Szczegóły spółki

Nazwa EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 4990323105
REGON 331103672
KRS 0000007427
Adres Skibno 52, 76-004
Telefon 943 470 200
Faks 943 470 200
E-mail biuro@kawaiherbata.pl
WWW b.d.
PKD
  • 0111Z — uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.1 0.29
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.11 0.41
Płynność bieżąca (CR) 1.95 2.07
Płynność szybka (QR) 1.21 1.89
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.11 0.41
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -116.39% -14.9%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -20.01% -2.2%
Rentowność aktywów (ROA) -18.11% -1.56%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-20 224/2019 258 1131811
Poz. 1131811. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6698/19/157]

W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.11.2019R. REPERTORIUM „A” NR 9838/2019,
NOTARIUSZ ROMAN CZERNIKIEWICZ, Z KANCE-
LARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE, ZMIANA §4 ;
Poz. 1131811. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6698/19/157]

W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.11.2019R. REPERTORIUM „A” NR 9838/2019,
NOTARIUSZ ROMAN CZERNIKIEWICZ, Z KANCE-
LARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE, ZMIANA §4 ;
2019-07-22 140/2019 1130 789750
Poz. 789750. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/155533/19/942]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 789750. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/155533/19/942]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1130 789751
Poz. 789751. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/155533/19/343]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 789751. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/155533/19/343]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1130 789752
Poz. 789752. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/155534/19/55]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 789752. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/155534/19/55]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1130 789753
Poz. 789753. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/155534/19/456]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 789753. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/155534/19/456]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-29 20/2019 278 45273
Poz. 45273. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/8881/18/370]

W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KWA-
ŚNICKI 2. MAREK STANISŁAW 3. 53071802673
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KWAŚNICKI
2. MAREK STANISŁAW 3. 53071802673 4. PRO-
KURA SAMOISTNA
Poz. 45273. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/8881/18/370]

W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KWA-
ŚNICKI 2. MAREK STANISŁAW 3. 53071802673
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KWAŚNICKI
2. MAREK STANISŁAW 3. 53071802673 4. PRO-
KURA SAMOISTNA
2018-09-18 181/2018 648 428536
Poz. 428536. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4629/18/166]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. OPOZDA 2. MARCIN 3. 72091306439 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KWAŚNICKI
2. KAROL MATEUSZ 3. 94062505997 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KWAŚNICKI 2. MAREK
STANISŁAW 3. 53071802673 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KWAŚNICKI
2. MAREK 3. 53071802673 4. SAMIOSTNA
Poz. 428536. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4629/18/166]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. OPOZDA 2. MARCIN 3. 72091306439 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KWAŚNICKI
2. KAROL MATEUSZ 3. 94062505997 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KWAŚNICKI 2. MAREK
STANISŁAW 3. 53071802673 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KWAŚNICKI
2. MAREK 3. 53071802673 4. SAMIOSTNA
2018-09-07 174/2018 373 364110
Poz. 364110. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/210467/18/309]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364110. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/210467/18/309]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 373 364112
Poz. 364112. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/210469/18/111]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364112. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/210469/18/111]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-07 174/2018 373 364113
Poz. 364113. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/210470/18/823]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364113. EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[RDF/210470/18/823]

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki