Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7120170010
REGON 430401335
KRS 0000017327
Adres Aleja Spółdzielczości Pracy 78, 20-147 Lublin
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4773Z — sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.82 0.78
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.49 3.65
Płynność bieżąca (CR) 1.03 1.15
Płynność szybka (QR) 0.69 0.77
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.49 3.65
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -0.93% 0.67%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -12.14% 8.34%
Rentowność aktywów (ROA) -2.21% 1.79%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-17 11/2020 309 25699
Poz. 25699. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/303/20/508]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 25699. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/303/20/508]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-06-25 121/2019 601 452840
Poz. 452840. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/124604/19/606]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452840. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/124604/19/606]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 601 452841
Poz. 452841. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/124604/19/7]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452841. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/124604/19/7]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 601 452842
Poz. 452842. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/124604/19/408]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452842. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/124604/19/408]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 601 452843
Poz. 452843. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/124604/19/809]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452843. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/124604/19/809]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-07-24 142/2018 316 296228
Poz. 296228. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 12.06.2001.
[RDF/145903/18/590]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296228. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 12.06.2001.
[RDF/145903/18/590]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-24 142/2018 316 296229
Poz. 296229. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/145904/18/991]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296229. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/145904/18/991]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-24 142/2018 316 296230
Poz. 296230. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/145905/18/392]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296230. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/145905/18/392]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-24 142/2018 316 296231
Poz. 296231. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/145906/18/793]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296231. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZE-
NIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000017327. SYSTEM,
wpis do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/145906/18/793]

W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki