Szczegóły spółki

Nazwa ELTEL NETWORKS ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7390102722
REGON 510504190
KRS 0000019827
Adres Gutkowo 81D, 11-041
Telefon 895 222 500
Faks 895 222 500
E-mail b.d.
WWW www.eltelnetworks.pl
PKD
  • 4222Z — roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  • 2732Z — produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
  • 3511Z — wytwarzanie energii elektrycznej
  • 3314Z — naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
  • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  • 4312Z — przygotowanie terenu pod budowę
  • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 6110Z — działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
  • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 7410Z — działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.67 0.73
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.04 2.74
Płynność bieżąca (CR) 3.89 1.45
Płynność szybka (QR) 3.83 1.42
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.04 2.74
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.09% 1.3%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.15% 4.59%
Rentowność aktywów (ROA) 1.04% 1.23%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-08 131/2020 546 395826
Poz. 395826. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/211141/20/275]W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 395826. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/211141/20/275]W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-08 131/2020 546 395827
Poz. 395827. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/211141/20/676]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 395827. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/211141/20/676]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-08 131/2020 546 395828
Poz. 395828. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/211141/20/77]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 395828. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/211141/20/77]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 68 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-08 131/2020 546 395829
Poz. 395829. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/211141/20/478]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 395829. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/211141/20/478]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-12-11 239/2019 326 1167142
Poz. 1167142. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SĄD REJO-
NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/14170/19/667]

W dniu 04.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. WALCZAK 2. PIOTR ALEKSANDER
3. 67082006715 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MADAJ 2. PAWEŁ ADAM 3. 80080601133
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. LOBERT
2. KRZYSZTOF WIESŁAW 3. 59121302012 5. CZŁO-NEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. SZCZEŚNIAK 2. JOANNA
MAGDALENA 3. 74100901824 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1167142. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SĄD REJO-
NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/14170/19/667]

W dniu 04.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. WALCZAK 2. PIOTR ALEKSANDER
3. 67082006715 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MADAJ 2. PAWEŁ ADAM 3. 80080601133
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. LOBERT
2. KRZYSZTOF WIESŁAW 3. 59121302012 5. CZŁO-NEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. SZCZEŚNIAK 2. JOANNA
MAGDALENA 3. 74100901824 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-16 136/2019 1090 709561
Poz. 709561. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/146021/19/182]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709561. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/146021/19/182]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1090 709562
Poz. 709562. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/146022/19/894]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709562. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/146022/19/894]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1090 709563
Poz. 709563. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/146022/19/295]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709563. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/146022/19/295]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1090 709564
Poz. 709564. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/146022/19/696]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709564. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/146022/19/696]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-03 106/2019 376 347781
Poz. 347781. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SĄD REJO-
NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/6440/19/142]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 26.04.2019R.,
REP. A NR 1048/2019, NOTARIUSZ MAREK RUDZIŃ-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIENIONO: §4 UST.1 STATUTU.
Poz. 347781. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SĄD REJO-
NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/6440/19/142]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 26.04.2019R.,
REP. A NR 1048/2019, NOTARIUSZ MAREK RUDZIŃ-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIENIONO: §4 UST.1 STATUTU.
2019-01-09 06/2019 247 16712
Poz. 16712. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SĄD REJO-
NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/17157/18/42]

W dniu 02.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. URBAN
2. HENRYK 3. 56101000535 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM PROKURENTEM
Poz. 16712. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SĄD REJO-
NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/17157/18/42]

W dniu 02.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. URBAN
2. HENRYK 3. 56101000535 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM PROKURENTEM
2018-11-29 231/2018 492 1141398
Poz. 1141398. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SĄD REJO-
NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/14767/18/756]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KIRSTEIN 2. NILS
HAKAN wpisać: 2 1. LINDHOLM 2. CASIMIR
Poz. 1141398. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SĄD REJO-
NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/14767/18/756]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KIRSTEIN 2. NILS
HAKAN wpisać: 2 1. LINDHOLM 2. CASIMIR
2018-11-05 214/2018 1203 910326
Poz. 910326. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SĄD REJO-
NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/10640/18/922]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LUUSUA 2. JUHA
wpisać: 2 1. WITTNEVEN 2. CHRISTIAN
Poz. 910326. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SĄD REJO-
NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/10640/18/922]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LUUSUA 2. JUHA
wpisać: 2 1. WITTNEVEN 2. CHRISTIAN
2018-10-08 195/2018 714 570233
Poz. 570233. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/377507/18/93]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570233. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/377507/18/93]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 714 570234
Poz. 570234. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/377508/18/494]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570234. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/377508/18/494]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 714 570235
Poz. 570235. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/377509/18/895]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570235. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/377509/18/895]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 714 570236
Poz. 570236. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/377510/18/607]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570236. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.07.2001.
[RDF/377510/18/607]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-01 43/2018 283 58184
Poz. 58184. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SĄD REJO-
NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3798/18/42]

W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZEJKO
2. ANNA KRYSTYNA 3. 57060405201 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
Poz. 58184. ELTEL NETWORKS ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000019827. SĄD REJO-
NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3798/18/42]

W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZEJKO
2. ANNA KRYSTYNA 3. 57060405201 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki