Szczegóły spółki

Nazwa AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8971553438
REGON 931152953
KRS 0000011017
Adres ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
Telefon 225 574 303
Faks 225 574 303
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.25 0.23
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.34 0.3
Płynność bieżąca (CR) 9.43 31.49
Płynność szybka (QR) 9.43 31.49
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.34 0.3
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 29.71% 23.45%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 61.51% 51.4%
Rentowność aktywów (ROA) 45.82% 39.5%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-22 14/2020 272 32243
Poz. 32243. AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.05.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/94888/19/959]

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 32243. AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.05.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/94888/19/959]

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-07-11 133/2019 1105 649184
Poz. 649184. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/141478/19/183]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649184. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/141478/19/183]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1105 649185
Poz. 649185. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/141479/19/895]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649185. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/141479/19/895]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1105 649186
Poz. 649186. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/141479/19/296]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649186. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/141479/19/296]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1105 649187
Poz. 649187. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/141479/19/697]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649187. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/141479/19/697]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-21 247/2018 184 1179353
Poz. 1179353. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.05.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/81562/18/385]W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. VERSEY 2. MARK
2 1. HOWARD 2. THOMAS
Poz. 1179353. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.05.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/81562/18/385]W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. VERSEY 2. MARK
2 1. HOWARD 2. THOMAS
2018-12-05 235/2018 260 1150136
Poz. 1150136. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.05.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77773/18/728]

W dniu 23.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. WINSTANLEY 2. SALLY
Poz. 1150136. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.05.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77773/18/728]

W dniu 23.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. WINSTANLEY 2. SALLY
2018-09-18 181/2018 643 428410
Poz. 428410. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/259995/18/642]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428410. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/259995/18/642]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 643 428411
Poz. 428411. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/259996/18/43]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428411. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/259996/18/43]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 643 428412
Poz. 428412. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/259997/18/444]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428412. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/259997/18/444]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 643 428413
Poz. 428413. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/259998/18/845]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428413. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2001.
[RDF/259998/18/845]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-16 94/2018 318 122991
Poz. 122991. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.05.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14682/18/292]

W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WIECZOREK NOWAK
2. AGNIESZKA SONIA 3. 69083101222 2 1. NIEWIA-
DOMSKI 2. BARTOSZ PIOTR 3. 76090700010
Poz. 122991. AVIVA INVESTORS POLAND TOWA-
RZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000011017. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.05.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14682/18/292]

W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WIECZOREK NOWAK
2. AGNIESZKA SONIA 3. 69083101222 2 1. NIEWIA-
DOMSKI 2. BARTOSZ PIOTR 3. 76090700010

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki