Szczegóły spółki

Nazwa ECO SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7540334412
REGON 530603030
KRS 0000016151
Adres ul. Harcerska 15, 45-118 Opole
Telefon 775 410 191
Faks 775 410 191
E-mail ecoserwis@ecosa.pl
WWW b.d.
PKD
  • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.77 0.79
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.32 3.68
Płynność bieżąca (CR) 1.86 1.94
Płynność szybka (QR) 1.8 1.86
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.32 3.68
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.93% 1.34%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 44.12% 23.0%
Rentowność aktywów (ROA) 10.21% 4.92%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-20 246/2019 363 1184166
Poz. 1184166. ECO SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000016151. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/8760/19/229]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 839000,00
ZŁ wpisać: 5. 948100,00 ZŁ
Poz. 1184166. ECO SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000016151. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/8760/19/229]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 839000,00
ZŁ wpisać: 5. 948100,00 ZŁ
2019-09-24 185/2019 381 1039046
Poz. 1039046. ECO SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000016151. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/7494/19/422]

W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki PRub. Informacja
o wniesieniu aportu wykreślić: 1 1. 2516,00 ZŁ wpi-
sać: 2 1. 251600,00 ZŁ
Poz. 1039046. ECO SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000016151. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/7494/19/422]

W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki PRub. Informacja
o wniesieniu aportu wykreślić: 1 1. 2516,00 ZŁ wpi-
sać: 2 1. 251600,00 ZŁ
2019-09-06 173/2019 431 1010997
Poz. 1010997. ECO SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000016151. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/5502/19/690]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SMOLKA 2. JAN 3. 53072404737 5. PREZES
ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE wpisać:
2 1. KOWALCZYK 2. ANDRZEJ ADAM 3. 76042811892
5. PREZES ZARZĄDU DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE
Poz. 1010997. ECO SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000016151. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/5502/19/690]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SMOLKA 2. JAN 3. 53072404737 5. PREZES
ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE wpisać:
2 1. KOWALCZYK 2. ANDRZEJ ADAM 3. 76042811892
5. PREZES ZARZĄDU DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki