Szczegóły spółki

Nazwa "CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5631670008
REGON 110161436
KRS 0000016065
Adres ul. Marszałkowska 58 lok. 4, 00-545 Warszawa
Telefon 0825654534
Faks 0825654534
E-mail sekretariat@chwschod.pl
WWW b.d.
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 3600Z — pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  • 3811Z — zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  • 4673Z — sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6831Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 8219Z — wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
  • 9101B — działalność archiwów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.04 0.55
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.04 1.21
Płynność bieżąca (CR) 0.72 2.81
Płynność szybka (QR) 0.72 2.81
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.04 1.21
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -75.12% -16.11%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -11.14% -24.57%
Rentowność aktywów (ROA) -10.7% -11.13%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-19 34/2020 237 76958
Poz. 76958. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/600/20/608]

W dniu 12.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MOSKAL 2. MAREK
3. 65112909911 2 1. POKRAŚNIEWICZ 2. PIOTR
3. 66122010132 wpisać: 3 1. KNAP 2. ŁUKASZ
3. 75030403255 4 1. PAWLIK SIKORSKA 2. ANNA
3. 62061703128
Poz. 76958. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/600/20/608]

W dniu 12.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MOSKAL 2. MAREK
3. 65112909911 2 1. POKRAŚNIEWICZ 2. PIOTR
3. 66122010132 wpisać: 3 1. KNAP 2. ŁUKASZ
3. 75030403255 4 1. PAWLIK SIKORSKA 2. ANNA
3. 62061703128
2019-07-24 142/2019 1002 829555
Poz. 829555. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/159060/19/549]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829555. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/159060/19/549]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1087 709476
Poz. 709476. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/147658/19/556]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709476. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/147658/19/556]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1087 709477
Poz. 709477. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/147658/19/957]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709477. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/147658/19/957]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1087 709478
Poz. 709478. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/147658/19/358]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709478. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/147658/19/358]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-01 190/2018 660 519022
Poz. 519022. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/346757/18/808]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519022. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/346757/18/808]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 660 519023
Poz. 519023. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/346758/18/209]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519023. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/346758/18/209]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 660 519024
Poz. 519024. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/346759/18/610]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519024. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/346759/18/610]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 660 519025
Poz. 519025. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/346760/18/322]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519025. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000016065. SYSTEM,
wpis do rejestru: 30.05.2001.
[RDF/346760/18/322]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki