Szczegóły spółki

Nazwa FABRYKA CUKIERNICZA "KOPERNIK" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8790168458
REGON 870514975
KRS 0000005182
Adres ul. Żółkiewskiego 34, 87-100 Toruń
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4724Z — sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.49 0.55
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.96 1.22
Płynność bieżąca (CR) 1.5 1.37
Płynność szybka (QR) 1.01 0.83
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.96 1.22
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.16% 2.11%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 17.53% 5.06%
Rentowność aktywów (ROA) 8.95% 2.28%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-11 49/2020 285 113083
Poz. 113083. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SĄD REJO-
NOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.05.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1732/20/545]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej WWW.KOPERNIK.
COM.PL 4. Adres strony internetowej
Poz. 113083. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SĄD REJO-
NOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.05.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1732/20/545]

W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej WWW.KOPERNIK.
COM.PL 4. Adres strony internetowej
2020-01-30 20/2020 285 45012
Poz. 45012. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SĄD REJO-
NOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.05.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/386/20/279]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej WWW.KOPERNIK.
COM.PL
Poz. 45012. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SĄD REJO-
NOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.05.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/386/20/279]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej WWW.KOPERNIK.
COM.PL
2020-01-23 15/2020 285 34472
Poz. 34472. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SĄD REJO-
NOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.05.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/72/20/51]

W dniu 16.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 04.11.2019 R., REPERTORIUM A NR 2755/2019,
NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŚW. KATARZYNY
4/1, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO: §13 UST.5 I §15
UST.4; USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
wpisać: 2 1. 30.10.2019 R., REPERTORIUM A NR
2755/2019, NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK,
KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŚW.
KATARZYNY 4/1, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO: §13
UST.5 I §15 UST.4; USTALONO TEKST JEDNOLITY
STATUTU.
Poz. 34472. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SĄD REJO-
NOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.05.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/72/20/51]

W dniu 16.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić:
1 1. 04.11.2019 R., REPERTORIUM A NR 2755/2019,
NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŚW. KATARZYNY
4/1, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO: §13 UST.5 I §15
UST.4; USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
wpisać: 2 1. 30.10.2019 R., REPERTORIUM A NR
2755/2019, NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK,
KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŚW.
KATARZYNY 4/1, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO: §13
UST.5 I §15 UST.4; USTALONO TEKST JEDNOLITY
STATUTU.
2019-12-03 233/2019 295 1152596
Poz. 1152596. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SĄD REJO-
NOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.05.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10849/19/736]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 04.11.2019 R., REPERTORIUM A NR 2755/2019,
NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŚW. KATARZYNY
4/1, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO: §13 UST.5 I §15
UST.4; USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
Poz. 1152596. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SĄD REJO-
NOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.05.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10849/19/736]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 04.11.2019 R., REPERTORIUM A NR 2755/2019,
NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŚW. KATARZYNY
4/1, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO: §13 UST.5 I §15
UST.4; USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
2019-04-30 84/2019 400 252284
Poz. 252284. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/108556/19/976]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 252284. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/108556/19/976]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-30 84/2019 400 252285
Poz. 252285. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/108556/19/377]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 252285. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/108556/19/377]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-30 84/2019 400 252286
Poz. 252286. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/108556/19/778]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 252286. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/108556/19/778]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-30 84/2019 400 252287
Poz. 252287. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/108556/19/179]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 252287. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/108556/19/179]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-19 223/2018 1616 1072080
Poz. 1072080. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/857367/18/153]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072080. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/857367/18/153]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-19 223/2018 1616 1072081
Poz. 1072081. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/857368/18/554]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072081. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/857368/18/554]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-19 223/2018 1616 1072082
Poz. 1072082. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/857369/18/955]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072082. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/857369/18/955]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-19 223/2018 1616 1072083
Poz. 1072083. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/857370/18/667]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072083. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.05.2001.
[RDF/857370/18/667]

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-02 126/2018 419 231211
Poz. 231211. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SĄD REJO-
NOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.05.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5359/18/897]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.05.2018 R., REPERTORIUM A NUMER:
1496/2018, NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIENIONO
TREŚĆ § 4 STATUTU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 47
24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 1 2. 10 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZE-
KOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 2 2. 10
7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZ-
NYCH 3 2. 10 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTY-
KUŁÓW SPOŻYWCZYCH 4 2. 46 3 SPRZEDAŻ
HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 5 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYW-
NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 7 2. 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
8 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGO-
WISKAMI 9 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄ-
ZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ wykreślić: 10 2. 10
3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW 11 2. 10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW
Z OWOCÓW I WARZYW 12 2. 10 39 Z POZOSTAŁE
PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW 13 2. 10 5 WYTWARZANIE WYROBÓW
MLECZARSKICH 14 2. 10 7 PRODUKCJA WYROBÓW
PIEKARSKICH I MĄCZNYCH 15 2. 10 8 PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 16
2. 11 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH
WIN OWOCOWYCH 17 2. 11 04 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW
18 2. 11 05 Z PRODUKCJA PIWA 19 2. 11 06 Z PRO-
DUKCJA SŁODU 20 2. 11 07 Z PRODUKCJA NAPO-
JÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD
MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKO-
WANYCH 21 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPA-
TRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ
I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
22 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA
NA ZLECENIE 23 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA
PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 24 2. 46
3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 25 2. 47 1 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJA-
LIZOWANYCH SKLEPACH 26 2. 47 2 SPRZEDAŻ


DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJA-
LIZOWANYCH SKLEPACH 27 2. 47 5 SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 28 2. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄ-
ŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 29 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
30 2. 47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31
2. 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 32 2. 47 9 SPRZE-
DAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 33
2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE-
PROWADZKAMI 34 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
35 2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA-
GAJĄCA TRANSPORT 36 2. 55 ZAKWATEROWANIE
37 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 38 2. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK
I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 39 2. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWA-
NIA 40 2. 59 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FIL-
MAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI
TELEWIZYJNYMI 41 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 42 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁAL-
NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 43 2. 63 9 POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 44 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 45 2. 68 DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHO-
MOŚCI 46 2. 71 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
47 2. 72 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWO-
JOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH 48 2. 73 1 REKLAMA 49 2. 73
2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 50 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 51 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
52 2. 94 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMER-
CYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI
PROFESJONALNYCH
Poz. 231211. FABRYKA CUKIERNICZA „KOPERNIK”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000005182. SĄD REJO-
NOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.05.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5359/18/897]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.05.2018 R., REPERTORIUM A NUMER:
1496/2018, NOTARIUSZ KRYSTYNA KRYSTEK, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIENIONO
TREŚĆ § 4 STATUTU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 47
24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 1 2. 10 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZE-
KOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 2 2. 10
7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZ-
NYCH 3 2. 10 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTY-
KUŁÓW SPOŻYWCZYCH 4 2. 46 3 SPRZEDAŻ
HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 5 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYW-
NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 7 2. 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
8 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGO-
WISKAMI 9 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄ-
ZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ wykreślić: 10 2. 10
3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW 11 2. 10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW
Z OWOCÓW I WARZYW 12 2. 10 39 Z POZOSTAŁE
PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW 13 2. 10 5 WYTWARZANIE WYROBÓW
MLECZARSKICH 14 2. 10 7 PRODUKCJA WYROBÓW
PIEKARSKICH I MĄCZNYCH 15 2. 10 8 PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 16
2. 11 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH
WIN OWOCOWYCH 17 2. 11 04 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW
18 2. 11 05 Z PRODUKCJA PIWA 19 2. 11 06 Z PRO-
DUKCJA SŁODU 20 2. 11 07 Z PRODUKCJA NAPO-
JÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD
MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKO-
WANYCH 21 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPA-
TRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ
I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
22 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA
NA ZLECENIE 23 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA
PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 24 2. 46
3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 25 2. 47 1 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJA-
LIZOWANYCH SKLEPACH 26 2. 47 2 SPRZEDAŻ


DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJA-
LIZOWANYCH SKLEPACH 27 2. 47 5 SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 28 2. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄ-
ŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 29 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
30 2. 47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWA-
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31
2. 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 32 2. 47 9 SPRZE-
DAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 33
2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE-
PROWADZKAMI 34 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
35 2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA-
GAJĄCA TRANSPORT 36 2. 55 ZAKWATEROWANIE
37 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 38 2. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK
I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 39 2. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWA-
NIA 40 2. 59 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FIL-
MAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI
TELEWIZYJNYMI 41 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 42 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁAL-
NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 43 2. 63 9 POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 44 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 45 2. 68 DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHO-
MOŚCI 46 2. 71 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
47 2. 72 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWO-
JOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH 48 2. 73 1 REKLAMA 49 2. 73
2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 50 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 51 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
52 2. 94 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMER-
CYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI
PROFESJONALNYCH

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki