Szczegóły spółki

Nazwa PORR SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5221054994
REGON 011134083
KRS 0000026184
Adres ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 4211Z — roboty związane z budową dróg i autostrad
  • 4212Z — roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
  • 4213Z — roboty związane z budową mostów i tuneli
  • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  • 4291Z — roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.9 0.84
Zadłużenie / kapitał (D/E) 8.57 5.1
Płynność bieżąca (CR) 1.09 1.19
Płynność szybka (QR) 1.03 1.14
Złota/srebrna reguła bilansowa 8.57 5.1
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.33% -0.27%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.95% -2.92%
Rentowność aktywów (ROA) 0.41% -0.48%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki