Szczegóły spółki

Nazwa "HERBAPOL - LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7120155364
REGON 430723174
KRS 0000027463
Adres ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin
Telefon 7441221
Faks 7441221
E-mail herbapol@herbapol.com.pl
WWW www.herbapol.com.pl
PKD
  • 1089Z — produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-04-14 72/2020 337
Poz. 163323. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5153/20/266]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 81 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SZCZEPAŃSKI 2. PAWEŁ
ALEKSANDER 3. 81072200152
Poz. 163323. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5153/20/266]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 81 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SZCZEPAŃSKI 2. PAWEŁ
ALEKSANDER 3. 81072200152
2020-02-03 22/2020 259
Poz. 49605. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1425/20/124]

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 80 następującej treści: 
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LESIŃSKI 2. MATE-
USZ 3. 73091104874 2 1. KRZEWIŃSKI 2. JAN
3. 83120500539
Poz. 49605. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1425/20/124]

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 80 następującej treści: 
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LESIŃSKI 2. MATE-
USZ 3. 73091104874 2 1. KRZEWIŃSKI 2. JAN
3. 83120500539
2019-12-11 239/2019 15
Poz. 63956. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA AKCYJNA
w Lublinie. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 lipca 2001 r.
[BMSiG-63935/2019]

Zarząd Spółki pod firmą HERBAPOL - LUBLIN S.A. z sie-
dzibą w Lublinie (dalej jako: „Spółka”), działając na podsta-
wie art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia
o powzięciu w dniu 19.11.2019 r. uchwały w przedmiocie unie-
ważnienia istniejących dokumentów akcji Spółki imiennych
uprzywilejowanych co do prawa głosu (względnie: odcinki
zbiorowe) serii A wystawione w dniu 9 października 2008 r.
o następujących numerach:
270562-271556; 271557-272556; 272557-273556;
273557-274556; 274557-275556; 275557-276556;
314647-315646; 315647-316646; 316647-317646;
317647-318646; 318647-319646; 319647-320646;
320647-321646; 321647-3322646; 322647-323646;
323647-324646; 325871-326870; 328091-329090;
329091-330090; 330091-331090; 331091-332090;
332091-333090; 333091-334090; 334091-335090;
335091-336090; 336091-337090; 337091-338090;
338091-339090; 339091-340090; 340091-341090;
007181-007680; 007681-008180; 008181-008680;
008681-009180; 009181-009680; 009681-010180;
010181-010680; 010681-011180; 011181-011680;
011681-012180; 094871-095370; 097151-097650;... (rozwiń)
Poz. 63956. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA AKCYJNA
w Lublinie. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 lipca 2001 r.
[BMSiG-63935/2019]

Zarząd Spółki pod firmą HERBAPOL - LUBLIN S.A. z sie-
dzibą w Lublinie (dalej jako: „Spółka”), działając na podsta-
wie art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia
o powzięciu w dniu 19.11.2019 r. uchwały w przedmiocie unie-
ważnienia istniejących dokumentów akcji Spółki imiennych
uprzywilejowanych co do prawa głosu (względnie: odcinki
zbiorowe) serii A wystawione w dniu 9 października 2008 r.
o następujących numerach:
270562-271556; 271557-272556; 272557-273556;
273557-274556; 274557-275556; 275557-276556;
314647-315646; 315647-316646; 316647-317646;
317647-318646; 318647-319646; 319647-320646;
320647-321646; 321647-3322646; 322647-323646;
323647-324646; 325871-326870; 328091-329090;
329091-330090; 330091-331090; 331091-332090;
332091-333090; 333091-334090; 334091-335090;
335091-336090; 336091-337090; 337091-338090;
338091-339090; 339091-340090; 340091-341090;
007181-007680; 007681-008180; 008181-008680;
008681-009180; 009181-009680; 009681-010180;
010181-010680; 010681-011180; 011181-011680;
011681-012180; 094871-095370; 097151-097650;... (rozwiń)
2019-09-27 188/2019 402
Poz. 1045525. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16807/19/76]

W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 79 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. „HERBAPOL
- LUBLIN” SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBA-
WIE 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina LUBAWA
miejscowość LUBAWA 3. miejscowość LUBAWA
ulica UL. KOPERNIKA nr domu 67 kod pocztowy
14-260 poczta LUBAWA kraj POLSKA
Poz. 1045525. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16807/19/76]

W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 79 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. „HERBAPOL
- LUBLIN” SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBA-
WIE 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina LUBAWA
miejscowość LUBAWA 3. miejscowość LUBAWA
ulica UL. KOPERNIKA nr domu 67 kod pocztowy
14-260 poczta LUBAWA kraj POLSKA
2019-07-09 131/2019 1102
Poz. 609253. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136524/19/227]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609253. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136524/19/227]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1102
Poz. 609254. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136524/19/628]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 72 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609254. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136524/19/628]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 72 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1102
Poz. 609255. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136524/19/29]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609255. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136524/19/29]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1102
Poz. 609256. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136524/19/430]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 74 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609256. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136524/19/430]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 74 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1102
Poz. 609257. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136532/19/889]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 75 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609257. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136532/19/889]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 75 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1102
Poz. 609258. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136533/19/601]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 76 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609258. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136533/19/601]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 76 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1102
Poz. 609259. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136533/19/2]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 77 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609259. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136533/19/2]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 77 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1102
Poz. 609260. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136533/19/403]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 78 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609260. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/136533/19/403]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 78 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-15 33/2019 305
Poz. 71637. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1734/19/373]

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.12.2018 R. NOTARIUSZ DOROTA RYNKIE-
WICZ-SZAFURSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W WARSZAWIE PRZY ULICY ELEKTORALNEJ 11/7,
00-137 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 6012/2018
- ZMIANA §6, §7 UST.1 STATUTU, UCHWALONO
TEKST JEDNOLITY STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 818930,00 ZŁ
wpisać: 1. 691365,00 ZŁ wykreślić: 3. 163786 wpi-
sać: 3. 138273 wykreślić: 5. 818930,00 ZŁ wpisać:
5. 691365,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. D) wykreślić:
2. 6365 wpisać: 2. 5852 2 (dla pozycji: 1. F) wykreślić:
2. 25000
Poz. 71637. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1734/19/373]

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.12.2018 R. NOTARIUSZ DOROTA RYNKIE-
WICZ-SZAFURSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W WARSZAWIE PRZY ULICY ELEKTORALNEJ 11/7,
00-137 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 6012/2018
- ZMIANA §6, §7 UST.1 STATUTU, UCHWALONO
TEKST JEDNOLITY STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 818930,00 ZŁ
wpisać: 1. 691365,00 ZŁ wykreślić: 3. 163786 wpi-
sać: 3. 138273 wykreślić: 5. 818930,00 ZŁ wpisać:
5. 691365,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. D) wykreślić:
2. 6365 wpisać: 2. 5852 2 (dla pozycji: 1. F) wykreślić:
2. 25000
2018-11-19 223/2018 1622
Poz. 1072166. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16302/18/563]

W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 1.08.2018 R. REP. A NR
3669/2018, NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ-
-SZAFURSKA KANCELARIA NOTARIALNA S.C.
MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK, DOROTA
RYNKIEWICZ-SZAFURSKA WARSZAWA - ZMIANA
§ 6 ORAZ § 7 UST. 1 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 693930,00 ZŁ
wpisać: 1. 818930,00 ZŁ wykreślić: 3. 138786 wpi-
sać: 3. 163786 wykreślić: 5. 693930,00 ZŁ wpisać:
5. 818930,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 25000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1072166. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16302/18/563]

W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 1.08.2018 R. REP. A NR
3669/2018, NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ-
-SZAFURSKA KANCELARIA NOTARIALNA S.C.
MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK, DOROTA
RYNKIEWICZ-SZAFURSKA WARSZAWA - ZMIANA
§ 6 ORAZ § 7 UST. 1 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 693930,00 ZŁ
wpisać: 1. 818930,00 ZŁ wykreślić: 3. 138786 wpi-
sać: 3. 163786 wykreślić: 5. 693930,00 ZŁ wpisać:
5. 818930,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 25000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-10-11 198/2018 776
Poz. 608885. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11875/18/163]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2018 R. REP. A NR... (rozwiń)
Poz. 608885. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11875/18/163]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2018 R. REP. A NR... (rozwiń)
2018-07-13 135/2018 364
Poz. 269488. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123457/18/138]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269488. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123457/18/138]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 364
Poz. 269489. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123458/18/539]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269489. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123458/18/539]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 364
Poz. 269490. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123459/18/940]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269490. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123459/18/940]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 364
Poz. 269491. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123460/18/652]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269491. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123460/18/652]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 364
Poz. 269492. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123461/18/53]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269492. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123461/18/53]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 364
Poz. 269493. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123462/18/454]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269493. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123462/18/454]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 364
Poz. 269494. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123463/18/855]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269494. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123463/18/855]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 364
Poz. 269495. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123464/18/256]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269495. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[RDF/123464/18/256]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-09 89/2018 317
Poz. 118381. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6921/18/403]

W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. D) wykre-
ślić: 2. 6385 wpisać: 2. 6365
Poz. 118381. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6921/18/403]

W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. D) wykre-
ślić: 2. 6385 wpisać: 2. 6365
2018-04-11 71/2018 194
Poz. 96440. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4448/18/205]

W dniu 04.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.01.2018 R. NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY
ULICY ELEKTORALNEJ 11/7, 00-137 WARSZAWA,
REPERTORIUM A NR 558/2018 - ZMIANA §6, §7
UST.1, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 726960,00 ZŁ
wpisać: 1. 643650,00 ZŁ wykreślić: 3. 145392 wpi-
sać: 3. 128730 wykreślić: 5. 726960,00 ZŁ wpisać:
5. 643650,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 94392 wpisać: 2. 71365 2 1. D 2. 6385 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 96440. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4448/18/205]

W dniu 04.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.01.2018 R. NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY
ULICY ELEKTORALNEJ 11/7, 00-137 WARSZAWA,
REPERTORIUM A NR 558/2018 - ZMIANA §6, §7
UST.1, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 726960,00 ZŁ
wpisać: 1. 643650,00 ZŁ wykreślić: 3. 145392 wpi-
sać: 3. 128730 wykreślić: 5. 726960,00 ZŁ wpisać:
5. 643650,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 94392 wpisać: 2. 71365 2 1. D 2. 6385 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-01-08 05/2018 348
Poz. 6805. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/23976/17/811]

W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. FRANKOW-
SKA 2. KATARZYNA MAGDALENA 3. 82061406623
4. PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYN-
NOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU SPÓŁKI 2 1. CHROŚCICKI 2. ŁUKASZ
3. 83120503938 4. PROKURA ŁĄCZNA DO DOKO-
NYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 492
§ 1 PKT 1KSH W ZW. Z ART. 506 KSH POPRZEZ... (rozwiń)
Poz. 6805. „HERBAPOL - LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000027463. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/23976/17/811]

W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. FRANKOW-
SKA 2. KATARZYNA MAGDALENA 3. 82061406623
4. PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYN-
NOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU SPÓŁKI 2 1. CHROŚCICKI 2. ŁUKASZ
3. 83120503938 4. PROKURA ŁĄCZNA DO DOKO-
NYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 492
§ 1 PKT 1KSH W ZW. Z ART. 506 KSH POPRZEZ... (rozwiń)