Szczegóły spółki

Nazwa POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6342412602
REGON 277499654
KRS 0000008533
Adres Aleja Wojciecha Korfantego 51 lok. 46, 40-160 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.02 0.02
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.02 0.02
Płynność bieżąca (CR) 60.55 45.03
Płynność szybka (QR) 60.24 44.69
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.02 0.02
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 22.94% -320.78%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 33.07% -27.35%
Rentowność aktywów (ROA) 32.53% -26.76%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-23 120/2020 426 337011
Poz. 337011. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10677/20/669]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej PTG@PTG.INFO.PL
4. Adres strony internetowej HTTPS://PTG.INFO.PL

Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PAWŁOWSKA 2. MAGDALENA 3. 83042913509
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 337011. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10677/20/669]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej PTG@PTG.INFO.PL
4. Adres strony internetowej HTTPS://PTG.INFO.PL

Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PAWŁOWSKA 2. MAGDALENA 3. 83042913509
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2020-02-03 22/2020 261 49639
Poz. 49639. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/37/20/772]

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści: 
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykre-
ślić: 2. REPREZENTACJA ŁĄCZNA CO NAJ-
MNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU wpisać:
2. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSO-
BOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO
SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSO-
BOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PASTRYK 2. KAROLINA
ANNA 3. 78120200909
Poz. 49639. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/37/20/772]

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści: 
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykre-
ślić: 2. REPREZENTACJA ŁĄCZNA CO NAJ-
MNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU wpisać:
2. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSO-
BOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO
SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSO-
BOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁON-
KÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PASTRYK 2. KAROLINA
ANNA 3. 78120200909
2019-12-03 233/2019 297 1152623
Poz. 1152623. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/32460/19/521]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KELLER 2. JERZY STEFAN 3. 55010805316
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1152623. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/32460/19/521]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KELLER 2. JERZY STEFAN 3. 55010805316
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-31 147/2019 1252 930015
Poz. 930015. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20409/19/55]

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2019 R., REPERTORIUM
A NR 2639/2019, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA
MYSZKA NOTARIUSZ, UL. LĘDZIŃSKA 24/201
43-140 LĘDZINY. ZMIENIONO TREŚĆ STATUTU
SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE DO PARAGRAFU 12
UST.10 PUNKTU NR 8
Poz. 930015. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20409/19/55]

W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2019 R., REPERTORIUM
A NR 2639/2019, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA
MYSZKA NOTARIUSZ, UL. LĘDZIŃSKA 24/201
43-140 LĘDZINY. ZMIENIONO TREŚĆ STATUTU
SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE DO PARAGRAFU 12
UST.10 PUNKTU NR 8
2019-07-01 125/2019 871 497565
Poz. 497565. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/127700/19/815]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 497565. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/127700/19/815]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-01 125/2019 871 497566
Poz. 497566. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/127700/19/216]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 497566. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/127700/19/216]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-01 125/2019 871 497567
Poz. 497567. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/127700/19/617]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 497567. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/127700/19/617]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-01 125/2019 871 497568
Poz. 497568. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/127700/19/18]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 497568. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/127700/19/18]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-11 72/2019 448 201185
Poz. 201185. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/41289/18/503]

W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZIELIŃSKA 2. AGATA ANNA 3. 82012318342
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozy-
cji: 1. GRAMATYKA 2. IWONA WIOLETTA
3. 69062605404) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU 3 1. KELLER 2. JERZY STEFAN
3. 55010805316 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 201185. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/41289/18/503]

W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZIELIŃSKA 2. AGATA ANNA 3. 82012318342
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozy-
cji: 1. GRAMATYKA 2. IWONA WIOLETTA
3. 69062605404) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU 3 1. KELLER 2. JERZY STEFAN
3. 55010805316 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-05 214/2018 1218 910604
Poz. 910604. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/22152/18/689]

W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŻELAZNA
2. MONIKA MARIA 3. 83082316306 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. MAJCHER 2. HENRYK
3. 42050103470 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU
Poz. 910604. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/22152/18/689]

W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŻELAZNA
2. MONIKA MARIA 3. 83082316306 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. MAJCHER 2. HENRYK
3. 42050103470 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU
2018-10-02 191/2018 650 529006
Poz. 529006. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/361120/18/91]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529006. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/361120/18/91]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 650 529007
Poz. 529007. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/361121/18/492]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529007. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/361121/18/492]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 650 529008
Poz. 529008. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/361122/18/893]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529008. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/361122/18/893]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 650 529009
Poz. 529009. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/361123/18/294]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 529009. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.05.2001.
[RDF/361123/18/294]

W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 427 354457
Poz. 354457. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20138/18/311]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BRZENCZEK 2. MAREK ZYGMUNT
3. 78013100998 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. GRAMATYKA 2. IWONA WIOLETTA
3. 69062605404 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 354457. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20138/18/311]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. BRZENCZEK 2. MAREK ZYGMUNT
3. 78013100998 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. GRAMATYKA 2. IWONA WIOLETTA
3. 69062605404 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-01-31 22/2018 279 29087
Poz. 29087. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/48957/17/939]

W dniu 24.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.11.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 29087. POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000008533. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/48957/17/939]

W dniu 24.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.11.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki