Szczegóły spółki

Nazwa "TEOFILÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7240004573
REGON 470741703
KRS 0000007187
Adres ul. Szparagowa 6/8, 91-211 Łódź
Telefon 785 998 803
Faks 785 998 803
E-mail office@teofilow.com.pl
WWW b.d.
PKD
  • 1391Z — produkcja dzianin metrażowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.17 0.32
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.21 0.47
Płynność bieżąca (CR) 4.42 1.98
Płynność szybka (QR) 1.43 0.78
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.21 0.47
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -11.63% -22.07%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -19.41% -54.14%
Rentowność aktywów (ROA) -16.04% -36.8%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-09-03 170/2019 379 1003146
Poz. 1003146. „TEOFILÓW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007187. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19156/19/786]

W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOTOWSKI 2. ZBI-
GNIEW 3. 52070511937 wpisać: 2 1. WOJCIECHOW-
SKA 2. MAŁGORZATA 3. 77080606800 3 1. ORŁOW-
SKA 2. EWA 3. 81011004003 4 1. WIERZBOWSKI
2. RADOSŁAW 3. 86072812550
Poz. 1003146. „TEOFILÓW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007187. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19156/19/786]

W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOTOWSKI 2. ZBI-
GNIEW 3. 52070511937 wpisać: 2 1. WOJCIECHOW-
SKA 2. MAŁGORZATA 3. 77080606800 3 1. ORŁOW-
SKA 2. EWA 3. 81011004003 4 1. WIERZBOWSKI
2. RADOSŁAW 3. 86072812550
2019-08-14 157/2019 390 970808
Poz. 970808. „TEOFILÓW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007187. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14919/19/158]

W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 29 MAJA 2019 ROKU, REPER-
TORIUM A NR 1720/2019, NOTARIUSZ ANNA
BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, ZMIENIONO: § 5, § 7, § 8, § 9, § 17, § 19,
§ 21, § 22, § 24, § 26, § 27, § 29, § 31, § 32, § 47,
§ 53, § 57, § 59, § 61, SKREŚLONO: § 23 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 23975000,00 ZŁ
wpisać: 1. 33974999,90 ZŁ wykreślić: 3. 3500000
wpisać: 3. 4959854 wykreślić: 4. 6,85 ZŁ wpisać:
4. 6,85 ZŁ wykreślić: 5. 33225601,50 ZŁ wpisać:
5. 33974999,90 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. „C” 2. 1459854
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 970808. „TEOFILÓW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007187. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14919/19/158]

W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 29 MAJA 2019 ROKU, REPER-
TORIUM A NR 1720/2019, NOTARIUSZ ANNA
BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE, ZMIENIONO: § 5, § 7, § 8, § 9, § 17, § 19,
§ 21, § 22, § 24, § 26, § 27, § 29, § 31, § 32, § 47,
§ 53, § 57, § 59, § 61, SKREŚLONO: § 23 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 23975000,00 ZŁ
wpisać: 1. 33974999,90 ZŁ wykreślić: 3. 3500000
wpisać: 3. 4959854 wykreślić: 4. 6,85 ZŁ wpisać:
4. 6,85 ZŁ wykreślić: 5. 33225601,50 ZŁ wpisać:
5. 33974999,90 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. „C” 2. 1459854
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-03-07 47/2019 261 101756
Poz. 101756. „TEOFILÓW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007187. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2495/19/468]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZAKŁADY
TEKSTYLNO-KONFEKCYJNE „TEOFILÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA wpisać: 3. „TEOFILÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.12.2018
R. REPERTORIUM A NR 5794/2018, NOTARIUSZ
ALEKSANDER ZAPART,KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI §1 §8 , §17 STA-
TUTU ,WYKREŚLONO W §25 USTĘPU 6 , ZMIANA
TREŚCI §25 UST.8 , §29 UST.1 PKT 4 , §31 UST.2, §31
UST.3 , §32, §33 UST.1 , WYKREŚLONO §38 , ZMIE-
NIONO TREŚĆ §48 ,§53 UST.2 PKT 1 ,WYKREŚLENO
§54 UST.2 ,§60 UST.8 ZMIENIONO TREŚĆ §59 I §61
UST.3 STATUTU
Poz. 101756. „TEOFILÓW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007187. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2495/19/468]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZAKŁADY
TEKSTYLNO-KONFEKCYJNE „TEOFILÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA wpisać: 3. „TEOFILÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.12.2018
R. REPERTORIUM A NR 5794/2018, NOTARIUSZ
ALEKSANDER ZAPART,KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI §1 §8 , §17 STA-
TUTU ,WYKREŚLONO W §25 USTĘPU 6 , ZMIANA
TREŚCI §25 UST.8 , §29 UST.1 PKT 4 , §31 UST.2, §31
UST.3 , §32, §33 UST.1 , WYKREŚLONO §38 , ZMIE-
NIONO TREŚĆ §48 ,§53 UST.2 PKT 1 ,WYKREŚLENO
§54 UST.2 ,§60 UST.8 ZMIENIONO TREŚĆ §59 I §61
UST.3 STATUTU

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki