Szczegóły spółki

Nazwa KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE
NIP 6791862817
REGON 351118089
KRS 0000006301
Adres ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków
Telefon 122 691 505
Faks 122 691 505
E-mail biuro@khk.krakow.pl
WWW b.d.
PKD
  • 3511Z — wytwarzanie energii elektrycznej
  • 3513Z — dystrybucja energii elektrycznej
  • 3514Z — handel energią elektryczną
  • 3530Z — wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  • 3821Z — obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.22 0.2
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.29 0.25
Płynność bieżąca (CR) 0.96 1.31
Płynność szybka (QR) 0.85 1.22
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.29 0.25
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 95.75% 116.85%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.97% 5.02%
Rentowność aktywów (ROA) 3.09% 4.02%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-01-02 01/2019 264 1442
Poz. 1442. KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA
AKCYJNA W KRAKOWIE. KRS 0000006301. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/34509/18/444]

W dniu 19.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 96 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SKUBIDA 2. WACŁAW LESZEK 3. 53012601893


5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY
DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
PREZESA ZARZĄDU DO DNIA 31.12.2018 R. 6. NIE
wpisać: 2 1. TRZMIEL 2. TADEUSZ 3. 45081101716
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1442. KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA
AKCYJNA W KRAKOWIE. KRS 0000006301. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/34509/18/444]

W dniu 19.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 96 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SKUBIDA 2. WACŁAW LESZEK 3. 53012601893


5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY
DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
PREZESA ZARZĄDU DO DNIA 31.12.2018 R. 6. NIE
wpisać: 2 1. TRZMIEL 2. TADEUSZ 3. 45081101716
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki