Szczegóły spółki

Nazwa "CENTRUM KUPIECTWA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7251271214
REGON 471363485
KRS 0000023483
Adres ul. Budy 4, 91-610 Łódź
Telefon 0426365127
Faks 0426365127
E-mail biuro@centrumkupiectwa.pl
WWW www.centrumkupiectwa.pl
PKD
  • 4631Z — sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.04 0.03
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.04 0.03
Płynność bieżąca (CR) 8.1 10.78
Płynność szybka (QR) 8.1 9.69
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.04 0.03
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 14.06% 12.33%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.48% 3.81%
Rentowność aktywów (ROA) 4.29% 3.68%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-08 131/2020 545 395807
Poz. 395807. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/211208/20/996]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 395807. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/211208/20/996]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-08 131/2020 545 395808
Poz. 395808. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/211208/20/397]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 395808. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/211208/20/397]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-07 130/2020 507 388947
Poz. 388947. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/210571/20/860]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 388947. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/210571/20/860]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-07 130/2020 507 388948
Poz. 388948. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/210571/20/261]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 388948. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/210571/20/261]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-03-09 47/2020 304 107975
Poz. 107975. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5399/20/158]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@CENTRUM-
KUPIECTWA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
CENTRUMKUPIECTWA.PL
Poz. 107975. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5399/20/158]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@CENTRUM-
KUPIECTWA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
CENTRUMKUPIECTWA.PL
2019-07-01 125/2019 858 497278
Poz. 497278. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/127604/19/236]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 497278. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/127604/19/236]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 595 471510
Poz. 471510. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/125925/19/953]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471510. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/125925/19/953]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 595 471511
Poz. 471511. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/125925/19/354]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471511. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/125925/19/354]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-26 122/2019 643 463379
Poz. 463379. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/125423/19/159]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 463379. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/125423/19/159]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-16 11/2019 266 26608
Poz. 26608. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/31889/18/102]

W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PAWLAK 2. PAWEŁ EDWARD 3. 53090805150
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 26608. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/31889/18/102]

W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PAWLAK 2. PAWEŁ EDWARD 3. 53090805150
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-07-09 131/2018 340 252325
Poz. 252325. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/112254/18/655]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252325. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/112254/18/655]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 340 252326
Poz. 252326. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/112255/18/56]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252326. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/112255/18/56]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 341 252327
Poz. 252327. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/112256/18/457]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252327. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/112256/18/457]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 341 252328
Poz. 252328. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/112257/18/858]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252328. „CENTRUM KUPIECTWA” SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000023483. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.06.2001.
[RDF/112257/18/858]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki