Szczegóły spółki

Nazwa FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6480001289
REGON 271990231
KRS 0000008208
Adres ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail fortumpolska@fortum.com
WWW www.fortum.pl
PKD
  • 3530Z — wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-27 102/2020 361 258814
Poz. 258814. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/200756/20/736]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 79 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 258814. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/200756/20/736]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 79 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-27 102/2020 361 258815
Poz. 258815. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/200756/20/137]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 80 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 258815. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/200756/20/137]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 80 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-27 102/2020 361 258816
Poz. 258816. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/200756/20/538]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 81 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 258816. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/200756/20/538]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 81 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-27 102/2020 361 258817
Poz. 258817. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/200756/20/939]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 82 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 258817. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/200756/20/939]

W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 82 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-01-24 16/2020 309 36726
Poz. 36726. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/611/20/330]

W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 78 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
4. Adres strony internetowej WWW.FORTUM.PL
wpisać: 4. Adres strony internetowej HTTPS://SILE-
SIA.FORTUM.PL/
Poz. 36726. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/611/20/330]

W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 78 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
4. Adres strony internetowej WWW.FORTUM.PL
wpisać: 4. Adres strony internetowej HTTPS://SILE-
SIA.FORTUM.PL/
2019-06-28 124/2019 796 483568
Poz. 483568. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/127134/19/184]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 74 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483568. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/127134/19/184]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 74 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 796 483569
Poz. 483569. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/127135/19/896]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 75 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483569. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/127135/19/896]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 75 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 796 483570
Poz. 483570. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/127135/19/297]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 76 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483570. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/127135/19/297]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 76 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 796 483571
Poz. 483571. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/127135/19/698]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 77 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483571. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/127135/19/698]

W dniu 23.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 77 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-19 78/2019 276 226098
Poz. 226098. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/106574/19/720]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 226098. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/106574/19/720]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 70 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-19 78/2019 276 226099
Poz. 226099. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/106574/19/121]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 226099. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/106574/19/121]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 71 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-19 78/2019 276 226100
Poz. 226100. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/106574/19/522]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 72 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 226100. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/106574/19/522]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 72 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-19 78/2019 276 226101
Poz. 226101. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/106574/19/923]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 226101. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/106574/19/923]

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 73 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-15 10/2019 287 24529
Poz. 24529. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/20391/18/632]

W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. BĄK
2. ANDRZEJ 3. 64082306517) wykreślić: 4. ŁĄCZNA
Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM wpisać:
4. PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNA ŁĄCZNIE Z DRU-
GIM PROKURENTEM ORAZ PROKURA ŁĄCZNA
MIESZANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2 (dla pozycji: 1. DZIKUĆ 2. MARIUSZ GRZEGORZ
3. 74100804332) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM wpisać:
4. PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNA ŁĄCZNIE Z DRU-
GIM PROKURENTEM ORAZ PROKURA ŁĄCZNA
MIESZANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
3 (dla pozycji: 1. MAŁOLEPSZA KASNER 2. ANNA
SYLWIA 3. 72110405301) wykreślić: 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKUREN-
TEM wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNA
ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ORAZ PRO-
KURA ŁĄCZNA MIESZANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU 4 (dla pozycji: 1. PUDŁO 2. ANDRZEJ
KAZIMIERZ 3. 59091302672) wykreślić: 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKU-
RENTEM wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNA
ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ORAZ PRO-
KURA ŁĄCZNA MIESZANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU 5 (dla pozycji: 1. POPIELEWSKI 2. WŁO-
DZIMIERZ RYSZARD 3. 74070705057) wykreślić:
4. PROKURA ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM
PROKURENTEM wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA
WSPÓLNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
ORAZ PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA ŁĄCZNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 24529. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/20391/18/632]

W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 69 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. BĄK
2. ANDRZEJ 3. 64082306517) wykreślić: 4. ŁĄCZNA
Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM wpisać:
4. PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNA ŁĄCZNIE Z DRU-
GIM PROKURENTEM ORAZ PROKURA ŁĄCZNA
MIESZANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2 (dla pozycji: 1. DZIKUĆ 2. MARIUSZ GRZEGORZ
3. 74100804332) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM wpisać:
4. PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNA ŁĄCZNIE Z DRU-
GIM PROKURENTEM ORAZ PROKURA ŁĄCZNA
MIESZANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
3 (dla pozycji: 1. MAŁOLEPSZA KASNER 2. ANNA
SYLWIA 3. 72110405301) wykreślić: 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKUREN-
TEM wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNA
ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ORAZ PRO-
KURA ŁĄCZNA MIESZANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU 4 (dla pozycji: 1. PUDŁO 2. ANDRZEJ
KAZIMIERZ 3. 59091302672) wykreślić: 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKU-
RENTEM wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNA
ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ORAZ PRO-
KURA ŁĄCZNA MIESZANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU 5 (dla pozycji: 1. POPIELEWSKI 2. WŁO-
DZIMIERZ RYSZARD 3. 74070705057) wykreślić:
4. PROKURA ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM
PROKURENTEM wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA
WSPÓLNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
ORAZ PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA ŁĄCZNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2018-11-05 214/2018 1205 910373
Poz. 910373. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/11255/18/915]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.06.2018 R. - REP. A. NR 3345/2018, NOTA-
RIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: §22
UST.2, §28 UST.2 DODANO: §26 PKT 15
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GÓRNIK 2. PIOTR 3. 60110202455 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOSIEL 2. ARKADIUSZ
MICHAŁ 3. 75042102832 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. DĄBROWSKI 2. PIOTR PAWEŁ
3. 84060916077 2 1. ŁUCZKA 2. DARIUSZ STANI-
SŁAW 3. 61033005099 wpisać: 3 1. BRZEZIŃSKI
2. KONRAD 3. 80011306276 4 1. GÓRNIK 2. PIOTR
MAREK 3. 60110202455
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOSIEL 2. ARKA-
DIUSZ MICHAŁ 3. 75042102832 4. ŁĄCZNA Z CO


NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM 2 1. BRZE-
ZIŃSKI 2. KONRAD 3. 80011306276 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKUREN-
TEM wpisać: 3 1. MAŁOLEPSZA KASNER 2. ANNA
SYLWIA 3. 72110405301 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CO
NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM 4 1. PUDŁO
2. ANDRZEJ KAZIMIERZ 3. 59091302672 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKU-
RENTEM
Poz. 910373. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/11255/18/915]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.06.2018 R. - REP. A. NR 3345/2018, NOTA-
RIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: §22
UST.2, §28 UST.2 DODANO: §26 PKT 15
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GÓRNIK 2. PIOTR 3. 60110202455 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOSIEL 2. ARKADIUSZ
MICHAŁ 3. 75042102832 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. DĄBROWSKI 2. PIOTR PAWEŁ
3. 84060916077 2 1. ŁUCZKA 2. DARIUSZ STANI-
SŁAW 3. 61033005099 wpisać: 3 1. BRZEZIŃSKI
2. KONRAD 3. 80011306276 4 1. GÓRNIK 2. PIOTR
MAREK 3. 60110202455
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOSIEL 2. ARKA-
DIUSZ MICHAŁ 3. 75042102832 4. ŁĄCZNA Z CO


NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM 2 1. BRZE-
ZIŃSKI 2. KONRAD 3. 80011306276 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKUREN-
TEM wpisać: 3 1. MAŁOLEPSZA KASNER 2. ANNA
SYLWIA 3. 72110405301 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CO
NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM 4 1. PUDŁO
2. ANDRZEJ KAZIMIERZ 3. 59091302672 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKU-
RENTEM
2018-08-17 159/2018 214 321797
Poz. 321797. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/167541/18/824]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 321797. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/167541/18/824]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-17 159/2018 214 321798
Poz. 321798. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/167542/18/225]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 321798. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/167542/18/225]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-17 159/2018 214 321799
Poz. 321799. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/167543/18/626]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 321799. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/167543/18/626]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-17 159/2018 214 321800
Poz. 321800. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/167544/18/27]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 321800. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/167544/18/27]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-15 115/2018 320 184724
Poz. 184724. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/35490/18/694]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 184724. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/35490/18/694]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-15 115/2018 320 184725
Poz. 184725. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208.SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/35491/18/95]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 184725. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208.SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/35491/18/95]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-15 115/2018 320 184726
Poz. 184726. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/35492/18/496]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 184726. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/35492/18/496]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-15 115/2018 320 184727
Poz. 184727. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/35493/18/897]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 184727. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.04.2001.
[RDF/35493/18/897]

W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-18 13/2018 320 16462
Poz. 16462. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/24425/17/371]

W dniu 12.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.11.2017 R., REP.A NR 1816/2017, NOTA-
RIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIE-
NIONO: §8 UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 87232120,00 ZŁ
wpisać: 1. 91232120,00 ZŁ wykreślić: 3. 2180803
wpisać: 3. 2280803 wykreślić: 5. 87232120,00 ZŁ
wpisać: 5. 91232120,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA E 2. 100000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 16462. FORTUM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000008208. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/24425/17/371]

W dniu 12.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.11.2017 R., REP.A NR 1816/2017, NOTA-
RIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIE-
NIONO: §8 UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 87232120,00 ZŁ
wpisać: 1. 91232120,00 ZŁ wykreślić: 3. 2180803
wpisać: 3. 2280803 wykreślić: 5. 87232120,00 ZŁ
wpisać: 5. 91232120,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA E 2. 100000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki