Szczegóły spółki

Nazwa G.N.A. SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5540232159
REGON 090501545
KRS 0000013189
Adres ul. Bukowińska 24A lok. 56, 02-703 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 20.9 0.42
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.05 0.74
Płynność bieżąca (CR) 0.08 43.48
Płynność szybka (QR) 0.08 43.48
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.05 0.74
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -124.64% b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 21.92% 3876.43%
Rentowność aktywów (ROA) -436.12% 2232.74%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-02-08 28/2019 17 7100
Poz. 7100. G.N.A. SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000013189. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2001 r.
[BMSiG-6560/2019]

Zarząd spółki G.N.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000013189,
zgodnie z art. 358 § 3 k.s.h. ogłasza wykaz unieważnionych
dokumentów akcji, które zostały unieważnione uchwałami
Zarządu z dnia 4 lutego 2019 r.: odcinek zbiorowy obejmujący
akcje imienne serii A o numerach od 0001 do 4550 (włącz-
nie), odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii A
o numerach od 4551 do 9100 (włącznie), odcinek zbiorowy
obejmujący akcje imienne serii A o numerach od 9101 do
10000 (włącznie), odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne
serii B o numerach od 001 do 600 (włącznie), odcinek zbio-
rowy obejmujący akcje imienne serii C o numerach od 0001
do 8000 (włącznie), odcinek zbiorowy obejmujący akcje
imienne serii D o numerach od 0001 do 2275 (włącznie), odci-
nek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii D o numerach
od 2276 do 4550 (włącznie), odcinek zbiorowy obejmujący
akcje imienne serii D o numerach od 4551 do 9300 (włącznie),
odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii E o nume-
rach od 00001 do 26701 (włącznie).      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 7100. G.N.A. SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000013189. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2001 r.
[BMSiG-6560/2019]

Zarząd spółki G.N.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000013189,
zgodnie z art. 358 § 3 k.s.h. ogłasza wykaz unieważnionych
dokumentów akcji, które zostały unieważnione uchwałami
Zarządu z dnia 4 lutego 2019 r.: odcinek zbiorowy obejmujący
akcje imienne serii A o numerach od 0001 do 4550 (włącz-
nie), odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii A
o numerach od 4551 do 9100 (włącznie), odcinek zbiorowy
obejmujący akcje imienne serii A o numerach od 9101 do
10000 (włącznie), odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne
serii B o numerach od 001 do 600 (włącznie), odcinek zbio-
rowy obejmujący akcje imienne serii C o numerach od 0001
do 8000 (włącznie), odcinek zbiorowy obejmujący akcje
imienne serii D o numerach od 0001 do 2275 (włącznie), odci-
nek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii D o numerach
od 2276 do 4550 (włącznie), odcinek zbiorowy obejmujący
akcje imienne serii D o numerach od 4551 do 9300 (włącznie),
odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii E o nume-
rach od 00001 do 26701 (włącznie).      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2018-09-24 185/2018 624 468700
Poz. 468700. G.N.A. SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDA-
CJI. KRS 0000013189. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.05.2001.
[RDF/303693/18/146]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468700. G.N.A. SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDA-
CJI. KRS 0000013189. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.05.2001.
[RDF/303693/18/146]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 624 468701
Poz. 468701. G.N.A. SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDA-
CJI. KRS 0000013189. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.05.2001.
[RDF/303694/18/547]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468701. G.N.A. SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDA-
CJI. KRS 0000013189. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.05.2001.
[RDF/303694/18/547]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 624 468702
Poz. 468702. G.N.A. SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDA-
CJI. KRS 0000013189. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.05.2001.
[RDF/303695/18/948]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468702. G.N.A. SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDA-
CJI. KRS 0000013189. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.05.2001.
[RDF/303695/18/948]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki