Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MONTAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "ENERGOSERWIS" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7120102741
REGON 430009590
KRS 0000025427
Adres ul. Tokarska 6, 20-210 Lublin
Telefon 7462578
Faks 7462578
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2530Z — produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.23 0.18
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.29 0.22
Płynność bieżąca (CR) 4.54 6.25
Płynność szybka (QR) 4.5 5.75
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.29 0.22
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 5.77% 9.56%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.71% 9.78%
Rentowność aktywów (ROA) 3.65% 8.01%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-06-08 110/2018 338 165273
Poz. 165273. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MON-
TAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH „ENERGOSER-
WIS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000025427. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.07.2001.
[RDF/19759/18/592]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 165273. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MON-
TAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH „ENERGOSER-
WIS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000025427. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.07.2001.
[RDF/19759/18/592]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-08 110/2018 338 165274
Poz. 165274. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MON-
TAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH „ENERGOSER-
WIS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000025427. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.07.2001.
[RDF/19760/18/304]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 165274. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MON-
TAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH „ENERGOSER-
WIS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000025427. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.07.2001.
[RDF/19760/18/304]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-08 110/2018 338 165275
Poz. 165275. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MON-
TAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH „ENERGOSER-
WIS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000025427. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.07.2001.
[RDF/19761/18/705]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 165275. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MON-
TAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH „ENERGOSER-
WIS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000025427. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.07.2001.
[RDF/19761/18/705]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-08 110/2018 338 165276
Poz. 165276. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MON-
TAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH „ENERGOSER-
WIS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000025427. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.07.2001.
[RDF/19762/18/106]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 165276. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MON-
TAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH „ENERGOSER-
WIS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000025427. SYSTEM,
wpis do rejestru: 05.07.2001.
[RDF/19762/18/106]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki