Szczegóły spółki

Nazwa ZAKŁADY MECHANICZNE "GLIMAG" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6310101201
REGON 000125121
KRS 0000019878
Adres ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice
Telefon 322 315 011
Faks 322 315 011
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2892Z — produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.06 0.08
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.07 0.09
Płynność bieżąca (CR) 6.84 5.58
Płynność szybka (QR) 4.93 3.85
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.07 0.09
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 6.17% 9.88%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.22% 4.5%
Rentowność aktywów (ROA) 2.08% 4.14%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-25 38/2020 293 86026
Poz. 86026. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/2265/20/277]

W dniu 18.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu       h) Spółdzielnie
Poz. 86026. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/2265/20/277]

W dniu 18.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu       h) Spółdzielnie
2020-01-30 20/2020 289 45076
Poz. 45076. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/624/20/854]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.12.2017 R. - REP. A 4020/2017, NOTARIUSZ
KINGA BEDNARZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W KATOWICACH USUNIĘTO: §14
Poz. 45076. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/624/20/854]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.12.2017 R. - REP. A 4020/2017, NOTARIUSZ
KINGA BEDNARZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W KATOWICACH USUNIĘTO: §14
2019-12-16 242/2019 300 1174925
Poz. 1174925. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/14715/19/352]

W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 12.12.2017 R. - REP.A 4020/2017, NOTARIUSZ
KINGA BEDNARZ , KANCELARIA NOTARIALNA
W KATOWICACH USUNIĘTO: §14, ZMIENIONO: §9
, §10 UST. 1, § 12 UST.1. 2 1. 12.12.2017 R. - REP.A.
4020/2017, NOTARIUSZ KINGA BEDNARZ, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W KATOWICACH USUNIĘTO:
§14 ZMIENIONO:§9 ZMIENIONO: §10 UST.1 ORAZ
DODANIE PO USTĘPIE 5 KOLEJNEGO USTĘPU
6 ZMIENIONO: §12 UST.1 ORAZ DODANIE PO


USTĘPIE 4 KOLEJNEGO USTĘPU 5 3 1. 05.09.2018
R. WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. AKT X GC 30/18
- ZMIENIONO: §9, §10 UST.1, §12 UST.1, - USU-
NIĘTO: §10 UST.6, §12 UST.5    h) spółdzielcza kasa

     oszczędnościowo-

       kredytowa
Poz. 1174925. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/14715/19/352]

W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 12.12.2017 R. - REP.A 4020/2017, NOTARIUSZ
KINGA BEDNARZ , KANCELARIA NOTARIALNA
W KATOWICACH USUNIĘTO: §14, ZMIENIONO: §9
, §10 UST. 1, § 12 UST.1. 2 1. 12.12.2017 R. - REP.A.
4020/2017, NOTARIUSZ KINGA BEDNARZ, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W KATOWICACH USUNIĘTO:
§14 ZMIENIONO:§9 ZMIENIONO: §10 UST.1 ORAZ
DODANIE PO USTĘPIE 5 KOLEJNEGO USTĘPU
6 ZMIENIONO: §12 UST.1 ORAZ DODANIE PO


USTĘPIE 4 KOLEJNEGO USTĘPU 5 3 1. 05.09.2018
R. WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. AKT X GC 30/18
- ZMIENIONO: §9, §10 UST.1, §12 UST.1, - USU-
NIĘTO: §10 UST.6, §12 UST.5    h) spółdzielcza kasa

     oszczędnościowo-

       kredytowa
2019-11-19 223/2019 310 1129721
Poz. 1129721. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/13731/19/319]W dniu 12.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. WIL-
KOWSKI 2. GRZEGORZ EDWARD 3. 72080206791)
wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRU-
GIM PROKURENTEM wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA
- ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 2 1. MICHALIK
2. KLAUDIA MARIA 3. 69012806282 4. PROKURA
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU      h) Spółdzielnie
Poz. 1129721. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/13731/19/319]W dniu 12.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. WIL-
KOWSKI 2. GRZEGORZ EDWARD 3. 72080206791)
wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRU-
GIM PROKURENTEM wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA
- ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 2 1. MICHALIK
2. KLAUDIA MARIA 3. 69012806282 4. PROKURA
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU      h) Spółdzielnie
2019-10-23 206/2019 467 1088780
Poz. 1088780. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/8874/19/255]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOWALEW-
SKA 2. BEATA BOŻENA 3. 71053114228 4. PROKURA
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
Poz. 1088780. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/8874/19/255]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOWALEW-
SKA 2. BEATA BOŻENA 3. 71053114228 4. PROKURA
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
2019-10-23 206/2019 467 1088781
Poz. 1088781. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/12889/19/162]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.09.2018 R. WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO
W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN.
AKT X GC 30/18 - ZMIENIONO: §9, §10 UST.1, §12
UST.1, - USUNIĘTO: §10 UST.6, §12 UST.5
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 (dla pozycji: 1. ZALIWSKI 2. JANUSZ STANISŁAW
3. 51111300617) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. KNAPCZYK
2. TERESA BARBARA 3. 63090904902 5. CZŁO-


NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. OKRUTNY 2. JACEK
JERZY 3. 50072705851 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 4 1. KAPŁANOWSKI 2. TOMASZ STEFAN
3. 74072709172 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. OKRUTNY 2. JACEK JERZY
3. 50072705851 wpisać: 2 1. BYRCZEK 2. AGATA
MARIA 3. 79021900604 3 1. BYRCZEK 2. EWA
3. 55092206304 4 1. HORNOWSKA 2. ANNA BEATA
3. 89042702145 5 1. ZIĘTEK 2. MARCIN ARTUR
3. 84071622679
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KAPŁANOWSKI
2. TOMASZ STEFAN 3. 74072709172 4. PROKURA
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
Poz. 1088781. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/12889/19/162]

W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.09.2018 R. WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO
W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN.
AKT X GC 30/18 - ZMIENIONO: §9, §10 UST.1, §12
UST.1, - USUNIĘTO: §10 UST.6, §12 UST.5
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 (dla pozycji: 1. ZALIWSKI 2. JANUSZ STANISŁAW
3. 51111300617) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. KNAPCZYK
2. TERESA BARBARA 3. 63090904902 5. CZŁO-


NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. OKRUTNY 2. JACEK
JERZY 3. 50072705851 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 4 1. KAPŁANOWSKI 2. TOMASZ STEFAN
3. 74072709172 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. OKRUTNY 2. JACEK JERZY
3. 50072705851 wpisać: 2 1. BYRCZEK 2. AGATA
MARIA 3. 79021900604 3 1. BYRCZEK 2. EWA
3. 55092206304 4 1. HORNOWSKA 2. ANNA BEATA
3. 89042702145 5 1. ZIĘTEK 2. MARCIN ARTUR
3. 84071622679
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KAPŁANOWSKI
2. TOMASZ STEFAN 3. 74072709172 4. PROKURA
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
2019-08-13 156/2019 361 967922
Poz. 967922. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172401/19/243]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 967922. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172401/19/243]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-13 156/2019 361 967923
Poz. 967923. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172401/19/644]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 967923. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172401/19/644]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-13 156/2019 361 967924
Poz. 967924. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172401/19/45]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 967924. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172401/19/45]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-13 156/2019 361 967925
Poz. 967925. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172401/19/446]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 967925. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172401/19/446]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-13 156/2019 361 967926
Poz. 967926. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172406/19/645]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 967926. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172406/19/645]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-13 156/2019 361 967927
Poz. 967927. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172406/19/46]


W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 967927. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172406/19/46]


W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-13 156/2019 362 967928
Poz. 967928. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172406/19/447]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 967928. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172406/19/447]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-13 156/2019 362 967929
Poz. 967929. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172406/19/848]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 967929. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/172406/19/848]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 15 34427
Poz. 34427. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 czerwca 2001 r.
[BMSiG-34225/2019]

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie
art. 399 § 1, art. 395 i art. 402 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r.
o godz. 1100 w siedzibie Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
mag” S.A. w Gliwicach, ul. Toszecka 102.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finanso-
    wego Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A.
    i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Glimag” za
    rok obrotowy 2017 obejmujący okres 01.01.2017 -
    31.12.2017 r. i rok obrotowy 2018 obejmujący okres
    01.01.2018 - 31.12.2018 r.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
    ści Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. i Grupy
    Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Glimag” w roku
    obrotowym 2017 i 2018.
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
    2017 i 2018.
  8. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalno-
    ści Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. za okres
    01.01.2017 - 31.12.2017 r. i 01.01.2018 - 31.12.2018 r.
  9. Powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku za okres
    01.01.2017 - 31.12.2017 r. i 01.01.2018 - 31.12.2018
    i wypłaty dywidendy.
  10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
    za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r. i 01.01.2018 -
    31.12.2018 r.
  11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiąz-    ków za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r. i 01.01.2018 -
    31.12.2018 r.
  12. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolido-
    wanego sprawozdania finansowego oraz sprawozda-
    nia z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Mecha-
    niczne „Glimag” za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.
    i 01.01.2018 - 31.12.2018 r.
  13. Powzięcie uchwał w sprawie przyznania nagrody człon-
    kom Rady Nadzorczej oddelegowanym do czynności
    nadzorczych.
  14. Sprawy różne.
  15. Zamknięcie obrad.
Poz. 34427. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 czerwca 2001 r.
[BMSiG-34225/2019]

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie
art. 399 § 1, art. 395 i art. 402 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r.
o godz. 1100 w siedzibie Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
mag” S.A. w Gliwicach, ul. Toszecka 102.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finanso-
    wego Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A.
    i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Glimag” za
    rok obrotowy 2017 obejmujący okres 01.01.2017 -
    31.12.2017 r. i rok obrotowy 2018 obejmujący okres
    01.01.2018 - 31.12.2018 r.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
    ści Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. i Grupy
    Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Glimag” w roku
    obrotowym 2017 i 2018.
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
    2017 i 2018.
  8. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalno-
    ści Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. za okres
    01.01.2017 - 31.12.2017 r. i 01.01.2018 - 31.12.2018 r.
  9. Powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku za okres
    01.01.2017 - 31.12.2017 r. i 01.01.2018 - 31.12.2018
    i wypłaty dywidendy.
  10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
    za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r. i 01.01.2018 -
    31.12.2018 r.
  11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiąz-    ków za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r. i 01.01.2018 -
    31.12.2018 r.
  12. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolido-
    wanego sprawozdania finansowego oraz sprawozda-
    nia z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Mecha-
    niczne „Glimag” za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.
    i 01.01.2018 - 31.12.2018 r.
  13. Powzięcie uchwał w sprawie przyznania nagrody człon-
    kom Rady Nadzorczej oddelegowanym do czynności
    nadzorczych.
  14. Sprawy różne.
  15. Zamknięcie obrad.
2019-03-27 61/2019 19 16131
Poz. 16131. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000019878. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2001 r.
[BMSiG-15712/2019]

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 399
§ 1 i art. 402 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r., o godz. 900,
w siedzibie Zakładów Mechanicznych „Glimag” S.A. w Gliwi-
cach, ul. Toszecka 102.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej ZM „Glimag” S.A.
 6. Wybór członków Rady Nadzorczej w ramach głosowania
   grupami.
 7. Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
Poz. 16131. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000019878. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2001 r.
[BMSiG-15712/2019]

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 399
§ 1 i art. 402 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r., o godz. 900,
w siedzibie Zakładów Mechanicznych „Glimag” S.A. w Gliwi-
cach, ul. Toszecka 102.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej ZM „Glimag” S.A.
 6. Wybór członków Rady Nadzorczej w ramach głosowania
   grupami.
 7. Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
2019-01-17 12/2019 251 28693
Poz. 28693. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/19142/18/858]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. HORNOWSKA
2. ANNA BEATA 3. 89042702145 2 1. LECHOWICZ
2. JAKUB MATEUSZ 3. 88061913699 wpisać:
3 1. OKRUTNY 2. JACEK JERZY 3. 50072705851
Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. WILKOWSKI
2. GRZEGORZ EDWARD 3. 72080206791) wykreślić:
4. ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 4. PROKURA
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM      h) Spółdzielnie
Poz. 28693. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/19142/18/858]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. HORNOWSKA
2. ANNA BEATA 3. 89042702145 2 1. LECHOWICZ
2. JAKUB MATEUSZ 3. 88061913699 wpisać:
3 1. OKRUTNY 2. JACEK JERZY 3. 50072705851
Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. WILKOWSKI
2. GRZEGORZ EDWARD 3. 72080206791) wykreślić:
4. ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 4. PROKURA
ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM      h) Spółdzielnie
2018-10-05 194/2018 667 558912
Poz. 558912. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/375565/18/75]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558912. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/375565/18/75]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 667 558913
Poz. 558913. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/375566/18/476]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558913. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/375566/18/476]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 667 558914
Poz. 558914. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/375567/18/877]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558914. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/375567/18/877]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 667 558915
Poz. 558915. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/375568/18/278]
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558915. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/375568/18/278]
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 667 558916
Poz. 558916. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/376104/18/415]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558916. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/376104/18/415]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 667 558917
Poz. 558917. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/376105/18/816]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558917. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/376105/18/816]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 667 558918
Poz. 558918. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/376106/18/217]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558918. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/376106/18/217]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-05 194/2018 667 558919
Poz. 558919. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/376107/18/618]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 558919. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.06.2001.
[RDF/376107/18/618]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 21 42700
Poz. 42700. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000019878. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2001 r.
[BMSiG-42780/2018]

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie
art. 399 § 1 Ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w dniu 26 października 2018 r., o godz. 900,w siedzibie Zakładów Mechanicznych „Glimag” S.A. w Gliwi-
cach, ul. Toszecka 102.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego
   Zakładów Mechanicznych „Glimag” S.A. i skonsolido-
   wanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
   Zakłady Mechaniczne „Glimag” za rok obrotowy 2017
   obejmujący okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. i Grupy
   Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Glimag” w roku
   obrotowym 2017.
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
      sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady
      Mechaniczne „Glimag” S.A. za okres 1.01.2017 r.
      - 31.12.2017 r.,
    b) podziału zysku za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
    c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium
      z wykonania obowiązków za okres 1.01.2017 r. -
      31.12.2017 r.,
    d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absoluto-
      rium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2017 r.
      - 31.12.2017 r.,
    e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
      finansowego oraz sprawozdania Zarządu z dzia-
      łalności Grupy Kapitałowej Zakłady Mechaniczne
      „Glimag” za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady
   Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A.
   VIII kadencji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
   Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. w drodze
   głosowania oddzielnymi grupami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka
   Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A. do czynności nadzorczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
   dla członków Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mecha-
   niczne „Glimag” S.A. oddelegowanych do czynności
   nadzorczych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród człon-
   kom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne
   „Glimag” S.A. za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zawieszenia w czynno-
   ściach członków Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne
   „Glimag” S.A.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.

W związku z punktem 15 porządku obrad Zarząd poniżej pre-
zentuje dotychczasowe oraz proponowane brzmienie posta-
nowień statutu:Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu spółki:
 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 562.231 (słownie pięć-
 set sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)
 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 4,20 złotych
 (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy) każda.

Proponowane brzmienie § 7 Statutu spółki:
 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 562.231 (słownie pięć-
 set sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)
 akcji serii A o wartości nominalnej 4,20 złotych (słownie:
 cztery złote dwadzieścia groszy) każda. Akcje o numerach
 od 000000001 do 000409153 oraz akcje o numerach od
 000409164 są akcjami imiennymi. Akcje o numerach od
 000409154 do 000409163 są akcjami na okaziciela.               5.

              Inne
Poz. 42700. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000019878. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2001 r.
[BMSiG-42780/2018]

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie
art. 399 § 1 Ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w dniu 26 października 2018 r., o godz. 900,w siedzibie Zakładów Mechanicznych „Glimag” S.A. w Gliwi-
cach, ul. Toszecka 102.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego
   Zakładów Mechanicznych „Glimag” S.A. i skonsolido-
   wanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
   Zakłady Mechaniczne „Glimag” za rok obrotowy 2017
   obejmujący okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. i Grupy
   Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Glimag” w roku
   obrotowym 2017.
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
      sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady
      Mechaniczne „Glimag” S.A. za okres 1.01.2017 r.
      - 31.12.2017 r.,
    b) podziału zysku za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
    c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium
      z wykonania obowiązków za okres 1.01.2017 r. -
      31.12.2017 r.,
    d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absoluto-
      rium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2017 r.
      - 31.12.2017 r.,
    e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
      finansowego oraz sprawozdania Zarządu z dzia-
      łalności Grupy Kapitałowej Zakłady Mechaniczne
      „Glimag” za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady
   Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A.
   VIII kadencji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
   Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. w drodze
   głosowania oddzielnymi grupami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka
   Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A. do czynności nadzorczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
   dla członków Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mecha-
   niczne „Glimag” S.A. oddelegowanych do czynności
   nadzorczych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród człon-
   kom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne
   „Glimag” S.A. za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zawieszenia w czynno-
   ściach członków Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne
   „Glimag” S.A.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.

W związku z punktem 15 porządku obrad Zarząd poniżej pre-
zentuje dotychczasowe oraz proponowane brzmienie posta-
nowień statutu:Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu spółki:
 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 562.231 (słownie pięć-
 set sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)
 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 4,20 złotych
 (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy) każda.

Proponowane brzmienie § 7 Statutu spółki:
 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 562.231 (słownie pięć-
 set sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)
 akcji serii A o wartości nominalnej 4,20 złotych (słownie:
 cztery złote dwadzieścia groszy) każda. Akcje o numerach
 od 000000001 do 000409153 oraz akcje o numerach od
 000409164 są akcjami imiennymi. Akcje o numerach od
 000409154 do 000409163 są akcjami na okaziciela.               5.

              Inne
2018-09-05 172/2018 14 38505
Poz. 38505. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 czerwca 2001 r.
[BMSiG-38452/2018]

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG ” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie
art. 398 ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r., o godz. 1200,
w siedzibie Zakładów Mechanicznych „Glimag” S.A. w Gliwi-
cach, ul. Toszecka 102.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
   nieruchomości położonej w Gliwicach, Obręb Bojków
   Wschód, przy ul. Rolników, obejmującej działki: nr 734/1
   o pow. 0,6315 ha, nr 734/3 o pow. 0,2059 ha, nr 734/4
   o pow. 0,5042 ha, 734/5 o pow. 1,0043 ha, objętych
   Księgą Wieczystą KW GL1G/00029135/1.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
   nieruchomości położonej we wsi Mikówiec, gmina Góra
   Kalwaria, obejmującej działki: nr 148 o pow. 0,7600 ha,
   nr 149/1 o pow. 0,2900 ha i 149/2 o pow. 0,4200 ha, obję-
   tych Księgą Wieczystą WA1I/00004056/5.
  7. Zamknięcie obrad.
Poz. 38505. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 czerwca 2001 r.
[BMSiG-38452/2018]

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG ” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie
art. 398 ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r., o godz. 1200,
w siedzibie Zakładów Mechanicznych „Glimag” S.A. w Gliwi-
cach, ul. Toszecka 102.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
   nieruchomości położonej w Gliwicach, Obręb Bojków
   Wschód, przy ul. Rolników, obejmującej działki: nr 734/1
   o pow. 0,6315 ha, nr 734/3 o pow. 0,2059 ha, nr 734/4
   o pow. 0,5042 ha, 734/5 o pow. 1,0043 ha, objętych
   Księgą Wieczystą KW GL1G/00029135/1.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
   nieruchomości położonej we wsi Mikówiec, gmina Góra
   Kalwaria, obejmującej działki: nr 148 o pow. 0,7600 ha,
   nr 149/1 o pow. 0,2900 ha i 149/2 o pow. 0,4200 ha, obję-
   tych Księgą Wieczystą WA1I/00004056/5.
  7. Zamknięcie obrad.
2018-07-24 142/2018 16 32464
Poz. 32464. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 czerwca 2001 r.
[BMSiG-32201/2018]

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, w nawiązaniu do ogło-
szenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Nr 137 (5525) z 17 lipca 2018 roku, poz. 31399, działającna podstawie art. 399 § 1, art. 395 i art. 402 ksh, w związku
z żądaniem akcjonariusza dotyczącym konwersji akcji imien-
nych na akcje na okaziciela niniejszym zmienia porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie, które odbędzie się
w dniu 30 sierpnia 2018 r., o godz. 900, w siedzibie Zakładów
Mechanicznych „Glimag” S.A. w Gliwicach, ul. Toszecka 102,
z zachowaniem terminu określonego w art. 402 § 1 ksh od
ogłoszenia zmienionego porządku obrad.

Zmieniony porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego
   Zakładów Mechanicznych „Glimag” S.A. i skonsolido-
   wanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
   Zakłady Mechaniczne „Glimag” za rok obrotowy 2017
   obejmujący okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. i Grupy
   Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Glimag” w roku
   obrotowym 2017.
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
   2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spra-
     wozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady
     Mechaniczne „Glimag” S.A. za okres 1.01.2017 r. -
     31.12.2017 r.,
   b) podziału zysku za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
   c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykona-
     nia obowiązków za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
   d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków za okres 1.01.2017 r. -
     31.12.2017 r.,
   e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
     finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działal-
     ności Grupy Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Gli-
     mag” za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady
   Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A.
   VIII kadencji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
   Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. w drodze
   głosowania oddzielnymi grupami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka
   Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A. do czynności nadzorczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
   dla członków Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mecha-
   niczne „Glimag” S.A. oddelegowanych do czynności
   nadzorczych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród człon-
   kom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A. za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zawieszenia w czynnościach
   członków Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.

W związku z nowym punktem 15 porządku obrad Zarząd poni-
żej prezentuje dotychczasowe oraz proponowane brzmienie
postanowień Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 562.231 (słownie pięć-
set sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji
imiennych serii A o wartości nominalnej 4,20 złotych (słow-
nie: cztery złote dwadzieścia groszy) każda.

Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 562.231 (słownie pięć-
set sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)
akcji serii A, o wartości nominalnej 4,20 złotych (słownie:
cztery złote dwadzieścia groszy) każda. Akcje o numerach od
000000001 do 000409153 oraz akcje o numerach od 000409164
są akcjami imiennymi. Akcje o numerach od 000409154 do
000409163 są akcjami na okaziciela.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


           1.

        Postanowienie

      o ogłoszeniu upadłości
Poz. 32464. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 czerwca 2001 r.
[BMSiG-32201/2018]

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, w nawiązaniu do ogło-
szenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Nr 137 (5525) z 17 lipca 2018 roku, poz. 31399, działającna podstawie art. 399 § 1, art. 395 i art. 402 ksh, w związku
z żądaniem akcjonariusza dotyczącym konwersji akcji imien-
nych na akcje na okaziciela niniejszym zmienia porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie, które odbędzie się
w dniu 30 sierpnia 2018 r., o godz. 900, w siedzibie Zakładów
Mechanicznych „Glimag” S.A. w Gliwicach, ul. Toszecka 102,
z zachowaniem terminu określonego w art. 402 § 1 ksh od
ogłoszenia zmienionego porządku obrad.

Zmieniony porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego
   Zakładów Mechanicznych „Glimag” S.A. i skonsolido-
   wanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
   Zakłady Mechaniczne „Glimag” za rok obrotowy 2017
   obejmujący okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. i Grupy
   Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Glimag” w roku
   obrotowym 2017.
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
   2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spra-
     wozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady
     Mechaniczne „Glimag” S.A. za okres 1.01.2017 r. -
     31.12.2017 r.,
   b) podziału zysku za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
   c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykona-
     nia obowiązków za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
   d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków za okres 1.01.2017 r. -
     31.12.2017 r.,
   e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
     finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działal-
     ności Grupy Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Gli-
     mag” za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady
   Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A.
   VIII kadencji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
   Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. w drodze
   głosowania oddzielnymi grupami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka
   Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A. do czynności nadzorczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
   dla członków Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mecha-
   niczne „Glimag” S.A. oddelegowanych do czynności
   nadzorczych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród człon-
   kom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A. za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zawieszenia w czynnościach
   członków Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.

W związku z nowym punktem 15 porządku obrad Zarząd poni-
żej prezentuje dotychczasowe oraz proponowane brzmienie
postanowień Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 562.231 (słownie pięć-
set sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji
imiennych serii A o wartości nominalnej 4,20 złotych (słow-
nie: cztery złote dwadzieścia groszy) każda.

Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 562.231 (słownie pięć-
set sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden)
akcji serii A, o wartości nominalnej 4,20 złotych (słownie:
cztery złote dwadzieścia groszy) każda. Akcje o numerach od
000000001 do 000409153 oraz akcje o numerach od 000409164
są akcjami imiennymi. Akcje o numerach od 000409154 do
000409163 są akcjami na okaziciela.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


           1.

        Postanowienie

      o ogłoszeniu upadłości
2018-07-17 137/2018 14 31399
Poz. 31399. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 czerwca 2001 r.
[BMSiG-31119/2018]

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podsta-
wie art. 399 § 1, art. 395 i art. 402 ksh, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 sierp-
nia 2018 r., o godz. 900, w siedzibie Zakładów Mechanicznych
„Glimag” S.A. w Gliwicach, ul. Toszecka 102.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego
   Zakładów Mechanicznych „Glimag” S.A. i skonsolido-   wanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
   Zakłady Mechaniczne „Glimag” za rok obrotowy 2017
   obejmujący okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. i Grupy
   Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Glimag” w roku
   obrotowym 2017.
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
   2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spra-
     wozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Mecha-
     niczne „Glimag” S.A. za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
   b) podziału zysku za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
   c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykona-
     nia obowiązków za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
   d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wyko-
     nania obowiązków za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
   e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
     finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działal-
     ności Grupy Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Gli-
     mag” za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady
   Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A.
   VIII kadencji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
   Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. w drodze
   głosowania oddzielnymi grupami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka
   Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A. do czynności nadzorczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
   dla członków Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mecha-
   niczne „Glimag” S.A. oddelegowanych do czynności
   nadzorczych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród człon-
   kom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A. za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zawieszenia w czynnościach
   członków Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A.
 15. Zamknięcie obrad.
Poz. 31399. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 czerwca 2001 r.
[BMSiG-31119/2018]

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podsta-
wie art. 399 § 1, art. 395 i art. 402 ksh, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 sierp-
nia 2018 r., o godz. 900, w siedzibie Zakładów Mechanicznych
„Glimag” S.A. w Gliwicach, ul. Toszecka 102.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
   zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego
   Zakładów Mechanicznych „Glimag” S.A. i skonsolido-   wanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
   Zakłady Mechaniczne „Glimag” za rok obrotowy 2017
   obejmujący okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. i Grupy
   Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Glimag” w roku
   obrotowym 2017.
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
   2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spra-
     wozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Mecha-
     niczne „Glimag” S.A. za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
   b) podziału zysku za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
   c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykona-
     nia obowiązków za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
   d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wyko-
     nania obowiązków za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.,
   e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
     finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działal-
     ności Grupy Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Gli-
     mag” za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady
   Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A.
   VIII kadencji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
   Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. w drodze
   głosowania oddzielnymi grupami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka
   Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A. do czynności nadzorczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
   dla członków Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mecha-
   niczne „Glimag” S.A. oddelegowanych do czynności
   nadzorczych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród człon-
   kom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A. za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zawieszenia w czynnościach
   członków Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne „Gli-
   mag” S.A.
 15. Zamknięcie obrad.
2018-03-06 46/2018 284 62513
Poz. 62513. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/2177/18/322]

W dniu 27.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KUSKA 2. EWA
MARIA 3. 60061614220 wpisać: 2 1. OKRUTNY
2. JACEK 3. 50072705851
Poz. 62513. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019878. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/2177/18/322]

W dniu 27.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KUSKA 2. EWA
MARIA 3. 60061614220 wpisać: 2 1. OKRUTNY
2. JACEK 3. 50072705851

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki