Szczegóły spółki

Nazwa PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7780040905
REGON 001371023
KRS 0000013278
Adres ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań
Telefon 616 558 200, wewn. 215
Faks 616 558 200
E-mail promag@promag.com.pl
WWW www.promag.com.pl
PKD
  • 4669Z — sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.31 0.25
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.44 0.34
Płynność bieżąca (CR) 2.53 2.84
Płynność szybka (QR) 1.72 2.01
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.44 0.34
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 8.69% 9.31%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 17.25% 17.53%
Rentowność aktywów (ROA) 11.99% 13.13%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki