Szczegóły spółki

Nazwa MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5790006820
REGON 170013640
KRS 0000026890
Adres ul. Boczna 10, 82-200 Malbork
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail malbork@organika.pl
WWW www.organika.pl
PKD
  • 2221Z — produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.81 0.81
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.16 4.35
Płynność bieżąca (CR) 0.78 0.72
Płynność szybka (QR) 0.66 0.61
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.16 4.35
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -26.34% -0.75%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -163.98% -5.54%
Rentowność aktywów (ROA) -31.8% -1.04%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-05-25 101/2018 365 136321
Poz. 136321. MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE
„ORGANIKA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000026890.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/7729/18/480]

W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. NAWROCKI 2. ANDRZEJ
TADEUSZ 3. 28030901414
Poz. 136321. MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE
„ORGANIKA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000026890.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/7729/18/480]

W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. NAWROCKI 2. ANDRZEJ
TADEUSZ 3. 28030901414

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki