Szczegóły spółki

Nazwa POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5840304472
REGON 000144992
KRS 0000019880
Adres al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 5222A — działalność usługowa wspomagająca transport morski
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.33 0.33
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.5 0.5
Płynność bieżąca (CR) 4.03 3.99
Płynność szybka (QR) 4.03 3.99
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.5 0.5
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -1.43% 4.14%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -4.05% 12.3%
Rentowność aktywów (ROA) -2.7% 8.21%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-29 19/2020 272 42904
Poz. 42904. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/630/20/571]

W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20-12-2019 REPERTORIUM A NR 5135/2019,
ANNA MARSZAŁEK KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE NOWE BRZMIENIE: § 23 UST.2; § 23
UST.3; § 29 UST.1 PKT 16); § 31 UST.1; § 34 UST. 1;
§ 34 UST.3; § 34 UST.5 PKT 3) LIT. F); § 34 UST.5 PKT
3) LIT. G); § 34 UST.5 PKT 4) LIT. B); § 34 UST.7; § 53
UST.1; § 53 UST.3 LIT F); § 53 UST.3 LIT G); § 56 UST.
1; § 56 UST.8; § 56 UST. 10; § 56 UST. 18; § 57
Poz. 42904. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/630/20/571]

W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20-12-2019 REPERTORIUM A NR 5135/2019,
ANNA MARSZAŁEK KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE NOWE BRZMIENIE: § 23 UST.2; § 23
UST.3; § 29 UST.1 PKT 16); § 31 UST.1; § 34 UST. 1;
§ 34 UST.3; § 34 UST.5 PKT 3) LIT. F); § 34 UST.5 PKT
3) LIT. G); § 34 UST.5 PKT 4) LIT. B); § 34 UST.7; § 53
UST.1; § 53 UST.3 LIT F); § 53 UST.3 LIT G); § 56 UST.
1; § 56 UST.8; § 56 UST. 10; § 56 UST. 18; § 57
2019-09-06 173/2019 434 1011048
Poz. 1011048. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/175015/19/766]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1011048. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/175015/19/766]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1074 890427
Poz. 890427. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/163353/19/459]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890427. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/163353/19/459]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1074 890428
Poz. 890428. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/163354/19/171]
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890428. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/163354/19/171]
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1074 890429
Poz. 890429. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/163354/19/572]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890429. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/163354/19/572]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 830 419715
Poz. 419715. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/11358/19/222]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DILLING
2. JANUSZ STANISŁAW 3. 46032900477 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA wpisać: 2 1. POKORA 2. LESZEK CZE-
SŁAW 3. 64081909711 4. PROKURA OBEJMUJĄCA
UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI
WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU
ZARZĄDZAJĄCEGO - CZŁONKIEM ZARZĄDU
3 1. PETTKE 2. GRZEGORZ TOMASZ 3. 67031300174
4. PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO
DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓL-
NIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO
- CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 419715. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/11358/19/222]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DILLING
2. JANUSZ STANISŁAW 3. 46032900477 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA wpisać: 2 1. POKORA 2. LESZEK CZE-
SŁAW 3. 64081909711 4. PROKURA OBEJMUJĄCA
UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI
WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU
ZARZĄDZAJĄCEGO - CZŁONKIEM ZARZĄDU
3 1. PETTKE 2. GRZEGORZ TOMASZ 3. 67031300174
4. PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO
DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓL-
NIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO
- CZŁONKIEM ZARZĄDU
2019-06-11 112/2019 559 384622
Poz. 384622. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10291/19/527]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WILK 2. IRENEUSZ
3. 65051906415 wpisać: 2 1. PUDEŁKO 2. MARTA
3. 77022817367
Poz. 384622. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10291/19/527]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WILK 2. IRENEUSZ
3. 65051906415 wpisać: 2 1. PUDEŁKO 2. MARTA
3. 77022817367
2018-11-09 218/2018 1422 978641
Poz. 978641. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15696/18/288]

W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. POLSKI
REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ
W PIREUSIE 2. kraj GRECJA województwo ATTYKA
gmina PIREUS miejscowość PIREUS 3. miejsco-
wość PIREUS ulica AGIOU NIKOLAOU nr domu 5-7
kod pocztowy 185-37 poczta PIREUS kraj GRECJA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.06.2018
R., REPERTORIUM A NR 1888/2018, ANNA MAR-
SZAŁEK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZA-
WIE NOWE BRZMIENIE:§33 UST.1,§33 UST.2,§34
UST.5 PKT 1,§35 UST.1,§37 UST.1
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DUNIKOWSKI
2. ADAM WŁADYSŁAW 3. 64022300256 wpisać:
2 1. JASTRZĘBSKI 2. JAN 3. 59051709574 3 1. MIEL-
CARSKA PUZIO 2. ANETTA
Poz. 978641. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15696/18/288]

W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. POLSKI
REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ
W PIREUSIE 2. kraj GRECJA województwo ATTYKA
gmina PIREUS miejscowość PIREUS 3. miejsco-
wość PIREUS ulica AGIOU NIKOLAOU nr domu 5-7
kod pocztowy 185-37 poczta PIREUS kraj GRECJA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.06.2018
R., REPERTORIUM A NR 1888/2018, ANNA MAR-
SZAŁEK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZA-
WIE NOWE BRZMIENIE:§33 UST.1,§33 UST.2,§34
UST.5 PKT 1,§35 UST.1,§37 UST.1
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DUNIKOWSKI
2. ADAM WŁADYSŁAW 3. 64022300256 wpisać:
2 1. JASTRZĘBSKI 2. JAN 3. 59051709574 3 1. MIEL-
CARSKA PUZIO 2. ANETTA
2018-10-02 191/2018 650 529011
Poz. 529011. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/361116/18/176]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529011. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/361116/18/176]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 650 529012
Poz. 529012. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/361117/18/577]
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529012. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/361117/18/577]
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 650 529013
Poz. 529013. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/361118/18/978]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529013. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/361118/18/978]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 650 529014
Poz. 529014. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/361119/18/379]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529014. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 18.06.2001.
[RDF/361119/18/379]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-08 05/2018 351 6828
Poz. 6828. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/34336/17/999]

W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. POLSKI
REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ
W PIREUSIE 2. kraj GRECJA województwo ATTYKA
gmina PIREUS miejscowość PIREUS 3. miejsco-
wość PIREUS ulica AGIOU NIKOLAOU nr domu 5-7
kod pocztowy 185-37 poczta PIREUS kraj GRECJA
2 1. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W KAIRZE 2. kraj EGIPT miejscowość
KAIR 3. miejscowość KAIR ulica NR 161, BUDYNEK
HADAYEQ EL-MAADI nr domu 69 nr lokalu 2 poczta
KAIR kraj EGIPT 3 1. POLSKI REJESTR STATKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W DUBAJU 2. kraj
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE wojewódz-
two DUBAJ miejscowość DUBAJ 3. miejscowość
DUBAJ ulica AL KHALEEJ, AL NOKHITHA nr domu
341 nr lokalu HB-4-027 poczta DUBAJ kraj ZJED-
NOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 9 LISTOPADA 2017 R., REPERTO-
RIUM A NR 2614/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ
ANNĘ MARSZAŁEK - NOTARIUSZ W WARSZA-
WIE PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W WARSZAWIE UL. RAKOWIECKA 41 M 14, 02-521
WARSZAWA. ZMIANA STATUTU POPRZEZ: UCHY-
LENIE TREŚCI DOTYCHCZASOWYCH POSTANO-
WIEŃ PARAGRAFÓW OD 1 DO 62 I NADANIE IM
NOWEGO BRZMIENIA ORAZ DODANIE NOWYCH
PARAGRAFÓW 63 I 64.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PODBIAŁ 2. PIOTR
3. 72032700458
Poz. 6828. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000019880. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/34336/17/999]

W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. POLSKI
REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ
W PIREUSIE 2. kraj GRECJA województwo ATTYKA
gmina PIREUS miejscowość PIREUS 3. miejsco-
wość PIREUS ulica AGIOU NIKOLAOU nr domu 5-7
kod pocztowy 185-37 poczta PIREUS kraj GRECJA
2 1. POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W KAIRZE 2. kraj EGIPT miejscowość
KAIR 3. miejscowość KAIR ulica NR 161, BUDYNEK
HADAYEQ EL-MAADI nr domu 69 nr lokalu 2 poczta
KAIR kraj EGIPT 3 1. POLSKI REJESTR STATKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W DUBAJU 2. kraj
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE wojewódz-
two DUBAJ miejscowość DUBAJ 3. miejscowość
DUBAJ ulica AL KHALEEJ, AL NOKHITHA nr domu
341 nr lokalu HB-4-027 poczta DUBAJ kraj ZJED-
NOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 9 LISTOPADA 2017 R., REPERTO-
RIUM A NR 2614/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ
ANNĘ MARSZAŁEK - NOTARIUSZ W WARSZA-
WIE PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W WARSZAWIE UL. RAKOWIECKA 41 M 14, 02-521
WARSZAWA. ZMIANA STATUTU POPRZEZ: UCHY-
LENIE TREŚCI DOTYCHCZASOWYCH POSTANO-
WIEŃ PARAGRAFÓW OD 1 DO 62 I NADANIE IM
NOWEGO BRZMIENIA ORAZ DODANIE NOWYCH
PARAGRAFÓW 63 I 64.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PODBIAŁ 2. PIOTR
3. 72032700458

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki