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12314/19/405]W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TREDER 2. HANS
GERNOT 2 1. FIJNEMAN 2. PETRUS MARINUS
wpisać: 3 1. KOVIERA 2. EGIDIJUS
Poz. 550001. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.07.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12314/19/405]W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TREDER 2. HANS
GERNOT 2 1. FIJNEMAN 2. PETRUS MARINUS
wpisać: 3 1. KOVIERA 2. EGIDIJUS
2019-05-08 88/2019 16 23285
Poz. 23285. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r.
[BMSiG-23101/2019]

Zarząd „MYCELA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z sie-
dzibą w Nowej Wiśniewce, wpisanej w dniu 18.07.2001 r.
pod nr KRS 0000028223 do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402
Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie MYCELA SA, które odbędzie się dnia 30 maja
2019 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Anna Krygier,
64-920 Piła, Al. Piastów 3 lok. 204.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania prawomoc-
   nych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały o zgodzie na sprzedaż nieruchomości
   należącej do spółki oraz nieruchomości, którymi spółka
   dysponuje na podstawie prawa wieczystego użytkowa-
   nia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru organów spółki.
  7. Podjęcie uchwały przewidzianej w art. 397 Kodeksu
   Spółek Handlowych.
  8. Wolne wnioski i sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.
Poz. 23285. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r.
[BMSiG-23101/2019]

Zarząd „MYCELA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z sie-
dzibą w Nowej Wiśniewce, wpisanej w dniu 18.07.2001 r.
pod nr KRS 0000028223 do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402
Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie MYCELA SA, które odbędzie się dnia 30 maja
2019 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Anna Krygier,
64-920 Piła, Al. Piastów 3 lok. 204.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania prawomoc-
   nych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały o zgodzie na sprzedaż nieruchomości
   należącej do spółki oraz nieruchomości, którymi spółka
   dysponuje na podstawie prawa wieczystego użytkowa-
   nia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru organów spółki.
  7. Podjęcie uchwały przewidzianej w art. 397 Kodeksu
   Spółek Handlowych.
  8. Wolne wnioski i sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.
2019-04-18 77/2019 313 223181
Poz. 223181. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/106184/19/542]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 223181. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/106184/19/542]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-18 77/2019 313 223182
Poz. 223182. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/106185/19/254]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 223182. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/106185/19/254]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-18 77/2019 313 223183
Poz. 223183. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/106185/19/655]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 223183. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/106185/19/655]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-18 77/2019 313 223184
Poz. 223184. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/106185/19/56]


W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 223184. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 18.07.2001.
[RDF/106185/19/56]


W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 70 47177
Poz. 47177. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt
XI GRp 6/18
[BMSiG-46711/2018]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, informuje, że postanowieniem z dnia 16 paździer-
nika 2018 r., wydanym w toku przyspieszonego postępowa-
nia układowego dłużnika Mycela S.A. z siedzibą w Nowej
Wiśniewce (numer KRS: 0000028223), sygn. akt XI GRp 6/18,
zatwierdził układ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu
28 września 2018 r., następującej treści:

1. GRUPA 1 - wierzyciele posiadający zobowiązania z tytułu
dostaw i usług o łącznej wartości należności głównej
do 3.000 zł:
A. spłata zobowiązań w jednej racie, płatnej na koniec grud-
  nia 2019 r.,
B. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w cało-
  ści, zarówno powstałych przed dniem otwarcia przyspie-
  szonego postępowania układowego, jak i po dniu jego
  otwarcia do czasu spłaty wierzytelności objętej układem.

2. GRUPA 2 - wierzyciele posiadający zobowiązania z tytułu
dostaw i usług o łącznej wartości należności głównej od
3.000,01 zł do 20.000 zł:
A. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne
  o 25%,
B. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w cało-
  ści, przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania
  układowego, jak i po dniu jego otwarcia do czasu spłaty
  wierzytelności objętej układem,
C. od maja 2019 r. do grudnia 2019 r. spłata połowy wierzy-
  telności w 8 równych ratach płatnych na koniec każdego
  miesiąca,
D. od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. spłata drugiej połowy
  wierzytelności w 12 równych ratach płatnych na koniec
  każdego miesiąca.3. GRUPA 3 - wierzyciele posiadający zobowiązania z tytułu
dostaw i usług o łącznej wartości należności głównej od
20.000,01 zł do 100.000 zł:
A. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne o 25%,
B. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości,
  zarówno powstałych przed dniem otwarcia przyspieszo-
  nego postępowania układowego jak i po dniu jego otwar-
  cia do czasu spłaty wierzytelności objętej układem,
C. spłata przypadających tym wierzycielom należności
  w 24 miesięcznych równych ratach, płatnych na koniec
  każdego miesiąca począwszy od stycznia 2020 r. do grud-
  nia 2021 r.

4. GRUPA 4 - wierzyciele posiadający zobowiązania z tytułu
dostaw i usług o łącznej wartości należności głównej od
100.000,01 zł do 300.000 zł:
A. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne
  o 25%,
B. umorzenie należności ubocznych w tym odsetek w całości,
  zarówno powstałych przed dniem otwarcia przyspieszo-
  nego postępowania układowego, jak i po dniu jego otwar-
  cia do czasu spłaty wierzytelności objętej układem,
C. spłata przypadających tym wierzycielom należności
  w 24 miesięcznych równych ratach płatnych na koniec
  każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2020 r. do grud-
  nia 2021 r.

5. GRUPA 5 - wierzyciele posiadający zobowiązania z tytułu
dostawy i usług o łącznej wartości powyżej 300.000 zł:
A. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne
  o 25%,
B. umorzenie należności ubocznych w tym odsetek w całości,
  zarówno powstałych przed dniem otwarcia przyspieszo-
  nego postępowania układowego, jak i po dniu jego otwar-
  cia do czasu spłaty wierzytelności objętej układem,
C. spłata przypadających tym wierzycielom należności w mie-
  sięcznych równych ratach płatnych na koniec każdego mie-
  siąca:
  a) począwszy od stycznia 2020 r., do grudnia 2020 r.,
    w miesięcznych równych ratach płatnych na koniec każ-
    dego miesiąca w wysokości łącznej 5% wartości całej
    przypadającej im wierzytelności,
  b) począwszy od stycznia 2021 r., do grudnia 2021 r.,
    w miesięcznych równych ratach płatnych na koniec
    każdego miesiąca w wysokości łącznej 10% wartości
    całej przypadającej im wierzytelności,
  c) począwszy od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r., w mie-
    sięcznych równych ratach płatnych na koniec każdego
    miesiąca w wysokości łącznej 30% wartości całej przy-
    padającej im wierzytelności,
  d) począwszy od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. w mie-
    sięcznych równych ratach płatnych na koniec każdego
    miesiąca w wysokości łącznej 25% wartości całej przy-
    padającej im wierzytelności,
  e) począwszy od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. w mie-
    sięcznych równych ratach płatnych na koniec każdego
    miesiąca w wysokości łącznej 30% wartości całej przy-
    padającej im wierzytelności

6. GRUPA 6 - wierzyciele posiadający zobowiązania publicz-
noprawne, które z mocy prawa mogą uczestniczyć w postę-
powaniu układowym:A. od maja 2019 r. do grudnia 2019 r. spłata połowy zobowią-
  zania przypadającego na każdego wierzyciela w 8 (ośmiu)
  miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego miesiąca,
B. od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. spłata drugiej połowy
  zobowiązania przypadającego na każdego wierzyciela
  w 12 (dwunastu) miesięcznych ratach płatnych na koniec
  każdego miesiąca.

7. GRUPA 7 - wierzyciel posiadający wierzytelność z tytułu
kredytu inwestycyjnego z 01.12.2004, wraz z późniejszymi
zmianami, objętego porozumieniem z 29.04.2011 r.
nr 27/DRW/001/11, posiadającego zabezpieczenia rzeczowe
w postaci hipoteki kaucyjnej, zestawu rejestrowego oraz kau-
cji bankowej:
A. redukcja zobowiązania obejmującego należność główną
  o 50%, tj. redukcja o kwotę 1.309.456,01 PLN,
B. umorzenie należności ubocznych, z wyłączeniem odsetek,
  które spłacane będą według poniższych kryteriów:
   a) odsetki w części powstałej (naliczonej) przed dniem
    otwarcia przyspieszonego postępowania układowego,
    tj. odsetki w wysokości 81.206,32 PLN, płatne do
    końca grudnia 2019 r.,
   b) odsetki w części powstałej (naliczonej) po dniu otwar-
    cia przyspieszonego postępowania układowego do
    dnia zatwierdzenia układu, tj. odsetki od kwoty należ-
    ności głównej w wysokości 2.735.959,69 PLN obliczone
    według stopy WIBOR dla kredytów 1-miesięcznych
    w złotych, powiększonej o 3 punkty procentowe z tytułu
    marży, płatne do końca grudnia 2019 r.,
   c) odsetki od pozostałej przypadającej dla mBanku należ-
    ności głównej, opisanej w pkt D poniżej; dłużnik zapłaci
    mBankowi odsetki obliczane w stosunku rocznym,
    gdzie:
      I. wysokość oprocentowania będzie równa stopie
       bazowej (zmiennej) WIBOR, dla kredytów 1-mie-
       sięcznych w złotych, z notowania na dwa dni robo-
       cze przed datą spłaty należności głównej, o której
       mowa w pkt D poniżej, i przed dniem aktualizacji
       stopy bazowej, powiększonej o 3 (trzy) punkty pro-
       centowe,
     II. aktualizacja stopy bazowej (zmiennej) będzie nastę-
       powała w dniu płatności odsetek, tj. dwudziestego
       dnia każdego miesiąca, nawet jeśli nie upłynął okres
       1-miesięczny,
     III. odsetki naliczane są w okresach 1-miesięcznych
       i płatne przez spółkę dwudziestego dnia każdego
       miesiąca w okresie spłaty należności głównej, o któ-
       rej mowa w pkt D poniżej oraz w dniu ostatecznej
       spłaty tej należności,
     IV. pierwszy okres naliczania odsetek rozpocznie się
       począwszy od końca dwunastego miesiąca od dnia
       zatwierdzenia układu spółki,
     V. pierwszy termin spłaty odsetek przypada w dniu
       płatności drugiej raty pozostałej do spłaty należno-
       ści głównej Banku, opisanej w pkt D poniżej,
C. zaliczenie kaucji w wysokości 117.047,66 PLN, stanowiącej
  zabezpieczenie należności głównej mBanku na spłatę czę-
  ści należności głównej kredytu przed jego redukcją, o której
  mowa w pkt A powyżej,
D. spłata pozostałej przypadającej wierzycielowi należności
  głównej w wysokości 1.309.456, 02 PLN, według poniż-
  szych kryteriów:  a) począwszy od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. spłata
   w miesięcznych ratach w wysokości 15.000 zł, płatnych
   do końca każdego miesiąca,
  b) począwszy od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. spłata
   w miesięcznych ratach w wysokości 50.000 zł, płatnych
   na koniec każdego miesiąca,
  c) począwszy od stycznia 2021 r. do listopada 2021 r. spłata
   w miesięcznych ratach w wysokości 50.000 zł, płatnych
   na koniec każdego miesiąca,
  d) ostatnia rata w wysokości 69.456,02 zł, płatna
   koniec grudnia 2021 r.

8. GRUPA 8 - wierzyciel posiadający wierzytelności regresowe
z tytułu spłaty za dłużnika części kredytu inwestycyjnego, rata
nr 51 porozumienia nr 27/DRW/001/11:
A. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne
  o 50%,
B. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w cało-
  ści, zarówno powstałych przed dniem otwarcia przyspie-
  szonego postępowania układowego, jak i po dniu jego
  otwarcia, do czasu spłaty wierzytelności objętej układem,
C. spłata pozostałej przypadającej wierzycielowi należności
  głównej według poniższych kryteriów:
  - do końca grudnia 2020 r. jednorazowa spłata w wyso-
   kości 15.000 zł,
  - od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. spłata w wysokości
   45.000 zł rocznie, płatnych na koniec każdego miesiąca,
   w miesięcznych równych ratach.

9. GRUPA 9 - wierzyciele posiadający należności z tytułu
udzielonych spółce pożyczek:
A. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne
  o 75%,
B. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w cało-
  ści, zarówno powstałych przed dniem otwarcia przyspie-
  szonego postępowania układowego, jak i po dniu jego
  otwarcia, do czasu spłaty wierzytelności objętej układem,
C. spłata pozostałej przypadającej wierzycielowi należności
  głównej według poniższych zasad:
  a) począwszy od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. spłata
    w wysokości łącznej 5% wartości całej przypadającej im
    wierzytelności, w miesięcznych równych ratach, płat-
    nych na koniec każdego miesiąca,
  b) począwszy od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. spłata
    w wysokości łącznej 20% wartości całej przypadającej
    im wierzytelności, w miesięcznych równych ratach,
    płatnych na koniec każdego miesiąca,
  c) począwszy od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. spłata
    w wysokości łącznej 25% wartości całej przypadającej
    im wierzytelności, w miesięcznych równych ratach,
    płatnych na koniec każdego miesiąca,
  d) począwszy od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. spłata
    w wysokości łącznej 25% wartości całej przypadającej
    im wierzytelności, w miesięcznych równych ratach,
    płatnych na koniec każdego miesiąca,
  e) począwszy od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. spłata
    w wysokości łącznej 25% wartości całej przypadającej
    im wierzytelności, w miesięcznych równych ratach,
    płatnych na koniec każdego miesiąca.

Poucza się, że na powyższe postanowienie przysługuje wie-
rzycielom zażalenie, które należy złożyć do Sądu Okręgowegow Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-
-Stare Miasto w Poznaniu w terminie dwóch tygodni od uka-
zania się obwieszczenia.
Poz. 47177. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt
XI GRp 6/18
[BMSiG-46711/2018]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, informuje, że postanowieniem z dnia 16 paździer-
nika 2018 r., wydanym w toku przyspieszonego postępowa-
nia układowego dłużnika Mycela S.A. z siedzibą w Nowej
Wiśniewce (numer KRS: 0000028223), sygn. akt XI GRp 6/18,
zatwierdził układ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu
28 września 2018 r., następującej treści:

1. GRUPA 1 - wierzyciele posiadający zobowiązania z tytułu
dostaw i usług o łącznej wartości należności głównej
do 3.000 zł:
A. spłata zobowiązań w jednej racie, płatnej na koniec grud-
  nia 2019 r.,
B. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w cało-
  ści, zarówno powstałych przed dniem otwarcia przyspie-
  szonego postępowania układowego, jak i po dniu jego
  otwarcia do czasu spłaty wierzytelności objętej układem.

2. GRUPA 2 - wierzyciele posiadający zobowiązania z tytułu
dostaw i usług o łącznej wartości należności głównej od
3.000,01 zł do 20.000 zł:
A. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne
  o 25%,
B. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w cało-
  ści, przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania
  układowego, jak i po dniu jego otwarcia do czasu spłaty
  wierzytelności objętej układem,
C. od maja 2019 r. do grudnia 2019 r. spłata połowy wierzy-
  telności w 8 równych ratach płatnych na koniec każdego
  miesiąca,
D. od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. spłata drugiej połowy
  wierzytelności w 12 równych ratach płatnych na koniec
  każdego miesiąca.3. GRUPA 3 - wierzyciele posiadający zobowiązania z tytułu
dostaw i usług o łącznej wartości należności głównej od
20.000,01 zł do 100.000 zł:
A. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne o 25%,
B. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości,
  zarówno powstałych przed dniem otwarcia przyspieszo-
  nego postępowania układowego jak i po dniu jego otwar-
  cia do czasu spłaty wierzytelności objętej układem,
C. spłata przypadających tym wierzycielom należności
  w 24 miesięcznych równych ratach, płatnych na koniec
  każdego miesiąca począwszy od stycznia 2020 r. do grud-
  nia 2021 r.

4. GRUPA 4 - wierzyciele posiadający zobowiązania z tytułu
dostaw i usług o łącznej wartości należności głównej od
100.000,01 zł do 300.000 zł:
A. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne
  o 25%,
B. umorzenie należności ubocznych w tym odsetek w całości,
  zarówno powstałych przed dniem otwarcia przyspieszo-
  nego postępowania układowego, jak i po dniu jego otwar-
  cia do czasu spłaty wierzytelności objętej układem,
C. spłata przypadających tym wierzycielom należności
  w 24 miesięcznych równych ratach płatnych na koniec
  każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2020 r. do grud-
  nia 2021 r.

5. GRUPA 5 - wierzyciele posiadający zobowiązania z tytułu
dostawy i usług o łącznej wartości powyżej 300.000 zł:
A. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne
  o 25%,
B. umorzenie należności ubocznych w tym odsetek w całości,
  zarówno powstałych przed dniem otwarcia przyspieszo-
  nego postępowania układowego, jak i po dniu jego otwar-
  cia do czasu spłaty wierzytelności objętej układem,
C. spłata przypadających tym wierzycielom należności w mie-
  sięcznych równych ratach płatnych na koniec każdego mie-
  siąca:
  a) począwszy od stycznia 2020 r., do grudnia 2020 r.,
    w miesięcznych równych ratach płatnych na koniec każ-
    dego miesiąca w wysokości łącznej 5% wartości całej
    przypadającej im wierzytelności,
  b) począwszy od stycznia 2021 r., do grudnia 2021 r.,
    w miesięcznych równych ratach płatnych na koniec
    każdego miesiąca w wysokości łącznej 10% wartości
    całej przypadającej im wierzytelności,
  c) począwszy od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r., w mie-
    sięcznych równych ratach płatnych na koniec każdego
    miesiąca w wysokości łącznej 30% wartości całej przy-
    padającej im wierzytelności,
  d) począwszy od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. w mie-
    sięcznych równych ratach płatnych na koniec każdego
    miesiąca w wysokości łącznej 25% wartości całej przy-
    padającej im wierzytelności,
  e) począwszy od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. w mie-
    sięcznych równych ratach płatnych na koniec każdego
    miesiąca w wysokości łącznej 30% wartości całej przy-
    padającej im wierzytelności

6. GRUPA 6 - wierzyciele posiadający zobowiązania publicz-
noprawne, które z mocy prawa mogą uczestniczyć w postę-
powaniu układowym:A. od maja 2019 r. do grudnia 2019 r. spłata połowy zobowią-
  zania przypadającego na każdego wierzyciela w 8 (ośmiu)
  miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego miesiąca,
B. od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. spłata drugiej połowy
  zobowiązania przypadającego na każdego wierzyciela
  w 12 (dwunastu) miesięcznych ratach płatnych na koniec
  każdego miesiąca.

7. GRUPA 7 - wierzyciel posiadający wierzytelność z tytułu
kredytu inwestycyjnego z 01.12.2004, wraz z późniejszymi
zmianami, objętego porozumieniem z 29.04.2011 r.
nr 27/DRW/001/11, posiadającego zabezpieczenia rzeczowe
w postaci hipoteki kaucyjnej, zestawu rejestrowego oraz kau-
cji bankowej:
A. redukcja zobowiązania obejmującego należność główną
  o 50%, tj. redukcja o kwotę 1.309.456,01 PLN,
B. umorzenie należności ubocznych, z wyłączeniem odsetek,
  które spłacane będą według poniższych kryteriów:
   a) odsetki w części powstałej (naliczonej) przed dniem
    otwarcia przyspieszonego postępowania układowego,
    tj. odsetki w wysokości 81.206,32 PLN, płatne do
    końca grudnia 2019 r.,
   b) odsetki w części powstałej (naliczonej) po dniu otwar-
    cia przyspieszonego postępowania układowego do
    dnia zatwierdzenia układu, tj. odsetki od kwoty należ-
    ności głównej w wysokości 2.735.959,69 PLN obliczone
    według stopy WIBOR dla kredytów 1-miesięcznych
    w złotych, powiększonej o 3 punkty procentowe z tytułu
    marży, płatne do końca grudnia 2019 r.,
   c) odsetki od pozostałej przypadającej dla mBanku należ-
    ności głównej, opisanej w pkt D poniżej; dłużnik zapłaci
    mBankowi odsetki obliczane w stosunku rocznym,
    gdzie:
      I. wysokość oprocentowania będzie równa stopie
       bazowej (zmiennej) WIBOR, dla kredytów 1-mie-
       sięcznych w złotych, z notowania na dwa dni robo-
       cze przed datą spłaty należności głównej, o której
       mowa w pkt D poniżej, i przed dniem aktualizacji
       stopy bazowej, powiększonej o 3 (trzy) punkty pro-
       centowe,
     II. aktualizacja stopy bazowej (zmiennej) będzie nastę-
       powała w dniu płatności odsetek, tj. dwudziestego
       dnia każdego miesiąca, nawet jeśli nie upłynął okres
       1-miesięczny,
     III. odsetki naliczane są w okresach 1-miesięcznych
       i płatne przez spółkę dwudziestego dnia każdego
       miesiąca w okresie spłaty należności głównej, o któ-
       rej mowa w pkt D poniżej oraz w dniu ostatecznej
       spłaty tej należności,
     IV. pierwszy okres naliczania odsetek rozpocznie się
       począwszy od końca dwunastego miesiąca od dnia
       zatwierdzenia układu spółki,
     V. pierwszy termin spłaty odsetek przypada w dniu
       płatności drugiej raty pozostałej do spłaty należno-
       ści głównej Banku, opisanej w pkt D poniżej,
C. zaliczenie kaucji w wysokości 117.047,66 PLN, stanowiącej
  zabezpieczenie należności głównej mBanku na spłatę czę-
  ści należności głównej kredytu przed jego redukcją, o której
  mowa w pkt A powyżej,
D. spłata pozostałej przypadającej wierzycielowi należności
  głównej w wysokości 1.309.456, 02 PLN, według poniż-
  szych kryteriów:  a) począwszy od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. spłata
   w miesięcznych ratach w wysokości 15.000 zł, płatnych
   do końca każdego miesiąca,
  b) począwszy od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. spłata
   w miesięcznych ratach w wysokości 50.000 zł, płatnych
   na koniec każdego miesiąca,
  c) począwszy od stycznia 2021 r. do listopada 2021 r. spłata
   w miesięcznych ratach w wysokości 50.000 zł, płatnych
   na koniec każdego miesiąca,
  d) ostatnia rata w wysokości 69.456,02 zł, płatna
   koniec grudnia 2021 r.

8. GRUPA 8 - wierzyciel posiadający wierzytelności regresowe
z tytułu spłaty za dłużnika części kredytu inwestycyjnego, rata
nr 51 porozumienia nr 27/DRW/001/11:
A. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne
  o 50%,
B. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w cało-
  ści, zarówno powstałych przed dniem otwarcia przyspie-
  szonego postępowania układowego, jak i po dniu jego
  otwarcia, do czasu spłaty wierzytelności objętej układem,
C. spłata pozostałej przypadającej wierzycielowi należności
  głównej według poniższych kryteriów:
  - do końca grudnia 2020 r. jednorazowa spłata w wyso-
   kości 15.000 zł,
  - od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. spłata w wysokości
   45.000 zł rocznie, płatnych na koniec każdego miesiąca,
   w miesięcznych równych ratach.

9. GRUPA 9 - wierzyciele posiadający należności z tytułu
udzielonych spółce pożyczek:
A. redukcja zobowiązań obejmujących należności główne
  o 75%,
B. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w cało-
  ści, zarówno powstałych przed dniem otwarcia przyspie-
  szonego postępowania układowego, jak i po dniu jego
  otwarcia, do czasu spłaty wierzytelności objętej układem,
C. spłata pozostałej przypadającej wierzycielowi należności
  głównej według poniższych zasad:
  a) począwszy od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. spłata
    w wysokości łącznej 5% wartości całej przypadającej im
    wierzytelności, w miesięcznych równych ratach, płat-
    nych na koniec każdego miesiąca,
  b) począwszy od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. spłata
    w wysokości łącznej 20% wartości całej przypadającej
    im wierzytelności, w miesięcznych równych ratach,
    płatnych na koniec każdego miesiąca,
  c) począwszy od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. spłata
    w wysokości łącznej 25% wartości całej przypadającej
    im wierzytelności, w miesięcznych równych ratach,
    płatnych na koniec każdego miesiąca,
  d) począwszy od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. spłata
    w wysokości łącznej 25% wartości całej przypadającej
    im wierzytelności, w miesięcznych równych ratach,
    płatnych na koniec każdego miesiąca,
  e) począwszy od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. spłata
    w wysokości łącznej 25% wartości całej przypadającej
    im wierzytelności, w miesięcznych równych ratach,
    płatnych na koniec każdego miesiąca.

Poucza się, że na powyższe postanowienie przysługuje wie-
rzycielom zażalenie, które należy złożyć do Sądu Okręgowegow Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-
-Stare Miasto w Poznaniu w terminie dwóch tygodni od uka-
zania się obwieszczenia.
2018-10-08 195/2018 67 44003
Poz. 44003. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt XI
GRp 6/18.
[BMSiG-43755/2018]

Sędzia Komisarz przyśpieszonego postępowania układo-
wego prowadzonego dla MYCELA S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Nowej Wiśniewce (nr KRS 0000028223), toczą-
cym się w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Pozna-
niu, XI Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt XI GRp 6/18,
zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 września 2018 r.
stwierdził przyjęcie przez wierzycieli układu w przyspieszo-
nym postępowaniu układowym na zgromadzenia wierzycieli
w dniu 28 września 2018 r.
Poz. 44003. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt XI
GRp 6/18.
[BMSiG-43755/2018]

Sędzia Komisarz przyśpieszonego postępowania układo-
wego prowadzonego dla MYCELA S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Nowej Wiśniewce (nr KRS 0000028223), toczą-
cym się w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Pozna-
niu, XI Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt XI GRp 6/18,
zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 września 2018 r.
stwierdził przyjęcie przez wierzycieli układu w przyspieszo-
nym postępowaniu układowym na zgromadzenia wierzycieli
w dniu 28 września 2018 r.
2018-10-01 190/2018 66 42653
Poz. 42653. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt
XI GRp 6/18.
[BMSiG-42297/2018]

Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego
prowadzonego dla Mycela S.A. z siedzibą w Nowej Wiśniewce
(nr KRS 0000028223), toczącym się w Sądzie Rejonowym
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodar-
czy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod
sygnaturą akt XI GRp 6/18, zawiadamia, że w postanowieniem
z dnia 24 września 2018 r. zatwierdził spis wierzytelności i spis
wierzytelności spornych.
Poz. 42653. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt
XI GRp 6/18.
[BMSiG-42297/2018]

Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego
prowadzonego dla Mycela S.A. z siedzibą w Nowej Wiśniewce
(nr KRS 0000028223), toczącym się w Sądzie Rejonowym
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodar-
czy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod
sygnaturą akt XI GRp 6/18, zawiadamia, że w postanowieniem
z dnia 24 września 2018 r. zatwierdził spis wierzytelności i spis
wierzytelności spornych.
2018-09-18 181/2018 658 428758
Poz. 428758. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.07.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/15012/18/510]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MYCELA
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADO-
WEJ wpisać: 3. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI
Poz. 428758. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000028223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.07.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/15012/18/510]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MYCELA
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADO-
WEJ wpisać: 3. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI
2018-08-09 154/2018 55 34951
Poz. 34951. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt
XI GRp 6/18.
[BMSiG-34544/2018]

Sędzia komisarz zarządził w toku przyspieszonego postępo-
wania układowego prowadzonego wobec MYCELA S.A. z sie-
dzibą w miejscowości Nowa Wiśniewka (nr KRS 0000028223),
sygnatura akt XI GRp 6/18, zwołać zgromadzenie wierzy-
cieli w celu głosowania nad układem na dzień 24 wrze-
śnia 2018 roku, godzina 1100, w budynku Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, sala nr 132.

Wierzyciel może głosować pisemnie (poprzez nadesłanie lub
złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz
z dokumentami, których wynikać będzie umocowanie osób
podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) albo
ustnie podczas zgromadzenia.                X.
         OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ
             O RACHUNKOWOŚCI
Poz. 34951. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt
XI GRp 6/18.
[BMSiG-34544/2018]

Sędzia komisarz zarządził w toku przyspieszonego postępo-
wania układowego prowadzonego wobec MYCELA S.A. z sie-
dzibą w miejscowości Nowa Wiśniewka (nr KRS 0000028223),
sygnatura akt XI GRp 6/18, zwołać zgromadzenie wierzy-
cieli w celu głosowania nad układem na dzień 24 wrze-
śnia 2018 roku, godzina 1100, w budynku Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, sala nr 132.

Wierzyciel może głosować pisemnie (poprzez nadesłanie lub
złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz
z dokumentami, których wynikać będzie umocowanie osób
podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) albo
ustnie podczas zgromadzenia.                X.
         OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ
             O RACHUNKOWOŚCI
2018-07-23 141/2018 59 32434
Poz. 32434. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZA-
CJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt XI GRp 6/18.
[BMSiG-32030/2018]

Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego
prowadzonego dla Mycela S.A. z siedzibą w Nowej Wiśniewce

(nr KRS 0000028223), sygnatura akt XI GRp 6/18, zawiadamia,
że w dniu 18 maja 2018 r. nadzorca sądowy złożył spis wie-
rzytelności i spis wierzytelności spornych, które można prze-
glądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto
w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A.

Poucza się, że dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umiesz-
czenia wierzytelności w spisie wierzytelności.
Poz. 32434. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZA-
CJI w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18 lipca 2001 r., sygn. akt XI GRp 6/18.
[BMSiG-32030/2018]

Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego
prowadzonego dla Mycela S.A. z siedzibą w Nowej Wiśniewce

(nr KRS 0000028223), sygnatura akt XI GRp 6/18, zawiadamia,
że w dniu 18 maja 2018 r. nadzorca sądowy złożył spis wie-
rzytelności i spis wierzytelności spornych, które można prze-
glądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto
w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A.

Poucza się, że dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umiesz-
czenia wierzytelności w spisie wierzytelności.
2018-07-13 135/2018 366 269523
Poz. 269523. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI UKŁADOWEJ.KRS 0000028223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.07.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8864/18/931]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MYCELA
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. MYCELA SPÓŁKA
AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-STARE MIASTO W POZNANIU nr XI GR 7/18 data
02.03.2018 3. organ nr data
Poz. 269523. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA W UPA-
DŁOŚCI UKŁADOWEJ.KRS 0000028223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.07.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8864/18/931]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MYCELA
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. MYCELA SPÓŁKA
AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-STARE MIASTO W POZNANIU nr XI GR 7/18 data
02.03.2018 3. organ nr data
2018-06-06 108/2018 83 24133
Poz. 24133. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Wiśniewce.
KRS 0000028223. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 lipca 2001 r., sygn. akt XI GR 7/18, XI GRp 6/18.
[BMSiG-23403/2018]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2018 r., wyda-
nym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 7/18, z wniosku
Mycela Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce
(KRS 0000028223) o otwarcie przyspieszonego postępowa-
nia układowego:
  1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika
   Mycela Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce
   (Nowa Wiśniewka 18, 77-411 Stara Wiśniewka),
   KRS 0000028223;
  2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flo-
   tyńskiej;
  3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Małgorzaty
   Bętkowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego
   1072, a następnie postanowieniem z dnia 11 kwiet-
   nia 2018 roku zmienił nadzorcę sądowego w ten sposób,
   że zwolnił dotychczasowego nadzorcę Małgorzatę Bęt-
   kowską a w jej miejsce wyznaczył Jacka Kieruja (licencja
   doradcy restrukturyzacyjnego nr 1081);
  4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest
   art. 3 ust. 1 rRozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000
   z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadło-
   ściowego (Dz. Urz. UE L 160 z 30 czerwca 2000 r., s. 1),
   a otwarte postępowanie ma charakter postępowania
   głównego.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 6/18.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia
postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania
układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znaj-
dowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania ukła-
dowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu
postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji
sądów polskich.
Poz. 24133. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Wiśniewce.
KRS 0000028223. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 lipca 2001 r., sygn. akt XI GR 7/18, XI GRp 6/18.
[BMSiG-23403/2018]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyza-
cyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2018 r., wyda-
nym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 7/18, z wniosku
Mycela Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce
(KRS 0000028223) o otwarcie przyspieszonego postępowa-
nia układowego:
  1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika
   Mycela Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce
   (Nowa Wiśniewka 18, 77-411 Stara Wiśniewka),
   KRS 0000028223;
  2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flo-
   tyńskiej;
  3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Małgorzaty
   Bętkowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego
   1072, a następnie postanowieniem z dnia 11 kwiet-
   nia 2018 roku zmienił nadzorcę sądowego w ten sposób,
   że zwolnił dotychczasowego nadzorcę Małgorzatę Bęt-
   kowską a w jej miejsce wyznaczył Jacka Kieruja (licencja
   doradcy restrukturyzacyjnego nr 1081);
  4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest
   art. 3 ust. 1 rRozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000
   z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadło-
   ściowego (Dz. Urz. UE L 160 z 30 czerwca 2000 r., s. 1),
   a otwarte postępowanie ma charakter postępowania
   głównego.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 6/18.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia
postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania
układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miej-
sce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znaj-
dowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania ukła-
dowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu
postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji
sądów polskich.
2018-06-04 106/2018 19 23448
Poz. 23448. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Wiśniewce.
KRS 0000028223. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 lipca 2001 r.
[BMSiG-22972/2018]

Zarząd „MYCELA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z sie-
dzibą w Nowej Wiśniewce, wpisanej w dniu 18.07.2001 r.
pod nr KRS 0000028223 do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie MYCELA SA, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r.,
o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej w Jastrowiu przy ul. Woj-
ska Polskiego nr 17.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania prawo-
    mocnych uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    za rok 2017.
   6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za rok 2017.
   7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady
    Nadzorczej za rok 2017.
   8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania
    Zarządu z działalności spółki za rok 2017.
   9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finan-
    sowego Spółki za rok 2017.
  10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty/podziale zysku za
    rok 2017.
  11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom
    Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017.
  12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru organów spółki. 14. Podjęcie uchwały przewidzianej w art. 397 Kodeksu
   Spółek Handlowych.
 15. Wolne wnioski i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.
Poz. 23448. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Wiśniewce.
KRS 0000028223. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 lipca 2001 r.
[BMSiG-22972/2018]

Zarząd „MYCELA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z sie-
dzibą w Nowej Wiśniewce, wpisanej w dniu 18.07.2001 r.
pod nr KRS 0000028223 do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu
Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie MYCELA SA, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r.,
o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej w Jastrowiu przy ul. Woj-
ska Polskiego nr 17.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania prawo-
    mocnych uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    za rok 2017.
   6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za rok 2017.
   7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady
    Nadzorczej za rok 2017.
   8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania
    Zarządu z działalności spółki za rok 2017.
   9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finan-
    sowego Spółki za rok 2017.
  10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty/podziale zysku za
    rok 2017.
  11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom
    Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017.
  12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom
    Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru organów spółki. 14. Podjęcie uchwały przewidzianej w art. 397 Kodeksu
   Spółek Handlowych.
 15. Wolne wnioski i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki