Szczegóły spółki

Nazwa "ARIADNA" SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
NIP 7280132248
REGON 470593540
KRS 0000019179
Adres ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail ariadna@ariadna.com.pl
WWW b.d.
PKD
  • 1310D — produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
  • 1310A — produkcja przędzy bawełnianej
  • 1310C — produkcja przędzy z włókien chemicznych
  • 1330Z — wykończanie wyrobów włókienniczych
  • 1395Z — produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
  • 1396Z — produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
  • 4641Z — sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
  • 4751Z — sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-05-13 92/2020 11
Poz. 21288. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-20987/2020]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici w Łodzi zawiada-
mia, że chce zmienić porządek obrad WZA w ten sposób, że
dopisuje podpunkt w punkcie 7 w brzmieniu:
- wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
Poz. 21288. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-20987/2020]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici w Łodzi zawiada-
mia, że chce zmienić porządek obrad WZA w ten sposób, że
dopisuje podpunkt w punkcie 7 w brzmieniu:
- wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
2020-04-28 82/2020 8
Poz. 19619. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-19182/2020]

Zarząd Spółki„Ariadna” S.A.Fabryka Nici zawiadamia,iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1.
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2020 r., o godz. 1000,
w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,... (rozwiń)
Poz. 19619. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-19182/2020]

Zarząd Spółki„Ariadna” S.A.Fabryka Nici zawiadamia,iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1.
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2020 r., o godz. 1000,
w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,... (rozwiń)
2020-01-21 13/2020 289
Poz. 30325. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/148/20/595]

W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpi-
sać: 3. Adres poczty elektronicznej ARIADNA@
ARIADNA.COM.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.ADRIADNA.COM.PL
Poz. 30325. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/148/20/595]

W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpi-
sać: 3. Adres poczty elektronicznej ARIADNA@
ARIADNA.COM.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.ADRIADNA.COM.PL
2019-08-20 160/2019 387
Poz. 979382. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17100/19/633]

W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MARCZAK 2. JARO-
SŁAW 3. 55061407871 wpisać: 2 1. GRĘDA 2. JARO-
SŁAW 3. 72042802571
Poz. 979382. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17100/19/633]

W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MARCZAK 2. JARO-
SŁAW 3. 55061407871 wpisać: 2 1. GRĘDA 2. JARO-
SŁAW 3. 72042802571
2019-07-16 136/2019 1082
Poz. 709381. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10139/19/708]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HAUSMAN 2. MARCIN 3. 78121901496 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU-DYREKTOR DS.MARKETINGU
I SPRZEDAŻY 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HAUSMAN
2. MARCIN 3. 78121901496 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 709381. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10139/19/708]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HAUSMAN 2. MARCIN 3. 78121901496 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU-DYREKTOR DS.MARKETINGU
I SPRZEDAŻY 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HAUSMAN
2. MARCIN 3. 78121901496 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2019-07-02 126/2019 912
Poz. 512617. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/211]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512617. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/211]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 912
Poz. 512618. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/612]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512618. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/612]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 912
Poz. 512619. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/13]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512619. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/13]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 912
Poz. 512620. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/414]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512620. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/414]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-19 118/2019 22
Poz. 32480. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-32265/2019]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici zawiadamia, iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.2.
Statutu Spółki - zwołuje na dzień 12 lipca 2019 r., o godz. 800,
w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)
Poz. 32480. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-32265/2019]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici zawiadamia, iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.2.
Statutu Spółki - zwołuje na dzień 12 lipca 2019 r., o godz. 800,
w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)
2019-05-20 96/2019 15
Poz. 25666. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-25333/2019]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici zawiadamia, iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1. Sta-
tutu Spółki - zwołuje na dzień 14 czerwca 2019 r., o godz. 1000,
w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)
Poz. 25666. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-25333/2019]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici zawiadamia, iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1. Sta-
tutu Spółki - zwołuje na dzień 14 czerwca 2019 r., o godz. 1000,
w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)
2018-09-18 181/2018 642
Poz. 428402. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268766/18/814]

... (rozwiń)
Poz. 428402. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268766/18/814]

... (rozwiń)
2018-09-18 181/2018 642
Poz. 428403. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268767/18/215]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428403. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268767/18/215]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 642
Poz. 428404. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268768/18/616]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428404. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268768/18/616]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 642
Poz. 428405. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268769/18/17]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428405. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268769/18/17]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-23 99/2018 12
Poz. 21609. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-21159/2018]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici zawiadamia, iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1.
Statutu Spółki - zwołuje na dzień 20.06.2018 r. o godz. 1000
w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy... (rozwiń)
Poz. 21609. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-21159/2018]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici zawiadamia, iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1.
Statutu Spółki - zwołuje na dzień 20.06.2018 r. o godz. 1000
w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy... (rozwiń)