Szczegóły spółki

Nazwa SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7140001836
REGON 430046621
KRS 0000020711
Adres ul. Nowodworska 18, 21-100 Lubartów
Telefon 0818556251
Faks 0818556251
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2361Z — produkcja wyrobów budowlanych z betonu
  • 2221Z — produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.11 0.1
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.12 0.11
Płynność bieżąca (CR) 5.36 6.27
Płynność szybka (QR) 4.64 5.37
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.12 0.11
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 13.34% 18.21%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 20.86% 27.1%
Rentowność aktywów (ROA) 18.57% 24.5%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-06 129/2020 471 382226
Poz. 382226. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/209850/20/147]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 382226. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/209850/20/147]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-06 129/2020 471 382227
Poz. 382227. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/209851/20/859]
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 382227. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/209851/20/859]
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-06 129/2020 471 382228
Poz. 382228. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/209851/20/260]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 382228. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/209851/20/260]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-06 129/2020 471 382229
Poz. 382229. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/209851/20/661]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 382229. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/209851/20/661]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-03-11 49/2020 287 113103
Poz. 113103. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.06.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3869/20/558]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej AKCJONARIAT@
SOLBET-LUBARTOW.PL 4. Adres strony interneto-
wej WWW.SOLBET-LUBARTOW.PL
Poz. 113103. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.06.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3869/20/558]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej AKCJONARIAT@
SOLBET-LUBARTOW.PL 4. Adres strony interneto-
wej WWW.SOLBET-LUBARTOW.PL
2019-12-06 236/2019 417 1160817
Poz. 1160817. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.06.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20839/19/422]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.11.2019 R., REP. A NR 4938/2019, NOTARIUSZ
ELŻBIETA ZMYSŁOWSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W LUBARTOWIE ZMIANA § 7 UST. 1 STA-
TUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 63985 wpisać:
3. 63475 wykreślić: 4. 20,00 ZŁ wpisać: 4. 20,16 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 32000 wpisać: 2. 31490
Poz. 1160817. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.06.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20839/19/422]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.11.2019 R., REP. A NR 4938/2019, NOTARIUSZ
ELŻBIETA ZMYSŁOWSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W LUBARTOWIE ZMIANA § 7 UST. 1 STA-
TUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 63985 wpisać:
3. 63475 wykreślić: 4. 20,00 ZŁ wpisać: 4. 20,16 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 32000 wpisać: 2. 31490
2019-06-21 119/2019 522 436408
Poz. 436408. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.06.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10435/19/407]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KEMPA 2. EWA
MARIA 3. 43101002902 2 1. GOLLUS 2. MAREK
JÓZEF 3. 55011813217 wpisać: 3 1. MAŁECKI
2. HUBERT JAN 3. 82070700675
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WOŹNIAK 2. KRY-
STYNA AGNIESZKA 3. 54012109466 4. SAMOISTNA
Poz. 436408. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.06.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10435/19/407]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KEMPA 2. EWA
MARIA 3. 43101002902 2 1. GOLLUS 2. MAREK
JÓZEF 3. 55011813217 wpisać: 3 1. MAŁECKI
2. HUBERT JAN 3. 82070700675
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WOŹNIAK 2. KRY-
STYNA AGNIESZKA 3. 54012109466 4. SAMOISTNA
2019-06-10 111/2019 608 378225
Poz. 378225. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/117659/19/474]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378225. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/117659/19/474]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 608 378226
Poz. 378226. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/117659/19/875]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378226. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/117659/19/875]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 608 378227
Poz. 378227. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/117659/19/276]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378227. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/117659/19/276]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 608 378228
Poz. 378228. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/117660/19/879]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378228. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/117660/19/879]

W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-05-30 104/2018 416 145234
Poz. 145234. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/61708/18/53]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 145234. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/61708/18/53]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-30 104/2018 416 145235
Poz. 145235. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/61709/18/454]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 145235. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/61709/18/454]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-30 104/2018 416 145236
Poz. 145236. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/61710/18/166]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 145236. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/61710/18/166]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-30 104/2018 416 145237
Poz. 145237. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/61711/18/567]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 145237. SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000020711. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.06.2001.
[RDF/61711/18/567]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki