Szczegóły spółki

Nazwa " DR ZDROWIE " SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9520008596
REGON 010785186
KRS 0000010657
Adres ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa
Telefon 07167407135
Faks 07167407135
E-mail drzdrowie@drzdrowie.pl
WWW b.d.
PKD
  • 2110Z — produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
  • 2120Z — produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
  • 3250Z — produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
  • 4719Z — pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  • 4773Z — sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 4774Z — sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 4775Z — sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 5210B — magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 7721Z — wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.74 0.73
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.87 2.77
Płynność bieżąca (CR) 1.06 1.07
Płynność szybka (QR) 0.26 0.27
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.87 2.77
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.86% 0.3%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 12.28% 4.22%
Rentowność aktywów (ROA) 3.17% 1.12%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-08-09 154/2019 381 961511
Poz. 961511. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.05.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43462/19/401]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KSIĘŻOPOLSKA
2. ANNA 3. 55090601101 wpisać: 2 1. KOPEĆ
2. TOMASZ 3. 76122600390
Poz. 961511. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.05.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43462/19/401]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KSIĘŻOPOLSKA
2. ANNA 3. 55090601101 wpisać: 2 1. KOPEĆ
2. TOMASZ 3. 76122600390
2019-07-24 142/2019 1005 829618
Poz. 829618. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/158836/19/139]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829618. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/158836/19/139]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1005 829619
Poz. 829619. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/158836/19/540]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829619. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/158836/19/540]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1005 829620
Poz. 829620. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/158837/19/252]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829620. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/158837/19/252]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1005 829621
Poz. 829621. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/158837/19/653]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829621. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/158837/19/653]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-29 231/2018 491 1141393
Poz. 1141393. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/900268/18/991]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1141393. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/900268/18/991]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-29 231/2018 491 1141394
Poz. 1141394. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/900269/18/392]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1141394. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/900269/18/392]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-29 231/2018 491 1141395
Poz. 1141395. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/900270/18/104]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1141395. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/900270/18/104]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-29 231/2018 491 1141396
Poz. 1141396. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/900271/18/505]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1141396. „DR ZDROWIE” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010657. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[RDF/900271/18/505]

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki